Domov » Forumi » Mladi forum
 
Arhiv OBVESTIL

aktualno
Spravimo Slovenijo na pravo pot
ZA DEMOKRATIČNI MODEL UPRAVLJANJA DRŽAVNEGA PREMOŽENJA
Kriza je velika, a ne dovolimo,
da uniči naše možnosti za družbo blaginje.
naključne fotografije
Foto in video ARHIV
pomembne povezave
Socialni demokrati
Poslanec SD v DZ RS, Srečko Meh
Mestna občina Velenje
Občina Šoštanj
Občina Šmartno ob Paki
Mladi forum Socialnih demokratov


Mitja KONTIČ,
predsednik Mladega foruma
SD Velenje

Rodil sem se leta 1988 v Slovenj Gradcu. Vse od rojstva živim v Velenju. Tu sem najprej končal osnovnošolsko izobraževanje in nato še srednješolsko -  smer turizem in gostinstvo. Izobraževanje sem nadaljeval na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani,  vendar sem izredni študij prekinil in ga bom nadaljeval skladno s potrebami in možnostmi dela, ki ga opravljam. Pred leti sem skupaj s  somišljeniki prevzel vodenje Mladega foruma SD. To nalogo opravljam še danes. Skupaj soustvarjamo mladinsko politiko tako na lokalnem,  kot tudi  državnem nivoju. Sem član Sveta Mladinskega centra Velenje in Komisije za mladinska vprašanja pri Svetu Mestne občine Velenje. Poleg tega sem aktiven član prostovoljnega Gasilskega društva Velenje in član Predsedstva OO SD Velenje.

Mladi forum Socialnih demokratov je sodobna socialna demokracija mladih, ki deluje po načelu, da se z delom vse ustvarja, da iz svobode vse izhaja in da se naj s solidarnostjo v skupnosti tudi vse ureja. Naša temeljna vrednota je delo, ki pa svoje mesto v svetu najde ob vrednotah svobode sleherne posameznice in posameznika, solidarnosti kot temelja družbene integracije, enakopravnosti vseh ljudi, še posebej enakopravnosti med spoloma, strpnosti do drugačnosti, internacionalizma in pravice do varnosti v vseh njenih oblikah. Te poglede Mladi forum uresničuje z uveljavljanjem svojih politik in delovanjem na lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih ravneh. Smo slovensko socialistično gibanje mladih in uveljavljen člen v družini evropske in svetovne socialistične mladine. 

Naše razumevanje človeka temelji na spoznanju, da je interpret družbene realnosti. Kot tak je vedno politizirani subjekt, ker se politika izvršuje vedno v najširšem smislu besedne zveze: Vse, kar se dogaja med ljudmi. 

Tako je Mladi forum skupnost posameznikov in posameznic, ki se zavedajo, da ne samo interpretirajo, ampak tudi kreirajo družbeno realnost. Ki v vsakem trenutku iščejo srečo in v vsakem človeku radost in veselje. Ki sprejemajo drugačnost in jih ni strah nerazumevanja in nasprotovanja. Ki ne poznajo sovražnikov in se ne delijo na rdeče in črne, leve in desne, kavboje in indijance, naše in njihove, verne in neverne, ampak želijo z miroljubnim sobivanjem vseh in vsakogar vstopiti v novo tisočletje. Ki ne pristajajo na umetne delitve, ker svet ni črno-bel ampak mavričen. Ki razumejo politiko kot umetnost ravnanj z emocijami in občutki ljudi in jih tako ni strah njihovih čustev. Ki zavračajo vsakršno nasilje in ki ne vsiljujejo svojega mišljenja.Mladi forum kot organizacija združuje mlade preko vrste aktivnosti, ki jih izvajamo in kreiramo skupaj, da bi ustvarili boljše življenje za vse ljudi v skupnosti. Sistem izobraževanja znotraj Mladega foruma daje znanje in kompetence s podoročja organizacije in vodenja projektov, mednarodnega sodelovanja, retorike, pridobivanja evropskih sredstav in mnoga druga neformalna znanja, ki pridejo prav vsem posameznicam in posameznikom v različnih življenjskih situacijah. 

Predsednik 
Mitja Kontič

Informacije: mladiforum@sd-velenje.si


 
 
  MEDIJI
Novice
Aktualno
Obvestila
Vaša vprašanja
Info občan
PREDSTAVITEV
Zgodovina
Statut
Program
Volitve 2010
Volitve2011
ORGANIZACIJA
Predsedstvo
Nadzorni odbor
Poslanec Srečko Meh
FORUMI
Mladi forum
Klub ženskega foruma
Strokovni svet SSZSV

SD VELENJE
  Vodstvo
  Svetniška skupina
  Članstvo
  Kontakt
SD ŠOŠTANJ
  Vodstvo
  Svetniška skupina
  Članstvo
  Kontakt
SD ŠMARTNO OB PAKI
  Vodstvo
  Svetniška skupina
  Članstvo
  Kontakt
© Copyright OO SD Velenje 2012 | Pravno obvestilo | Avtorji |