NOVICE ObO SD Velenje

Stališče PS SD k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih ...

0 Komentarji
1036
30-03-2015

Stališče PS SD k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih

Spremembe Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih je potrebna zaradi nove Uredbe EU o tahografu oz. nadzorni napravi v cestnem prometu v delu, ki ureja uporabo vozniških kartic in tahografskih vložkov. Predhodne uredbe EU so z zakonom že vnesene v naš pravni red.

 S to novo uredbo se bo postopoma uvedel nov pametni tehnološko naprednejši  tahograf ter bodo posodobljeni in usklajeni postopki nadzora nad socialno zakonodajo v cestnem prometu, zlasti glede pravil o časih vožnje, odmorih ter počitkih voznikov.

Del uredbe pa mora biti ustrezno uveden v našo zakonodajo do (konca) marca 2015, saj se s tem datumom že začnejo uporabljati deli te uredbe.

Predlagane spremembe ne posegajo v temeljna pravila obstoječega zakona, ki je zasnovan tako, da se temeljna pravila glede socialne zakonodaje v cestnem prometu urejajo na podlagi predpisov EU ter v pooblastila in sankcije, ki jih pri izvajanju tega zakona izrekajo pristojni organi.

S predlagano spremembo zakona se tudi zasleduje načelo, da je višina kazni določena glede na dejansko težo prekrška. Spremembe so zlasti potrebne, ker je Evropska komisija predvidela spremenjeni način kategorizacije  zelo resnih kršitev določb s področja časov vožnje, odmorov in počitkov voznikov ter tahografov in zaradi določitve zgornje meje globe glede na Zakon o prekrških.

Na podlagi ugotovitev nadzornih organov o ugotovitvah kršitev v praksi so v zakonskem predlogu dodana nova oz. dopolnjena določila o sankcioniranju določenih kršitev.

Tako se uvaja postopek nadzornih organov za primere manipulacije s tahografskimi sistemi s pomočjo posebnih namenskih predmetov, ki je v praksi zelo pogosta.

Dodaja se sankcioniranje izdaje potrdila o dejavnostih voznika iz neupravičenih razlogov, saj se je izkazalo, da so v praksi izdana potrdila prirejena tudi za obdobja, ko je voznik dokazano opravljal npr. vožnjo vozila.

Dodaja se sankcioniranje neupoštevanja določb, po katerih mora delodajalec na svojem sedežu v evidenci o izrabi delovnega časa za osebe, ki opravljajo mobilne dejavnosti v cestnem prometu, po datumu vožnje in  posameznem vozilu hraniti uporabljene tahografske vložke, prenesene podatke ter ročne zapise in izpise.

Predpisuje se sankcioniranje obveznosti za delodajalca, da uporabo vozila prek tahografa potrdi s prevoznikovo kartico na začetku in koncu uporabe.

Dodaja se sankcija, ki se nanaša na nespoštovanje določila,  ki ureja 12-dnevno pravilo za tedenski počitek v zvezi z enkratnimi občasnimi mednarodnimi prevozi oseb.

Dodatno se ureja sankcioniranje zaradi neupoštevanja predpisanega dvoletnega roka kontrole tahografa.

Uvaja se sankcija za primer, da voznik ni označil vseh informacij za obdobje, ki jih tahograf, medtem ko je bil okvarjen ali ni pravilno deloval, ni več pravilno zapisoval.

Obvezno zapisovanje voznikovih dejavnosti je bilo uvedeno leta 1969. Voznik je moral v beležko sam zapisovati svoje dnevne dejavnosti. Sistem se je razvijal, prvi tahograf je bil zasnovan z zamislijo, da se je voznik pripravljen nadzorovati. 

Danes je tako še vedno na mestu vprašanje, ki se pojavlja ob vsaki obravnavi tega zakona, ali bodo predlagane zakonske rešitve pripomogle k temu, da vozniki ne bodo več pod stalnimi pritiski svojih delodajalcev in bodo lahko svoje delo opravljali v okviru zakonsko dovoljenega časa?

In kdaj bo uvedena tehnika oziroma učinkovit sistem, ki bo preprečeval tovrstne zlorabe in zaščitil voznike v razmerju do svojih delodajalcev?

Vsebina Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih je širši javnosti manj znana, ima pa še kako velik vpliv na varnost vseh udeležencev v cestnem prometu, kar za Slovenijo kot izrazito tranzitno državo za tovorna vozila velja še toliko bolj.

Socialni demokrati bomo predlagane spremembe zakona podprli.

0.0
Zadnja posodobitev: 01. april, 2015
Sorodne Novice: Pomembne informacije in kontaktne številke v času izrednih razmer Ministrica Katič: "Novela zakona o kazenskem postopku uveljavlja pravno in pravično državo za vse." Obrambna ministrica Katič s pojasnili glede obravnave predloga zakona o obrambi v DZ Ministrica Andreja Katič predstavila predlog zakona o kritični infrastrukturi Socialni dmeokrati smo ZA novelo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerji Socialni demokrati predstavili osnutek Zakona o regulaciji konoplje Socialni demokrati predstavili stališče do reševanja begunske krize Stališče PS SD o Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Andreja Katič o Predlogu sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma ... Stališče PS SD k predlogu Zakona o cestninjenju
Andreja Katič DZ SD

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

19-06-2020
Pozdravljeni! Potrebujete kredit? Na voljo smo vam,…
2-04-2020
Tukaj je analiza cen za razkuževanje večstanovanjskih…
8-03-2018
Zanima me če še je kakšna možnost da vam je ostalo…
5-09-2017
12-01-2017