NOVICE ObO SD Velenje

3. seja Sveta Mestne občine Velenje

0 Komentarji
988
19-11-2014

Danes, 18.11.2014, je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 3. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Članice in člani Sveta MOV so obravnavali dnevni red z naslednjimi točkami – Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za okolje in prostor, Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za področje negospodarskih javnih služb, Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj, Predlog Sklepa o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja, Predlog Sklepa o imenovanju člana v Komisijo za priznanja, Osnutek proračuna za leto 2015, Predlog Sklepa o določitvi delovnega mesta, vezanega na osebno zaupanje funkcionarja in Poročilo o izvedenih delih in predlog za aneks k obstoječi koncesijski pogodbi za opravljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje ter sprejeli zapisnika 2. in nadaljevanja 2. seje.

Poleg točke z osnutkom proračuna za leto 2015 so večji del pozornosti in časa za razpravo svetnice in svetniki namenili dvema točkama, ki sta vsebinsko povezani.

Prva je Poročilo o izvedenih delih in predlog  za aneks k obstoječi koncesijski pogodbi za  opravljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje. Ta točka predstavlja izdatno poročilo koncesionarja, ki navaja vsa relevantna dejstva in okoliščine, ki so privedle koncesionarja v težaven položaj z vidika likvidnosti podjetja. Temu je v grobem botroval izdatne investicije v obnovo cest ter hkraten umik bank iz kreditiranja dejavnosti.

Druga takšna točka je predlog Sklepa o soglasju k spremembi koncesijske pogodbe za izvajanje koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje, št. 7252/09, z dne 26.11.2009. Sklep v osnovi predstavlja korak koncendenta nasproti koncesionarju znotraj okvira koncesijske pogodbe. Gre za spremembo dinamike izplačil v skupnem znesku 800.000 EUR v letih 2014, 2015 in 2016 - s poračunom v zadnjih treh letih koncesije. Do tega trenutka je koncesionar izvedel okoli 90% načrtovanih investicijskih del oz. obnov, poročila s terena pričajo o dobri in kvalitetni izvedbi del, neukrepanje pa predstavlja tveganje za kar 160 delovnih mest. Na podlagi relevantnih dejstev so svetnice in svetniki svetniške skupine SD dali močno podporo predlaganem sklepu. Sklep je bil ob podpori tudi drugih svetnic in svetnikov sprejet.

0.0
Zadnja posodobitev: sreda, 21. januar 2015, 16:44
Sorodne Novice: Odgovor na pisni pobudi svetnika dr. Adnana Glotića na 5. seji Sveta Mestne občine Velenje Odgovor na pisno pobudo svetnice Anite Lemež Kljajič na 4. seji Sveta Mestne občine Velenje Vprašanja in pobude svetniške skupine SD Velenje na 3. seji Sveta Mestne občine Velenje Velenje obiskal dr. Aleksander Jevšek, kandidat SD na EU volitvah Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič odsoten zaradi zdravstvenih razlogov Novo vodstvo Občinske organizacije SD Velenje in Območne organizacije SD SAŠA SD Velenje se bomo tudi letos udeležili spomladanske čistilne akcije Mestne občine Velenje Tradicionalna predstava Socialnih demokratov Velenje ob dnevu žena Imenovani člani odborov in komisij velenjskega občinskega sveta Slavnostno zaprisegli župan Bojan Kontič ter svetnice in svetniki Mestne občine Velenje
Seja Sveta MO Velenje
8-03-2018
Zanima me če še je kakšna možnost da vam je ostalo…
5-09-2017
12-01-2017
18-01-2016
Pozdrav, mene bi pa zanimalo kje je mogoče videti…