NOVICE ObO SD Velenje

3. seja Sveta Mestne občine Velenje

0 Komentarji
1212
19-11-2014

Danes, 18.11.2014, je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 3. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Članice in člani Sveta MOV so obravnavali dnevni red z naslednjimi točkami – Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za okolje in prostor, Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za področje negospodarskih javnih služb, Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj, Predlog Sklepa o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja, Predlog Sklepa o imenovanju člana v Komisijo za priznanja, Osnutek proračuna za leto 2015, Predlog Sklepa o določitvi delovnega mesta, vezanega na osebno zaupanje funkcionarja in Poročilo o izvedenih delih in predlog za aneks k obstoječi koncesijski pogodbi za opravljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje ter sprejeli zapisnika 2. in nadaljevanja 2. seje.

Poleg točke z osnutkom proračuna za leto 2015 so večji del pozornosti in časa za razpravo svetnice in svetniki namenili dvema točkama, ki sta vsebinsko povezani.

Prva je Poročilo o izvedenih delih in predlog  za aneks k obstoječi koncesijski pogodbi za  opravljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje. Ta točka predstavlja izdatno poročilo koncesionarja, ki navaja vsa relevantna dejstva in okoliščine, ki so privedle koncesionarja v težaven položaj z vidika likvidnosti podjetja. Temu je v grobem botroval izdatne investicije v obnovo cest ter hkraten umik bank iz kreditiranja dejavnosti.

Druga takšna točka je predlog Sklepa o soglasju k spremembi koncesijske pogodbe za izvajanje koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje, št. 7252/09, z dne 26.11.2009. Sklep v osnovi predstavlja korak koncendenta nasproti koncesionarju znotraj okvira koncesijske pogodbe. Gre za spremembo dinamike izplačil v skupnem znesku 800.000 EUR v letih 2014, 2015 in 2016 - s poračunom v zadnjih treh letih koncesije. Do tega trenutka je koncesionar izvedel okoli 90% načrtovanih investicijskih del oz. obnov, poročila s terena pričajo o dobri in kvalitetni izvedbi del, neukrepanje pa predstavlja tveganje za kar 160 delovnih mest. Na podlagi relevantnih dejstev so svetnice in svetniki svetniške skupine SD dali močno podporo predlaganem sklepu. Sklep je bil ob podpori tudi drugih svetnic in svetnikov sprejet.

0.0
Zadnja posodobitev: 21. januar, 2015
Sorodne Novice: Tanja Fajon in Socialni demokrati prihajamo v Velenje Novinarska konferenca - predstavitev kandidata SD Velenje za nadomestne volitve župana MO Velenje 11. seja Sveta Mestne občine Velenje Svet za gospodarstvo SD Velenje opozarja na pravice delavcev ob prenehanju delovnega razmerja Svetniška skupina SD Velenje podpira oprostitev plačila najemnin za nepremičnine v lasti MOV Mestna občina Velenje prevzela skrb za 42 Slovencev nastanjenih v karanteni v Hotelu Paka Zdravstveni dom Velenje se sooča z velikim pomanjkanjem zaščitne opreme - podjetja prosijo za pomoč! Socialni demokrati Velenje podpiramo ukrepe za pomoč gospodarstvu v Mestni občini Velenje Mestna občina Velenje ohranja brezplačno pravno svetovanje Pogledi svetniške skupine SD Velenje na dogajanje v Mestni občini Velenje, september 2019
Seja Sveta MO Velenje
19-06-2020
Pozdravljeni! Potrebujete kredit? Na voljo smo vam,…
2-04-2020
Tukaj je analiza cen za razkuževanje večstanovanjskih…
8-03-2018
Zanima me če še je kakšna možnost da vam je ostalo…
5-09-2017
12-01-2017