5. junij – svetovni dan varstva okolja

6-06-2018
Ste vedeli, da v Evropi vsako leto nastane okoli 26 milijonov ton plastičnih odpadkov, manj kot 30 odstotkov pa se jih znova uporabi?

Ob današnjem svetovnem dnevu varstva okolja, ki letos poteka pod sloganom Premagajmo onesnaževanje s plastiko, Socialni demokrati Velenje in Strokovni svet za okolje in prostor SD Velenje pozivamo k preudarni rabi plastičnih izdelkov.

Že veliko bomo naredili, če spremenimo lastne navade in zmanjšamo uporabo plastičnih proizvodov za enkratno uporabo (plastičnih nerazgradljivih vrečk, plastičnih vatiranih palčk, plastičnega pribora, plastičnih krožnikov in slamic, ...).

Začnimo danes!

#SvetovniDanVarstvaOkolja #5junij #okolje #trajnostnirazvoj #WorldEnvironmentDay #BeatPlasticPollution

5. junij – svetovni dan varstva okolja