NOVICE ObO SD Velenje

Andreja Katič na ministra za infrastrukturo dr. Petra Gapšeršiča naslovila vprašanje

0 Komentarji
1118
20-11-2014

Poslanka je na ministra za infrastrukturo dr. Petra Gapšeršiča naslovila poslansko vprašanje v zvezi z obratovanjem bloka 5 v Termoelektrarni Šoštanj.

Slovenija vse od leta 2003 dalje beleži primanjkljaj električne energije (EE), kar pomeni, da proizvedemo manj električne energije, kot jo dejansko porabimo. Izjema je leto 2009, ko je po nastopu gospodarske krize prišlo do gospodarskega kolapsa in vseh pripadajočih posledic. V zadnjih treh letih znaša v Sloveniji primanjkljaj EE med 1.000 in 1.500 GWh. Ta primanjkljaj je potrebno uvoziti, torej jo kupiti v tujini in jo preko prenosnih omrežij pripeljati v Slovenijo do končnih uporabnikov.

Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) velja za najzanesljivejši in najstabilnejši vir EE. Ne pomnimo dneva, da bi vsi bloki bili izven obratovanja in se v TEŠ ne bi proizvajala EE. Pomen proizvodnje EE iz TEŠ se kaže tudi v količini proizvedene EE. TEŠ proizvede več kot 30% slovenske EE, občasno, predvsem v sušnih obdobjih, pa ta delež presega 50%. Pomembna pa ni le proizvodnja, temveč tudi opravljanje sistemskih storitev, ki jih TEŠ nudi elektroenergetskemu sistemu Slovenije (EES). Še posebej velja omeniti neprekinjeno zagotavljanje sekundarne regulacije, kjer TEŠ v EES pokriva ± 50MW, sem sodi pokrivanje trapeza in celo konične energije.

V TEŠ so v mesecu septembru letos uspešno pričeli s poskusnim obratovanjem bloka 6. Z uspešnim zaključkom tega projekta je predvidena proizvodnja te enote v povprečju nekje okoli 3.500 GWh električne in 300 GWh toplotne energije na letni ravni.

Prihodnja stabilnost in zanesljivost EES je v mnogočem odvisna od zanesljivosti proizvodnje EE iz TEŠ. Za preprečitev večjih tveganj in negativnih posledic, tako za EES, kot tudi končne uporabnike je zelo pomembno, da imamo na lokaciji TEŠ vsaj dva proizvodna bloka, od katerih bo v vsakem trenutku vsaj eden obratovalno usposobljen. Ob novo-grajenem bloku 6 je bilo zato predvideno tudi nadaljnje obratovanje bloka 5, vse do leta 2027. Blok 5 naj bi sicer obratoval občasno, na letnem nivoju pa bi proizvedel približno 1.000 GWh električne in 30 GWh toplotne energije. Obratoval naj bi predvsem v času zaustavitve bloka 6 (v primeru defekta, remonta, ipd.) in v primeru ugodnih razmer na trgu z EE (visoke cene EE, nizka hidrologija, gospodarska rast, razvoj industrializacije, ipd.), pri čemer bo njegova zmogljivost služila kot rezerva. To bo predstavljalo pomemben dodaten vir prihodkov slovenske energetike.

V preteklih letih je bilo na bloku 5 izvedenih več ukrepov, ki so bili usmerjeni bodisi v znižanje emisij škodljivih snovi v zrak (naprava za razžveplanje dimnih plinov, recirkulacija hladnih dimnih plinov, zamenjava gorilnikov), vodo in tla (suhi transport produktov zgorevanja) bodisi v dvig izkoristka (regulacija zgorevanja). Poleg tega je bilo potrebno nekatere naprave zamenjati zaradi njihove dotrajanosti in iztrošenosti (generator).

Pogoj za nadaljnje obratovanje bloka 5 je izpolnitev okoljevarstvenih zahtev, ki z novo IED direktivo stopijo v veljavo s 1. 1. 2016. Bistveno je znižanje emisij NOx iz 400 mg/Nm3 pod 200 mg/Nm3. Ta kriterij je dosegljiv z vgradnjo DeNOx naprave, ki cenovno presega 15 mio EUR, ali pa z izvedbo primarnih ukrepov za znižanje emisij NOx, v cenovnem obsegu  med 3 – 5 mio EUR. Hkrati je potrebno odpraviti težavo z omejitvijo moči na 400 kV daljnovodu, saj trenutno omejena moč 555 MW ne dopušča hkratnega neomejenega obratovanja blokov 5 in 6. V ta namen je potrebno z ELES-om dogovoriti zvišanje dovoljene moči daljnovoda, ki sicer dopušča zmogljivost 1000 MW, ali pa nadaljevati z dobavo novega blokovnega transformatorja za prevezavo bloka 5 na 220 kV daljnovod.

Zaradi visokega izkoristka bloka (43 %) in nižje lastne cene proizvedene EE mora biti obratovanje bloka 6 prioritetnega pomena, hkrati pa za zanesljivost in stabilnost sistema nujno potrebujemo vsaj še en termo-energetski blok. Po vseh predvidevanjih naj bi to bil blok 5.

Z morebitno zaustavitvijo bloka 5 bi se povečala uvozna odvisnost EE v Slovenijo za dodatnih 1000 GWh/letno, izgubili bi na zanesljivosti in stabilnosti EES, v določenem trenutku bi EES ostal brez nujno potrebne sekundarne regulacije, Šaleška dolina pa bi ostala brez oskrbe s toplotno energijo, pri čemer bi bila zagotovo ogrožena tudi delovna mesta.

Na podlagi navedenega vas spoštovani minister dr. Peter Gašperšič sprašujem:

Kakšno je vaše stališče glede obratovanja in bodoče vloge bloka 5 po 1.1.2016 ?
Kateri ukrepi oz. koraki za obratovanje bloka 5 po letu 2015 so že bili izvedeni in katere je še potrebno izvesti?
Na osnovi katerega strateškega dokumenta Holdinga slovenskih elektrarn ali morebitnih drugih strokovnih podlag se sprejema oziroma se bo sprejela odločitev o nadaljnjem obratovanju in vlogi bloka 5?
Kakšna so tveganja oziroma posledice morebitne zaustavitve bloka 5 ter kakšni rezervni scenariji, zlasti glede energetske oskrbe in reševanja problematike nezaposlenih so v tem primeru pripravljeni?
Foto: Roman Bor
0.0
Zadnja posodobitev: 08. januar, 2015
Sorodne Novice: Mnenje Andreje Katič o prestrukturiranju regije in politiki pravičnega prehoda iz premogovništva Andreja Katič: "Zakaj sem se odločila, da ponovno kandidiram?" Kandidati SD SAŠA na državnozborskih volitvah bodo Andreja Katič, Janja Rednjak in Mark Molnar Andreja Katič: Čestitke ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra Andreja Katič: Dan zmage, ko je okupatorska vojska kapitulirala pred slovenskimi partizani Svetniško vprašanje v zvezi s preplastitvijo ceste na relaciji Jurko-Podpečan Ministrica Katič: "Novela zakona o kazenskem postopku uveljavlja pravno in pravično državo za vse." Kongres SD izvolil novo vodstvo stranke, podpredsednica postala Andreja Katič [NAPOVED] Predstavitev Andreje Katič, Jana Škoberneta in Aleksandre Vasiljević na VTV televiziji Predstavitev Andreje Katič - Cankarjeva ulica, ob 18. uri
Andreja Katič
19-06-2020
Pozdravljeni! Potrebujete kredit? Na voljo smo vam,…
2-04-2020
Tukaj je analiza cen za razkuževanje večstanovanjskih…
8-03-2018
Zanima me če še je kakšna možnost da vam je ostalo…
5-09-2017
12-01-2017