NOVICE ObO SD Velenje

Andreja Katič o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru Slovenije

0 Komentarji
1122
9-03-2015

Poslanka Andreja Katič je v ponedeljek 9. 3. 2015, na 5. seji Državnega zbora predstavila stališča Poslanske skupin SD.

Stališče PS SD k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru Slovenije

Novela Zakona o poslovnem registru vsebuje predvsem uskladitev zakona s pravom EU ter nekatere manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, ki pa po vsebini niso popolnoma nepomembne.

Socialni demokrati pozdravljamo predlagano rešitev v zakonu, za katero smo kljub nekaterim izraženim pomislekom, prepričani, da je ne samo dobra ampak tudi nujno potrebna. Gre za rešitev zapisano v 11. členu predloga, ki širi možnost iskanja in vpogleda v javne podatke poslovnega registra tudi po zastopniku ali ustanovitelju. Iskalni kriteriji so natančno določeni, omogočeno bo iskanje na način, ki omogoča vpogled v podatke, v kateri enoti poslovnega registra je določena oseba zastopnik, ustanovitelj ali druga oseba, vpisana v register na podlagi zakona. Predlagana rešitev je v funkciji vzpostavitve večje transparentnosti v poslovnih odnosih, s čimer se povečuje varstvo upnikov in tretjih oseb. Določba je tako v interesu preprečevanja korupcije in konfliktov interesov. Ob tem velja poudariti, da so vsi podatki po posameznih družbah brezplačno dostopni že sedaj, po ostalih iskalnih elementih pa so dostopni proti plačilu.

Sedanja ureditev ne omogoča preventivnega iskanja in vpogleda v podatke po posameznikih, posamezniki in poslovni subjekti ne morejo celovito oceniti poslovnega subjekta, s katerim vstopajo v poslovni odnos, kar nekateri uporabljajo za izvajanje neetičnih in nepoštenih poslovnih praks in celo za kazniva dejanja, ki bi jih bilo mogoče v določeni meri omiliti ali celo preprečiti.

Inšpektorat za delo je tako v letu 2013 ugotovil kar 9.762 kršitev na področju delovnih razmerij, ki jih med drugim povezuje tudi s praksami, s katerimi se subjekti nadzora lažje izogibajo spoštovanju delovnopravne zakonodaje, inšpektorjem in drugim nadzornim organom.

Nekatere take prakse so veriženje podjetij, ustanavljanje slamnatih podjetij in ustanavljanje podjetij na zalogo. Posledice navedenih praks čutijo poslovni partnerji, ki vstopajo v poslovne odnose s poslovnimi subjekti, delavci in osebe, ki vstopajo v različna delovnopravna in civilnopravna razmerja, država pri izvajanju svoje oblastne funkcije in drugi.

Ob tem pa ni odveč opomniti, da take nepoštene prakse uničujejo PRAVNO in SOCIALNO državo!

V obdobju od 2011 naprej so bili sprejeti številni ukrepi, s katerimi je zakonodajalec želel omejiti nekatere nepoštene poslovne prakse v poslovnem okolju, kot npr. javna objava davčnih dolžnikov, omejitev ustanavljanja družb in samostojnih podjetnikov in pridobitve poslovnih deležev s strani poslovno nepoštenih fizičnih in pravnih oseb, … V zvezi s slednjim je že ZGD-1H z novim 10.a členom naredil pomemben korak v smeri omejevanja ustanavljanja in pridobitve poslovnih deležev.

Socialni demokrati pričakujemo, do da bo najkasneje do poletja že v zakonodajnem postopku tudi novela Zakona o gospodarskih družbah, ki bo dopolnjena tudi z rešitvami za nadgradnjo vseh že sprejetih ukrepov za boj proti nepoštenim poslovnim praksam. Med drugim pričakujemo, da bo določilom v zvezi z omejevanjem ustanavljanja podjetij dodana tudi prepoved za vse tiste, jim bo Inšpektorat za delo RS  izdal pravnomočno odločbo v zvezi s plačilom za delo oziroma v zvezi z zaposlovanjem na črno; da bo vsebovala rešitve za odpravo anomalij pri poslovanju gospodarskih družb - družbe brez poslovodstva, brez delničarjev, brez transakcijskih računov, veriženje družb. Potrebna pa bodo tudi nova zakonska določila, ki bodo opredelila, da zgoraj navedeni razlogi pomenijo tudi nove razloge za prenehanje družbe. Sprejeti bo treba ukrepe, ki bodo oteževali veriženje podjetij. Ustanovitelju oziroma družbeniku je treba preprečiti, da ob ustanovitvi s posojilno pogodbo poseže v sredstva družbe, ki so namenjena poslovanju družbe. Ta sredstva morajo biti namenjena poslovanju družbe kot tudi zaščiti upnikov.

Delodajalci se poslužujejo različnih načinov, da se izognejo izplačilu plač in drugih obveznosti, ki jih imajo do zaposlenih. Vse z namenom, da bi lažje izigrali delavce. Verižijo podjetja, zaposlijo delavce za določen čas v enem podjetju, potem pa ustanovijo drugo, na katero jih po dveh letih prezaposlijo, da se izognejo finančnim obveznostim in podpisu pogodb za nedoločen čas. Ustanavljajo več podjetij, ki imajo sklenjene pogodbe o sodelovanju in potem, ko so dolžni plače, prispevke prerazporejajo delavce v drugo podjetje pri čemer morajo delavci privoliti v sporazumno prekinitev delovnega razmerja. Ljudje težko sprejmejo dejstvo o izgubi službe zato so pripravljeni privoliti v vse. V zameno za ponudbo v novem, spornem podjetju, se odrečejo odpravnini in neizplačanim plačam. Velikokrat kmalu ugotovijo, da so jih izigrali, da novi delodajalec prav tako ne izpolnjuje svojih obveznosti - delavci pa zaradi sporazumne prekinitve delovnega razmerja pri prvem delodajalcu ostanejo brez vseh pravic.

Nova delovnopravna zakonodaja sicer delavce dobro ščiti, a vprašanje je koliko delavcev je sploh seznanjenih s pravico izredne odpovedi delovnega razmerja s strani delavca, če mu delodajalec dvakrat zapored ne izplača plače? Seznanitev s to določbo zakona je za delavca izjemno pomembna saj mu v takem primeru zagotavlja, da obdrži vse pravice, vključno s prejemanjem nadomestila in prijavo na zavodu.

Socialni demokrati smo v svoj volilni program 2014-2018 - ravno zaradi obstoja velikega števila storjenih krivic, ki jim v veliki meri botruje tudi nevednost - zapisali, da se bomo zavzemali za uvedbo t.i. državljanske listine, kot jasnega povzetka posameznega zakona. Menimo namreč, da mora biti vsak človek, vsak delavec seznanjen s svojimi pravicami, da lahko zaščiti svoje interese. Anomalije na trgu dela, ki siromašijo delavce in jih spreminjajo v novodobne sužnje ter dovoljujejo, da nekateri delodajalci delujejo kot navadni izkoriščevalci, ki plačilo za pošteno delo nadomeščajo z grožnjami, je treba preprečevati. V stečajnih postopkih delavci, ki so ustvarili stečajno maso, ostajajo brez vsega, saj so zadnji na vrsti za poplačilo. Prvi, ko je treba plačati grehe slabega upravljanja, prezrti, ko se delijo dobički, ki so jih sami ustvarili. To ni prav!

Imamo polna usta besed o dvigu gospodarske rasti in konkurenčnosti, a zaslepljen pogled na razmere, ki jih za sabo pušča gonja po kopičenju kapitala. Že leta iz več strani prihajajo opozorila, da je varčevalna politika neuspešna, da ubija socialno državo, da bogati bogate in jemlje revežem. Ljudje so v hudih stiskah, socialno državo nadomešča solidarnost tistih, ki so tudi sami na robu preživetja. Revščina nam uhaja izpod nadzora. Lačnih otrok in obubožanih starejših je vsak dan več.

Govorimo o družbeno odgovornem gospodarstvu pa bi morali o delavsko odgovornem gospodarstvu.

Nivo podjetniške kulture pa je padel tako nizko, da je že skoraj pod nivojem politične kulture.  

Mogoče smo v svojem stališču malo zašli, a Socialni demokrati menimo, da je na krivice, ki jih doživljajo delavci in nepoštene poslovne prakse potrebno vedno znova glasno opozarjati in terjati ustrezna ukrepanja.

Socialni demokrati vidimo predlagane rešitve v predlogu novela Zakona o poslovnem registru Slovenije, kot tiste, ki gradijo obrambni zid pred zlorabami in ščitijo naše ljudi pred izkoriščanjem, zato ga bomo na podlagi vsega navedenega seveda podprli.

0.0
Zadnja posodobitev: 16. marec, 2015
Sorodne Novice: Andreja Katič: Čestitke ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra Andreja Katič: Dan zmage, ko je okupatorska vojska kapitulirala pred slovenskimi partizani Ministrica Katič: "Novela zakona o kazenskem postopku uveljavlja pravno in pravično državo za vse." Kongres SD izvolil novo vodstvo stranke, podpredsednica postala Andreja Katič [NAPOVED] Predstavitev Andreje Katič, Jana Škoberneta in Aleksandre Vasiljević na VTV televiziji Predstavitev Andreje Katič - Cankarjeva ulica, ob 18. uri Predstavitev Andreje Katič - Kardeljev trg, ob 17. uri Predstavitev Andreje Katič in Jana Škoberneta - ploščad ob Kidričevi cesti (nasproti Tržnice) Predstavitev Andreje Katič - Šalek, ob 18. uri Andreja Katič slavnostna govornica na slovesnosti ob odkritju spominskega obeležja v Šoštanju
5. redna seja Državnega zbora Andreja Katič SD Stališče PS SD k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru Slovenije

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

19-06-2020
Pozdravljeni! Potrebujete kredit? Na voljo smo vam,…
2-04-2020
Tukaj je analiza cen za razkuževanje večstanovanjskih…
8-03-2018
Zanima me če še je kakšna možnost da vam je ostalo…
5-09-2017
12-01-2017