NOVICE ObO SD Velenje

Andreja Katič - trajnostni turizem kot priložnost za nova delovna mesta

0 Komentarji
1273
4-03-2015

Poslanka Andreja Katič je v sredo 4. 3. 2015 na 5. seji Državnega zbora v imenu Poslanske skupine Socialnih demokratov predstavila stališče poslanske skupine o predlaganem paketu zakonov katerih predlagane rešitve pomenijo izločitev in prenos nalog področja turizma, ki jih sedaj opravlja javna agencija SPIRIT na novoustanovljeno javno agencijo, pristojno za trženje in promocijo turizma - STO in s tem povezanih nujnih sprememb.

Socialni demokrati so zato podali skupno stališče do vseh predlaganih zakonov.

 V poslanski skupini SD predlagane rešitve podpiramo, saj smo bili ob sprejemanju sprememb zakonodaje, ki je pomenila vključitev STO v agencijo SPIRIT, zadržani in smo imeli določene pomisleke. Ti so se izkazali kot utemeljeni, saj kljub pričakovanim učinkom ni prišlo do želenih rezultatov.

Kot navajajo predlagatelji - se je kmalu izkazalo, da so bile spremembe sprejete in uveljavljene - brez resne analize, s čimer pa je bila povzročena precejšnja škoda, predvsem v smislu prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije. V eni agenciji so bile združene preveč raznolike vsebine in pričakovanih sinergij ni bilo.

Turizem v slovensko gospodarstvo prispeva blizu 13% slovenskega BDP, generira 45.000 delovnih mest ter letno v državni proračun prispeva 240 milijonov davka na dobiček in je edina panoga, kjer priliv iz naslova DDV ostane v Sloveniji. Turizem je gospodarska panoga, ki pa je multidisciplinarna in se vključuje v praktično vse sektorje naše države. Zato je toliko bolj pomembno, da se s tem celostno ukvarja samostojni organ, katerega ena izmed najpomembnejših nalog bo povezovanje in koordiniranje vseh deležnikov. Za krepitev doprinosa turizma k gospodarski rasti je potreben kvalitetni premik in ciljno usmerjeno delovanje, nadgrajeno s potrebnimi resursi. Nujen je nov, sistemski vir financiranja, saj turistična panoga ne sme biti odvisna zgolj od proračunskega financiranja, ki je pod konstantnim pritiskom varčevalne politike.

Delovanje samostojne javne agencije za načrtovanje in izvajanje politike trženja in promocije celovite turistične ponudbe Slovenije na domačem in tujih trgih bo, po navedbah predlagateljev, prispevalo k učinkovitem izvajanju trženja in promocije slovenskega turizma in oblikovanju učinkovitih instrumentov podpore tem aktivnostim. Socialni demokrati temu pritrjujemo.

Slovenija je želena turistična destinacija, ki privablja goste s pestrostjo svoje neokrnjene narave, z bogastvom svoje zgodovinske, kulturne in kulinarične dediščine in marsikje z vrhunsko ravnijo usluge. Turizem je dejavnost, ki ne samo zagotavlja doseganje gospodarskih ciljev, temveč tudi omogoča plasiranje domačih prehranskih proizvodov, ohranjanje enakomerne poselitve in kulturne krajine, zaposlitev prebivalstva ter predstavlja sestavni del promocije države. Iz tega vidika je pomemben tudi razvoj kmetijstva – ne le kot gospodarske panoge, temveč tudi kot dejavnosti, ki prav tako so-ustvarja pogoje za turizem, ki lahko zagotavlja turistom preskrbo s kvalitetno lokalno in nam značilno hrano. Upoštevajoč izkušnje iz Evropske unije, se torej zavest napredne, tehnološko razvite družbe spet vrača nazaj k naravi. Ekološka pridelava se je razširila in ekološko kmetijstvo je eden najbolj dinamičnih sektorjev Evropske unije. S tem se je odprla tržna niša tudi za kmetije v slovenskem prostoru, saj ima Slovenija s svojimi naravnimi danostmi izvrstno priložnost, da dobro izkoristi te pozitivne usmeritve.

 V strategiji turizma smo zapisali, da bo turizem v Sloveniji temeljil na trajnostnem razvoju in bo kot zelo uspešen gospodarski sektor ključno prispeval k družbeni blaginji in ugledu naše države v svetu. Dobro ohranjena narava in naravne danosti so ključna konkurenčna prednost Slovenije, iz katere izhaja krovna zgodba Slovenije in temeljna področja turistične ponudbe Slovenije, ki utrjujejo znamko Slovenije in slovenskega turizma I FEEL SLOVENIA.

Socialni demokrati smo prepričani, da je gospodarski razvoj povezan predvsem z ljudmi in njihovo aktivno participacijo pri ustvarjanju blaginje. Uspešna gospodarstva so po našem tista, ki so sposobna vključiti čim več ljudi v svoje procese in pri tem zaposliti vse njihove ustvarjalne potenciale.

Socialni demokrati bomo predloge vseh treh novel zakonov seveda podprli, tudi zato, ker predlagana rešitev sledi zavezam iz koalicijske pogodbe, kjer smo se zavezali k izločitvi STO iz javne agencije SPIRIT, ter s tem opredelili STO kot osrednjo nacionalno turistično promocijsko ustanovo.

 

0.0
Zadnja posodobitev: 08. marec, 2015
Sorodne Novice: Andreja Katič: Čestitke ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra Andreja Katič: Dan zmage, ko je okupatorska vojska kapitulirala pred slovenskimi partizani Obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb: visoki stroški in pomankanje razkužil Subvencije za najemnine stanovanj Ministrica Katič: "Novela zakona o kazenskem postopku uveljavlja pravno in pravično državo za vse." Imenovani člani odborov in komisij velenjskega občinskega sveta [TURIZEM] Izšla je nova številka Info občana! Kongres SD izvolil novo vodstvo stranke, podpredsednica postala Andreja Katič [NAPOVED] Predstavitev Andreje Katič, Jana Škoberneta in Aleksandre Vasiljević na VTV televiziji
Andreja Katič nova delovna mesta SD seja Državnega zbora trajnostni turizem

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

19-06-2020
Pozdravljeni! Potrebujete kredit? Na voljo smo vam,…
2-04-2020
Tukaj je analiza cen za razkuževanje večstanovanjskih…
8-03-2018
Zanima me če še je kakšna možnost da vam je ostalo…
5-09-2017
12-01-2017