Dr. Franc Žerdin novi častni občan Mestne občine Velenje

V sredo, 20. septembra, ko je praznik Mestne občine Velenje, je v Domu kulture Velenje potekala slavnostna seja ob občinskem prazniku, na kateri so podelili najvišja občinska priznanja.

Priznanja župana Mestne občine Velenje so prejeli Okrepčevalnica Mladost, Konovski štrajharji, Nina Mavec Krenker, Nada Štravs in Lutkovno gledališče Velenje. Plaketo Mestne občine Velenje so prejeli Mala Napotnikova kiparska kolonija, Varstveno-delovni center SAŠA in Mladinski svet Velenje. Grb Mestne občine Velenje sta prejela Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje ter Marko Primožič. Častni občan Mestne občine Velenje je postal dr. Franc Žerdin.

Dr. Franc Žerdin je bil v svoji dolgoletni karieri marsikaj, bil je tehnični direktor in predsednik uprave Rudnika lignita Velenje, kasneje Premogovnika Velenje. V času direktorovanja na Premogovniku Velenje je skupaj z različni deležniki temeljito saniral okolje v Šaleški dolini. Upokojil se je leta 2003. Je avtor in soavtor več kot 60 strokovnih in znanstvenih člankov s področja rudarstva. Bil je med ustanovitelji Fakultete za energetiko in Visoke šole za varstvo okolja Velenje. Dr. Franc Žerdin je človek, ki je več desetletij v veliki meri zaznamoval in sooblikoval življenje v Velenju. Prebivalci Velenja, pa tudi prebivalci drugih slovenskih krajev ga najbolj poznajo kot dolgoletnega direktorja Premogovnika Velenje. Čeprav je rojen v Prekmurju, vedno ponosno pove, da je danes njegov dom v Velenju. Veliko je prispeval, da je Velenje danes urejeno, sanirano mesto, ki s ponosom ohranja rudarsko tradicijo, ter da je mesto, ki je zraslo v sozvočju z izkopavanjem premoga.

Ponosni smo na njegovo skromnost, poštenost in dosedanje delo.

Iskrene čestitke dr. Francu Žerdinu in vsem prejemnikom nagrad!


Foto: MOV

Dr. Franc Žerdin novi častni občan Mestne občine Velenje