[GOSPODARSTVO]

13-11-2018
Velenje je mesto številnih priložnosti. To se kaže tudi v številu gospodarskih družb v Mestni občini Velenje, ki se konstantno povečuje. Stopnja registrirane brezposelnosti v naši občini od leta 2014 pada in po podatkih iz avgusta 2018 znaša 9,5 odstotka.

Mestna občina Velenje skuša z različnimi ukrepi zagotavljati dobre pogoje za gospodarski razvoj ter rast malih podjetij in podjetnikov, saj se zaveda kako pomembno je gospodarstvo za razvoj naše lokalne skupnosti.

- Leta 2015 je svoja vrata v Velenju odprl Podjetniški center Standard, s katerim občina spodbuduja razvoj malega podjetništva in posledično prispeva k pridobitvi novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo;
- V začetku oktobra 2017 je občina odprla razširjeno Poslovno cono Stara vas in tako ustvarila dobre pogoje za odpiranje novih delovnih mest;
- Leta 2017 je Mestna občina Velenje znižala komunalni prispevek za območje PC Stara vas;
- Na pobudo župana Mestne občine Velenje Bojan Kontič je bil ustanovljen Klub podjetnikov SAŠA regije;
- Finančna sredstva za spodbujanje podjetništva in zmanjšanje brezposelnosti na našem območju - letos 136 tisoč evrov nepovratnih sredstev za 25 podjetij;
- Z Območno obrtno-podjetniško zbornico je bil podpisan protokol o sodelovanju na področju brezplačnega podjetniškega svetovanja.

Obkroži 1 za Bojana Kontiča in 4 za listo SD Velenje
#Velenje #nadaljujmoskupaj

[GOSPODARSTVO]