[INVESTICIJE]

15-11-2018

Mestna občina Velenje namenja največ sredstev za investicije na prebivalca. Od leta 2011 dalje se je premoženje občine povečalo za 66,7 mio evrov.

V 8 letih smo v Mestni občini Velenje
✅ financirali preko 300 projektov v skupni vrednosti preko 134 mio evrov,
✅ pridobili preko 40 mio evrov nepovratnih sredstev,
✅ neto zadolžili za približno 7,5 mio evrov.

[INVESTICIJE]