NOVICE ObO SD Velenje

Jutri 9. seja Sveta Mestne občine Velenje v letu 2015

0 Komentarji
1155
26-10-2015

Jutri, v torek, 27. oktobra, bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekala 9. seja Sveta Mestne občine Velenje.

12140606_1039487412751401_6462492530982816092_n

 Naši svetni-ki/ce, člani/ce delovnih teles in odborov iz vrst SD so se pred sejo, kot vedno, skupaj pripravljali in predebatirali gradivo. Jutri bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev zapisnika 8. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Vprašanja in pobude članov sveta
 3. Predlog Sklepa o razrešitvi člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 4. Predlog Sklepa o razrešitvi predsednika in člana Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
 5. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 6. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi delovnega mesta, vezanega na osebno zaupanje funkcionarja
 7. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
 8. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
 9. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2015
 10. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
 11. Predlog Sklepa o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
 12. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Velenje
 13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje
 14. Predlog Občinskega programa varstva okolja za obdobje 2016 – 2020
 15. Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016
 16. Osnutek sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Velenje
 17. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Selo
 18. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline
 19. Osnutek    Odloka  o  spremembah  in   dopolnitvah   Odloka  o    zagotavljanju   socialno  varstvenih   dejavnosti  v  Mestni občini Velenje
 20. Seznanitev s Strategijo razvoja Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središča za obdobje 2015-2020
 21. Poročilo letnega in zimskega vzdrževanja, ter obnov cest v mestni občini Velenje
 22. Odgovori na pobude in vprašanja

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

1912405_1039487386084737_3218251842796949306_n

0.0
Zadnja posodobitev: 26. oktober, 2015
Sorodne Novice: Tanja Fajon in Socialni demokrati prihajamo v Velenje Novinarska konferenca - predstavitev kandidata SD Velenje za nadomestne volitve župana MO Velenje 11. seja Sveta Mestne občine Velenje Svet za gospodarstvo SD Velenje opozarja na pravice delavcev ob prenehanju delovnega razmerja Svetniška skupina SD Velenje podpira oprostitev plačila najemnin za nepremičnine v lasti MOV Mestna občina Velenje prevzela skrb za 42 Slovencev nastanjenih v karanteni v Hotelu Paka Zdravstveni dom Velenje se sooča z velikim pomanjkanjem zaščitne opreme - podjetja prosijo za pomoč! Socialni demokrati Velenje podpiramo ukrepe za pomoč gospodarstvu v Mestni občini Velenje Mestna občina Velenje ohranja brezplačno pravno svetovanje Pogledi svetniške skupine SD Velenje na dogajanje v Mestni občini Velenje, september 2019
9. seja Sveta MOV Mestna občina Velenje Socialni demokrati

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

19-06-2020
Pozdravljeni! Potrebujete kredit? Na voljo smo vam,…
2-04-2020
Tukaj je analiza cen za razkuževanje večstanovanjskih…
8-03-2018
Zanima me če še je kakšna možnost da vam je ostalo…
5-09-2017
12-01-2017