[KULTURA V VELENJU]

15-11-2022

☑️Netržne dogodke (brezplačni dogodki) javnih zavodov bomo pripravljali v mestnem središču, tržno dejavnost (plačljivi dogodki) pa bomo usmerjali na območje Viste in drugih prireditvenih prostorov;

☑️ s promocijskimi aktivnostmi bomo krepili razvoj tržnih dogodkov, tako že obstoječih dogodkov, kot tudi novih festivalskih in drugih vsebin;

☑️ največji otroški festival v Sloveniji, Pikin festival, bomo nadgradili z ostalimi zanimivimi vsebinami;

☑️ vzpostavili bomo Center ljubiteljske kulture, ki bo združeval in omogočal nadgradnjo programov kulturnih društev;

☑️ ohranjali bomo prostore za izvajanje nekonvencionalne (alternativne) kulturne dejavnosti;

☑️ za mlade še ne tako uveljavljene glasbene skupine bomo zagotovili nadomestni objekt, t. i. Hišo bendov;

☑️ pristopili bomo k pripravi projekta Grajska vzpenjača, s ciljem da tudi gibalno oviranim ljudem omogočimo dostop na Velenjski grad;

☑️ društva in organizacije bomo podpirali pri kulturno/umetniških aktivnostih;

☑️ podpirali bomo medkulturno sožitje in sodelovanje;

☑️ skrbeli bomo za naravno in kulturno dediščino ter spomenike,...

Kandidatki za Svet MOV: Andreja Katič in Ksenija Mikor

S srcem in energijo. Za Velenje.

#3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje

[KULTURA V VELENJU]
Trenutno ni komentarjev...
Komentirajte
26705

Omejitev znakov 400