NOVICE ObO SD Velenje

Ministrica Andreja Katič predstavila dosežke Ministrstva za obrambo v letu 2016

0 Komentarji
818
29-12-2016

Ministrica za obrambo Andreja Katič je ob koncu leta izpostavila ključne dosežke obrambnega resorja v letu 2016. 

Ministrstvo za obrambo (MO) je v letu 2016 uspešno opravilo več nalog, ki so izhajale iz potrebe po ustreznejših normativno-pravnih ter finančnih temeljih za delovanje obrambnega sistema v prihodnje. Kljub finančnim in kadrovskim omejitvam sta se obrambni sistem ter sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2016 vedno odzvala pravočasno in učinkovito, kar je v prvi vrsti zasluga vseh zaposlenih v sistemu, ki naloge opravljajo zavzeto in predano.  

V letu 2016 se je po več letih zaustavil trend padanja obrambnih izdatkov. MO je glede na sprejeti finančni načrt za leto 2016 uspelo zagotoviti dodatnih 40 milijonov evrov na integralnih sredstvih za obvladovanje migrantske problematike, vzdrževanje vojaške infrastrukture ter poplačilo zapadlih obveznosti iz naslova mednarodne članarine.

Delež obrambnih izdatkov v 2016 se je iz načrtovanih 0,91 odstotka tako povzpel na 1,01 odstotka. S sprejetjem proračuna za leti 2017 in 2018 je nominalno povečanje finančnega načrta MO na integralnih sredstvih v primerjavi s sprejetimi v letu 2016 za slabih 22 milijonov evrov v letu 2017 in dobrih 45 milijonov evrov v letu 2018. Postopna rast bo usmerjena predvsem v nabavo osebne zaščitne opreme za vojake ter zagotovitev nujnih sredstev za delovanje in vzdrževanje vojaške opreme in infrastrukture, v investicije ter izgradnjo zmogljivosti za izvajanje ključnih nalog MO za zagotavljanje nacionalne in mednarodne varnosti.

V začetku leta 2016 je bil sprejet Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2016–2020, ki je določil glavne usmeritve delovanja in razvoja obrambnega sistema v srednjeročnem obdobju ter za to predvidel finančna sredstva skladno z Resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 (ReSDPRO) ter finančnimi zmožnostmi države.  Opravljen je bil Strateški pregled obrambe, katerega ugotovitve o aktualni obrambni sposobnosti so že bile obravnavane in sprejete na Vladi Republike Slovenije. Dinamično in nestabilno varnostno okolje zahteva ustreznejše obrambne zmogljivosti za učinkovito delovanje. Analiza stanja in osnovne ugotovitve so bile upoštevane tudi pri pripravi novega Zakona o obrambi, ki je v javni predstavitvi in bo omogočal več možnosti za razvoj sodobnega obrambnega sistema in vojaške organizacije v dolgoročnem obdobju. Skupaj z novim Zakonom o obrambi se je pripravljalo tudi besedilo novega Zakona o službi v Slovenski vojski in je že v javni obravnavi.

Predlog novega Zakona o službi v Slovenski vojski skupaj s predlogom novega Zakona o obrambi, ki je bil v javni obravnavi že v prvi polovici leta 2016, predstavljata temelje prenove sistemske zakonodaje na obrambnem področju, katere namen je omogočiti delovanje in nadaljnji razvoj obrambnega sistema, predvsem Slovenske vojske, v dolgoročnem obdobju. S sočasno pripravo novega Zakona o službi v Slovenski vojski in novega Zakona o obrambi želimo doseči preglednejšo normativno ureditev obrambnega področja tako, da se posamezna vprašanja celovito urejajo v enem zakonu in ne v obeh.

Na MO ocenjujemo, da bi oba zakona lahko sprejeli v prvi polovici leta 2017.

Na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je bila sprejeta Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2016–2022, ki namenja posebno pozornost izvedbi ukrepov in nalog na področju preventive, kar od nas zahteva Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu EU na področju civilne zaščite. Veliko pozornosti je namenjene preventivi, opazovalnim in drugim sistemom, zmogljivosti sil, izobraževanju in usposabljanju, razvojnemu in raziskovalnemu delu, odpravljanju posledic nesreč ter mednarodnemu sodelovanju. V pripravi je tudi Zakon o gasilcih.

MO je aktivno sodelovalo pri vladnem projektu Sistem kriznega upravljanja in vodenja v RS (KUV), ki je potekal od aprila 2015 in se je končal decembra 2016. Medresorska skupina (MZZ, MZ, MNZ in MO) je pripravila model upravljanja s krizami ter predloge za nadgradnjo nekaterih mehanizmov kriznega upravljanja. Projekt je tako s koncem letošnjega leta uspešno končan.

Tudi v letu 2016 je bilo veliko naporov usmerjenih v še boljšo funkcionalno povezanost sistemov nacionalne varnosti. V letu 2016 so MO, Slovenska vojska ter Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, skupaj s Policijo in drugimi institucijami ter humanitarnimi in nevladnimi organizacijami, sodelovali pri obvladovanju migracijskega toka. Slovenska vojska je podpirala Policijo pri širšem varovanju državne meje in območij ob njej. 

Na MO smo se v letu 2016 še posebej trudili prepoznati nove možnosti sodelovanja tako med ministrstvi kot na področju civilno-vojaškega sodelovanja ter nadgraditi vsebine obstoječih skupnih projektov. V sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je MO pristopilo k pilotnemu projektu daljinskega zaznavanja za izboljšanje razmer v gozdarstvu z uporabo brezpilotnega sistema Belin, med drugim za oceno razširjenosti podlubnika. Z brezpilotnim letalom se je Slovenska vojska prvič vključila tudi v iskanje pogrešanega dela letala, ki je strmoglavilo blizu Predmeje, kar potrjuje prizadevanja za nakup vojaške opreme, ki lahko služi tudi civilnemu namenu.

Dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske so do 29. decembra 2016 v reševalnih akcijah posredovale 355-krat, od tega so 193-krat posredovale pri reševanju v gorah, 162-krat so poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, sodelovale pri iskanju pogrešanih oseb in se vključile v gašenje požara. Pri tem so prepeljale 396 poškodovanih ali obolelih, naletele 540 ur in nad pogorišče odvrgle okoli 960.000 litrov vode.

Letalo Falcon je v letu 2016 za potrebe zavoda Slovenija transplant opravilo 10 prevozov življenjsko pomembnih organov in zdravil.

Slovenska vojska je zelo uspešno nadaljevala sodelovanje v dosedanjih mednarodnih mirovnih operacijah in misijah (MOM) v Afganistanu (RSM), Bosni in Hercegovini (Joint Enterprise in Althea), na Kosovu (Kfor), v Makedoniji (Joint Enterprise), Srbiji (Joint Enterprise), Maliju (Eutm), Libanonu (Unifil), Siriji (Untso), Italiji (Eunaufor) in Iraku (OIR). Delovanje pripadnikov slovenskih kontigentov v MOM je bilo opaženo in večkrat izpostavljeno ter pohvaljeno s strani najvišjih predstavnikov mednarodne skupnosti. V prizadevanjih za večjo mednarodno varnost Slovenska vojska od 5. septembra 2016 sodeluje s prvim kontingentom na misiji Neomajna odločenost v severnem delu Iraka, skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije o sodelovanju Slovenije v globalni protiteroristični koaliciji proti Daeshu (ISIL).

MO je glede na kadrovski načrt vlade nadaljevalo z aktivno politiko zaposlovanja pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske. V letu 2016 je bilo zaposlenih 205 novih poklicnih pripadnikov in pripadnic.

Podpora slovenskemu vrhunskemu športu se je tudi v letu 2016 nadaljevala z zaposlovanjem vrhunskih športnikov v Slovenski vojski ter s podporo pri izvedbi tekem svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki in v Planici. Na novo smo zaposlili 14 športnikov, v postopku za zaposlitev je še sedem športnikov oz. športnic. Trenutno je v Slovenski vojski zaposlenih 64 vrhunskih športnikov in športnic ter trenerjev. V letošnjem letu so dosegli številne vrhunske športne rezultate na olimpijski, svetovni in evropski ravni.

MO je posebno pozornost namenilo še tesnejšemu sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in gospodarskimi družbami, ki se ukvarjajo z razvojem, raziskavami in proizvodnjo obrambnih ter zaščitno-reševalnih proizvodov. Z namenom promocije slovenskega gospodarstva so se ob podpori MO ob robu skupne seje slovenske in srbske vlade v Beogradu tako srečali predstavniki gospodarskih družb, ki so izrazili zanimanje za krepitev in nadaljnje sodelovanje med državama na področju namenske industrije. Skupnega srečanja se je udeležilo kar 67 predstavnikov gospodarskih družb iz obeh držav. Prizadevanja gospodarstvenikov bo MO podpiralo tudi v prihodnje. 

Prav tako se je nadaljeval aktiven dialog z lokalnimi skupnostmi tako na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami kot tudi na področju upravljanja infrastrukture ter vojaškozgodovinske dejavnosti. Sprejet je bil Program sofinanciranja lokalne infrastrukture v Ilirski Bistrici za leti 2016 in 2017, ob koncu leta je MO z Občino Pivka podpisalo Program sodelovanja pri razvoju Parka vojaške zgodovine za leto 2017. Ministrstvo za obrambo je v letu 2016 izvedlo 10 javnih dražb, na katerih je bilo prodanih 41 stanovanj, 17 garaž, 1 skladišče, 3 stražnice in 3 stavbna zemljišča. Z navedenimi prodajami je pridobilo finančna sredstva v višini cca 3 mio EUR. Glede na prodajo nepremičnega premoženja v preteklih letih smo z letošnjim rezultatom zadovoljni, saj so se posledično zmanjšali tudi stroški za obnovo in vzdrževanje dotrajanih stanovanj in drugih nepremičnin na neperspektivnih lokacijah. Kupnino od prodaje bo Ministrstvo za obrambo med drugim namenilo tudi za obnovo in vzdrževanje nepremičnega premoženja na perspektivnih lokacijah.

0.0
Zadnja posodobitev: 16. januar, 2017
Sorodne Novice: Andreja Katič: Čestitke ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra Andreja Katič: Dan zmage, ko je okupatorska vojska kapitulirala pred slovenskimi partizani Najpogostejša vprašanja državljanov in odgovori ministrstva glede odloka o prepovedi gibanja Ministrica Katič: "Novela zakona o kazenskem postopku uveljavlja pravno in pravično državo za vse." Kongres SD izvolil novo vodstvo stranke, podpredsednica postala Andreja Katič Predstavitev Andreje Katič - Cankarjeva ulica, ob 18. uri [NAPOVED] Predstavitev Andreje Katič, Jana Škoberneta in Aleksandre Vasiljević na VTV televiziji Predstavitev Andreje Katič - Kardeljev trg, ob 17. uri Predstavitev Andreje Katič in Jana Škoberneta - ploščad ob Kidričevi cesti (nasproti Tržnice) Andreja Katič slavnostna govornica na slovesnosti ob odkritju spominskega obeležja v Šoštanju
2016 Andreja Katič dosežki ministrica za obrambo ministrstvo za obrambo

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

19-06-2020
Pozdravljeni! Potrebujete kredit? Na voljo smo vam,…
2-04-2020
Tukaj je analiza cen za razkuževanje večstanovanjskih…
8-03-2018
Zanima me če še je kakšna možnost da vam je ostalo…
5-09-2017
12-01-2017