Mnenje Andreje Katič o prestrukturiranju regije in politiki pravičnega prehoda iz premogovništva

18-01-2022
Kandidatka SD Velenje za poslanko v Državnem zboru Republike Slovenije in predsednica SD Velenje Andreja Katič se je s svetnikom SD Velenje in nekdanjim direktorjem Premogovnika Velenje dr. Franc Žerdinom pogovarjala o prestrukturiranju regije skladno s politiko pravičnega prehoda iz premogovništva.
"Zlasti zaradi mladih, njihove perspektive - nadaljnjega razvoja Šaleške doline je še kako pomembno, kakšna bodo razmerja med državo in lokalnimi skupnostmi. Ali v dialogu in po posvetovanju z vsemi deležniki ter upoštevanju njihovega mnenja ter potreb? Ob sprejemu strategije, ki ureja izstop Slovenije iz rabe premoga za pridobivanje električne energije, je potrebno imeti pripravljene in javnosti predstavljene osnutke zakonov, ki urejajo tako zapiranje premogovnika kot še pomembneje - zakon, ki bo urejal prestrukturiranje doline po načelih pravičnega prehoda.
Vztrajala sem, da smo Socialni demokrati pri pripravi programa Nov začetek skupaj z lokalnimi strokovnjaki ter predstavniki lokalnih skupnosti oblikovali del programa, ki se nanaša na opuščanje rabe premoga ter gospodarskega prestrukturiranja Šaleške doline. Pri opuščanju premoga ne sme biti ključna le ciljna letnica, ampak predvsem pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za pravično tranzicijo. Breme ne sme biti le na dolini, temveč mora biti enakomerno porazdeljeno med vse prebivalce Slovenije. Tudi zato, da bo t.i. pravičen prehod dejansko potekal po teh načelih kot pravičen prehod, potrebujemo v Ljubljani osebo z izkušnjami.
Osebno menim, da mora dolina ter SAŠA regija dobiti poseben status, kot ga je imela oz. ga ima Pomurska regija, da lahko pri prijavi na razpise, projekti iz doline dobijo dodatne točke. Ne gre le za t.i. sredstva za premogovne regije, gre za vse razpise ter za razvojne pobude na različnih področjih: potencialni investitorji, ki bodo odpirali nova delovno mesta, pri čemer bomo še kako pazili na okolju prijazno industrijo; občine pri izgradnji infrastrukture in stanovanj; sredstva namenjena kulturi, športu, programom za občanke in občane različnih starosti, programom za rudarje in druge zaposlene v s premogovnikom povezanih podjetjih… Tako bomo lahko nadomestili delovna mesta, ki jih bomo izgubili zaradi prenehanja odkopavanja premoga. Osnutek sprememb zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja sem že pripravila, preko razvojne agencije so ga podrli župani obeh premogovnih regij, lahko se ta enaka vsebina vključi tudi v zakon, ki bo urejal prestrukturiranje regije."
Mnenje Andreje Katič o prestrukturiranju regije in politiki pravičnega prehoda iz premogovništva