Obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb: visoki stroški in pomankanje razkužil

31-03-2020

Vlada Republike Slovenije je kot enega od ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije novega koronavirusa izdala Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb.

Odlok določa obvezno razkuževanje opreme v skupnih prostorih v ali ob večstanovanjski stavbi najmanj dvakrat dnevno. Pogostost razkuževanja je odvisna od števila posameznikov, ki živijo v večstanovanjski stavbi. V Velenju je razkuževanje že potekalo, vladni odlok pa prinaša nekatere bolj natančne opredelitve.

V večstanovanjskih stavbah je treba razkužiti predvsem kljuke na vhodnih vratih, ograje, stikala za upravljanje in kabine dvigala, stikala v skupnih prostorih ter oprijemala in drugo opremo, kjer je mogoče ob redni uporabi pričakovati več stikov rok s površinami, je odredila vlada. Na vidnem mestu pred vstopom v dvigalo se mora namestiti opozorilo: »Uporaba dvigala predstavlja tveganje za prenos okužbe COVID-19, zato kabino dvigala uporabljajte posamično. Po uporabi stikal za upravljanje dvigala se ne dotikajte oči, nosu

Razkuževanje izvede upravnik ali tretja oseba po izboru upravnika ali etažni lastniki, če upravnik nima dovolj zaposlenih, ali lastniki v večstanovanjski stavbi, v kateri nimajo upravnika.

Razkužil ni. Razkuževanje novo breme lastnikov?

V času, ko zaščitne opreme in tudi razkužil zmanjkuje celo zdravstvenim delavcem, se zdi odlok o obveznem razkuževanju opreme v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb prava misija nemogoče. Upravniki poleg tega opozarjajo, da nimajo dovolj ljudi, stanovalci, po drugi strani, pa se držijo za glavo zaradi stroškov, ki jih to prinaša.

Etažni lastniki vlado pozivajo, naj zagotovi strokovno razkuževanje večstanovanjskih stavb

Združenje etažnih lastnikov Slovenije vlado poziva, naj zagotovi strokovno realizacijo obveznega razkuževanja večstanovanjskih stavb. Kot so izpostavili, teh dolžnosti v tako kritični situaciji, kot je epidemija, ne sme prepuščati upravnikom ali etažnim lastnikom. Mnogi upravniki organizacijsko nimajo ne kadrovskih ne strokovnih kapacitet za dosledno, učinkovito, celovito in varno izvedbo razkuževanja stavb večkrat dnevno, so zapisali v združenju. Ob tem so izpostavili, da se etažni lastniki, ki so heterogena skupnost v večstanovanjskih stavbah, zaradi prepovedi zbiranja in sestankovanja v trenutni situaciji ne morejo učinkovito in hitro samoorganizirati.

Kaj je treba razkuževati?

Upravnik mora poskrbeti, da se najmanj dvakrat dnevno izvede razkuževanje predvsem:

- kljuk na vhodu v večstanovanjsko stavbo,
- ograj v večstanovanjski stavbi,
- stikal za upravljanje in kabine dvigala,
- stikal v skupnih prostorih večstanovanjske stavbe,
- oprijemal,
- druge opreme, kjer je mogoče ob redni uporabi pričakovati več stikov rok s površinami.

Kako razkuževati?

Virus uničimo s čiščenjem z milom, detergentom in drugimi razmaščevali, s sredstvi za dezinfekcijo površin in opreme, s pregrevanjem nad 60 stopinj Celzija. Sicer pa virus izven telesa propade v nekaj urah, v zanj idealnih primerih na hladnih in gladkih površinah pa po nekaj dneh.

Urad za kemikalije svetuje, da se površine očisti z navadnim detergentom in se jih razkuži s proizvodi za dezinfekcijo, ki imajo (na etiketi ali v navodilih) navedeno protivirusno delovanje. Pri njihovi uporabi je treba dosledno upoštevati navodila, saj v nasprotnem primeru dezinfekcija ne bo učinkovita. "Kot priročno sredstvo za dezinfekcijo lahko uporabljate tudi 0,05 %-0,1 % raztopino natrijevega hipoklorita (varekina). Poleg razkuževanja poskrbite tudi za zračenje prostorov," še dodajajo.

Za občutljive površine lahko namesto belilnega sredstva na osnovi natrijevega hipoklorita uporabimo razkužilo, ki vsebuje 70 % etanol. Belilna sredstva na osnovi natrijevega hipoklorita in razkužila, ki vsebujejo 70 % etanol, so dostopna v prosti prodaji.

Obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb: visoki stroški in pomankanje razkužil