NOVICE ObO SD Velenje

Stališče poslanske skupine SD o parlamentarni preiskavi v TEŠ 6

0 Komentarji
1424
30-01-2015

Investicija v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj je ena izmed največjih investicij v energetiko v Sloveniji. Že od vsega začetka so o projektu mnenja v Sloveniji deljena. Prav tako, kot so deljena mnenja o sončni in vetrni energiji. Pa vendarle je dejstvo, da bomo za subvencije obnovljivim virom energije namenili 2 milijardi evrov, pri čemer tovrstna proizvodnja pomeni le 5 % od celotne proizvodnje električne energije v Sloveniji.

Električna energija se v Šoštanju proizvaja že od leta 1956. Že vrsto let se torej v TEŠ proizvaja elektrika za 1/3 vseh slovenskih potreb. Stroka je v veliki meri poenotena, da je TEŠ pomemben ne le zaradi količine proizvedene električne energije, temveč tudi ali zlasti zaradi sistemskih storitev, predvsem sekundarne regulacije. V Sloveniji nudijo sekundarno regulacijsko rezervo predvsem termoelektrarna TEŠ in določene hidroelektrarne, pri čemer katerih je treba poudariti, da zmožnost nudenja sekundarne regulacije slednjih v primeru neugodne hidrologije precej omejena.
TEŠ je do sedaj za gradnjo bloka 6 pridobil vsa potrebna soglasja Vlade RS in resornih ministrstev. Vlada je projekt uvrstila v Resolucijo Nacionalnega energetskega programa in v Resolucijo o nacionalnih in razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023, ki je bil sprejet v letu 2006 in noveliran v letu 2008. Spomladi leta 2009 pa je bil uvrščen tudi v Zeleno knjigo za Nacionalni energetski program Slovenije. 

Prva ocena vrednosti je bila 691 milijonov evrov. A po izdelani investicijski dokumentaciji je bila v letu 2006 vrednost investicije milijarda 70 milijonov evrov. In to je verjetno bila prva realna ocena stroškov projekta, vse ostalo so bile bolj ali manj »ocene čez palec«. V NIP 2, ki je bil pripravljen takoj po podpisu pogodbe leta 2008 je investicijska vrednost po tekočih cenah znašala milijardo 424 milijonov evrov. NIP 3 je bil pripravljen v novembru 2009, kjer so na zahtevo HSE, tako je bilo povedano tukaj na eni izmed sej preteklih odborov, morali znižati investicijsko vrednost na milijardo 189 milijonov evrov in da je bila takrat vrednost podcenjena. Ponavljam, na zahtevo HSE.

In tudi v NIP-u 4 in 5 je bila vrednost umetno znižana na milijardo 302 milijona evrov. Verjetno so v NIP-6 povzetki vseh naštetih dokumentov, ki vključujejo tudi kazalce ekonomike investicij ter pojasnila o odstopanjih.
Sedanji direktor TEŠ-a je v intervjuju za lokalni časopis Naš Čas povedal, citiram objavo z dne 27. novembra 2014:

"Ko sem prišel leta 2012 na HSE, smo dobili zaprosilo od poslovodstva HSE, da preverimo, ali je drugje kakšen primerljiv objekt, ki je tudi v gradnji. Primerljiv objekt pomeni enake moči, uporabe primerljivega energenta, primerljive tehnologije in izkoristka. Iz podatkov bi lahko sklepali, da je bil projekt bloka 6 celo nekoliko cenejši od drugih."

 Konec citata.To je povedal direktor, ki uživa zaupanje sedanjega vodstva.

Socialni demokrati si želimo, da bi izvedeli, kdo je kaj narobe naredil in naj za storjene nepravilnosti tudi odgovarja! Socialni demokrati želimo, da se zadeve temeljito raziščejo. In kot smo že povedali, zato želimo tudi, da vlada čim prej pripravi zakonski predlog, ki bo dal osnovo za izvedbo neodvisne preiskave izgradnje in revizije poslov pri izgradnji bloka 6 TEŠ.
Res pa je, da naša podpora tem aktivnostim očitno nekoga moti, kakor je tudi res, da nam ni in nam ne bo vseeno za usodo delovnih mest v Premogovniku Velenje in TEŠ. In ne nazadnje je res tudi to, da ne pristajamo na pavšalne trditve in obtožbe, ki določajo krivca za nepravilnosti kar čez palec in brez občutka za kakršnokoli odgovornost v primeru, da se bodo obtožbe izkazale za neresnične in neutemeljene.
Premogovnik Velenje je imel v drugi polovici osemdesetih let preko 5.600 zaposlenih. V preteklih letih se je število zaposlenih zmanjševalo, danes je v skupini PV zaposlenih okoli 2.500 delavcev. Po načrtih TEŠ-a se glede na zaustavitev bloka 3 in 4 obstoječe obratovalno osebje prerazporedi na blok 6. Prav tako se za podporne funkcije uporabi obstoječe osebje, ki ta dela že izvaja. V NIP-u je predvideno, da bo po obratovanju bloka 6 poleg njega v obratovanju ostal le še blok 5. Tako je v letu 2015 predvidenih 429 zaposlenih, .. v 2017 395 … in se postopoma po naravni poti z upokojitvami zmanjšuje. Brez bloka 6 pa bi bilo v 2016 zaposlenih 405, .. v 2017 351 … in tako do 2027, ko ne bi bilo več nobenega zaposlenega.

Vlada RS mi je na moje poslansko vprašanje, katera so največja prepoznana tveganja za unovčitev državnega poroštva odgovorila, da je prepoznavanje tveganj obdelano v NIP 6, ki je v pripravi. Največji tveganji sta 1. tveganje neizpolnjevanja z bankami pogodbeno dogovorjenih finančnih količnikov in drugih zavez ter 2. tveganje neizpolnjevanja z bankami pogodbeno dogovorjenih količnikov na nivoju HSE. In na verjetnost uresničitve teh tveganj najbolj vplivajo:

  • tveganje, da ne bo dosežena cena premoga, ki je bila predvidena v investicijskem programu,
  • tveganje, da ne bo dosežena cena električne energije, kot je bilo predvideno v investicijskem programu,
  • tveganje povečanega števila izpadov bloka v fazi rednega obratovanja in posledično zmanjšanega števila obratovalnih ur,
  • tveganje, da investicija ne bo zaključena v predhodno pogodbeno dogovorjenih terminskih planih.

Pa bi še enkrat omenila, da je bilo tu v DZ-ju povedano, da so na zahtevo HSE morali znižati investicijsko vrednost na milijardo 189 milijonov evrov in da so se zavedali, da je bila takrat vrednost podcenjena. Na tej točki bi moral nekdo odgovarjati.
In kaj danes spremljamo, kaj se dogaja v Šaleški dolini? Nezadovoljni delavci v Premogovniku Velenje, ki so najmanj krivi za nastalo situacijo. Zniževanje plač, grožnje z odpuščanjem, odprodaja premoženja. In kakšno je stanje v TEŠ? Podaljšalo naj bi se obratovanje bloka 4, ki pa je že danes za okolje bolj obremenjujoč, blok 5, ki pa je bil predviden za rezervo do leta 2027 pa naj bi kmalu prenehal z obratovanjem, za blok 6 pa pravzaprav ne vemo – obratuje ali ne obratuje … Po TEŠ pa se že sprehajajo predstavniki nemške družbe RWE, ki je pred dobrim letom vstopila že v hrvaško energetiko.

Res je potrebna parlamentarna preiskava, da se poleg vsega navedenega v zahtevi za odreditev parlamentarne preiskave ugotovi, ali so vsi posamezniki, ki so zastopali in tudi tisti, ki še danes zastopajo pristojne organe – vlado, poslovodstva družb, nadzorni sveti, skupščine… izvajali ali opustili dolžna ravnanja, ki bi jih kot dobri gospodarji ali nadzorniki morali izvajati v korist države. Zaradi navedenega smo v poslanski skupini Socialnih demokratov brez težav prispevali vse svoje podpise poslank in poslancev v podporo ustanovitvi preiskovalne komisije. Upamo, da bo preiskovalna komisije učinkovita in bo uresničila zastavljene cilje, Socialni demokrati pa bomo vsekakor tvorno sodelovali pri njenem delu.

Spodaj v priponki se nahaja Sklep o imenovanju Preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj, za ustanovitev katere smo poslanci poslanske skupine SD prispevali vse svoje podpise poslank in poslancev.

0.0
Zadnja posodobitev: 07. marec, 2015
Sorodne Novice: Predsedstvo SD SAŠA se je včeraj seznanilo z možnostjo sosežiga goriva SRF v TEŠ Vlada potrdila poroštveni zakon za tretjo razvojno os, protest zamrznjen Pogledi svetniške skupine SD Velenje na dogajanje v Mestni občini Velenje, september 2019 Vprašanja in pobude svetniške skupine SD Velenje na 3. seji Sveta Mestne občine Velenje Predčasno glasovanje pred parlamentarnimi volitvami 2018 Jan Škoberne v okviru poslanske pisarne gostil ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen Izšel je InfoObčan 2015 - informator svetniške skupine SD Velenje Socialni demokrati predstavili stališče do reševanja begunske krize Priprave svetniške skupine SD na 7. sejo Sveta MOV Stališče PS SD o Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Andreja Katič blok 6 Termoelektrarne Šoštanj Premogovnik Velenje Socialni demokrati TEŠ

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

19-06-2020
Pozdravljeni! Potrebujete kredit? Na voljo smo vam,…
2-04-2020
Tukaj je analiza cen za razkuževanje večstanovanjskih…
8-03-2018
Zanima me če še je kakšna možnost da vam je ostalo…
5-09-2017
12-01-2017