NOVICE ObO SD Velenje

Poslanska pobuda Andreje Katič v zvezi s podporo vsebinam medijev v boju proti nasilju nad ženskami

0 Komentarji
1252
18-03-2015

PISNA POSLANSKA POBUDA

Odbor ministric in ministrov Sveta Evrope je 7. aprila 2011 sprejel Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, ti. Istanbulska konvencija. Republika Slovenija je k podpisu pristopila 8. septembra 2011, zakon o njeni ratifikaciji pa je bil v Državnem zboru po številnih predhodnih pobudah sprejet šele dobra tri leta kasneje, natančneje 19. decembra 2014.

Istanbulska konvencija celostno pristopa k obravnavi preprečevanja nasilja nad ženskami in nasilja v družini. Vključuje ukrepe na področju preprečevanja nasilja nad ženskami kot zaščite žrtev kazenskega pregona, povzročitev nasilja, poziva pa tudi k sprejemu zakonskih in političnih ukrepov za usklajeno in koordinirano delovanje vseh potrebnih institucij h kriminalizaciji nasilja nad ženskami ter zagotavljanju primerne in učinkovite kazni za povzročitelje nasilja.

Omenjena konvencija pri zasledovanju ciljev pripoznava pomembno vlogo medijev. V 14. členu je izpostavljena potreba izobraževanja o načelih enakosti med ženskami in moškimi, o nestereotipnih vlogah spolov, medsebojnem spoštovanju, nenasilnemu reševanju sporov v medosebnih odnosih, nasilju nad ženskami ter o pravici do osebne integritete, kjer je pomembna vloga medijev. Pričakovanja do teh so sicer natančneje izražena v 17. členu, ki države napotuje k spodbujanju medijev, ob spoštovanju njihove svobode izražanja in neodvisnosti, da sodelujejo pri pripravi in izvajanju politik ter določijo smernice in samourejevalne standarde za preprečevanje nasilja nad ženskami in okrepijo spoštovanje   njihovega dostojanstva. Nadalje naj bi države v sodelovanju z zasebnim sektorjem razvijale in spodbujale usposobljenost otrok, staršev in učiteljev za ustrezno ravnanje z informacijsko-komunikacijskim okoljem, ki omogoča dostop do ponižujočih spolnih ali nasilnih vsebin, ki bi lahko bile škodljive.

Iz preambule izhaja, da je uresničevanje de iure in de facto enakosti žensk in moških ključna sestavina preprečevanja nasilja nad ženskami. Da bi to dosegli, je potrebno usmerjeno delovanje vseh deležnikov, pri čemer imajo mediji nenadomestljivo informacijsko, pa tudi izobraževalno vlogo.

V zvezi z navedenim na ministrico za kulturo mag. Julijano Bizjak Mlakar naslavljam pisno poslansko pobudo:

Ministrstvo za kulturo naj pripravi ukrepe, ki bodo medije, ob spoštovanju njihove svobode izražanja in neodvisnosti, spodbudile k pripravi in posredovanju programskih vsebin, ki promovirajo načela enakosti med ženskami in moškimi, nestereotipnost vlog spolov, medsebojno spoštovanje, nenasilno reševanje sporov v medosebnih odnosih ter opozarjajo na nasilje nad ženskami in otroki, pravico do osebne integritete, žrtve pa ozaveščajo o njihovih pravicah in možnostih za upor zoper nasilje.

 ALI POSLANSKO VPRAŠANJE:

Ministrstvo za kulturo sprašujem:

S katerimi ukrepi na področju medijev, ob spoštovanju njihove svobode izražanja in neodvisnosti, ministrstvo za kulturo zagotavlja pogoje za uresničevanje načel Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini?

Katere ukrepe na področju medijev, ob spoštovanju njihove svobode izražanja in neodvisnosti, načrtuje ministrstvo za kulturo z namenom spodbujanja k pripravi in posredovanju programskih vsebin, ki promovirajo načela enakosti med ženskami in moškimi, nestereotipnost vlog spolov, medsebojno spoštovanje, nenasilno reševanje sporov v medosebnih odnosih ter opozarjajo na nasilje nad ženskami in otroki, pravico do osebne integritete, žrtve pa ozaveščajo o njihovih pravicah in možnostih za upor zoper nasilje (normativne, finančne spodbude npr.)?

Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanke v Državnem zboru Andreje Katič v zvezi s podporo vsebinam medijev v boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini najdete spodaj v priponki.
0.0
Zadnja posodobitev: 21. april, 2015
Sorodne Novice: RECIMO STOP NASILJU NAD ŽENSKAMI! Andreja Katič: Čestitke ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra Andreja Katič: Dan zmage, ko je okupatorska vojska kapitulirala pred slovenskimi partizani Čestitke ob državnem prazniku - dnevu upora proti okupatorju! Na predvečer dneva upora proti okupatorju položili venec k spomeniku padlim borcem in žrtvam fašizma Ob dnevu upora proti okupatorju bomo k spomenikom v spomnin na borce položili vence Le DA pomeni DA - pogovorni večer Ženskega foruma SD SAŠA ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju Svetniško vprašanje v zvezi s preplastitvijo ceste na relaciji Jurko-Podpečan Ministrica Katič: "Novela zakona o kazenskem postopku uveljavlja pravno in pravično državo za vse." Dan boja proti AIDSU na Cankarjevi ulici
Andreja Katič boju proti nasilju nad ženskami nasilje v družini Poslanska pobuda SD

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

19-06-2020
Pozdravljeni! Potrebujete kredit? Na voljo smo vam,…
2-04-2020
Tukaj je analiza cen za razkuževanje večstanovanjskih…
8-03-2018
Zanima me če še je kakšna možnost da vam je ostalo…
5-09-2017
12-01-2017