NOVICE ObO SD Velenje

Poslanska vprašanja Andreje Katič minstru za pravosodje vezana na Zakon o pravniškem državnem izpitu

0 Komentarji
4415
19-03-2015

Andreja Katič, podpredsednica Državnega zbora Republike Slovenije in poslanka iz vrst Socialnih demokratov, je ministru za pravosodje, mag. Goranu Klemenčiču, postavila poslanska vprašanja o Zakonu o pravniškem državnem izpitu.

Spoštovani gospod minister, mag. Goran Klemenčič,

pred kratkim sem prejela elektronsko pošto državljanke, ki predlaga spremembo Zakona o pravniškem državnem izpitu, in sicer zadnjega odstavka 20. člena, ki določa, da kandidatu, ki po tretjem dovoljenem pristopu ne opravi uspešno izpita, ni dovoljen ponovni pristop k opravljanju izpita. Državljanka je identično pobudo, v kateri predlaga možnost vsaj šestkratnega pristopa kandidata k opravljanju izpita, predhodno naslovila tudi na vladni spletni portal »predlagam.vladi.si«. V nadaljevanju bom povzela njene argumente za omenjeno pobudo, in sicer:

-    pravniški državni izpit (PDI) velja za najtežji izpit v Republiki Sloveniji,

-    pristop k opravljanju PDI terja od kandidata predhodno opravljene formalne obveznosti (npr. uspešno zaključeno pripravništvo na sodišču),

-    pristop k opravljanju PDI terja od kandidata veliko časa za učenje oziroma za kvalitetno vsebinsko pripravo,

-    pristop k opravljanju PDI lahko terja od kandidata določen čas (več let), da sploh prične s sodniškim pripravništvom,

-     velika vsebinska obsežnost opravljanja PDI nujno s seboj nosi tudi močnejšo vlogo subjektivnega faktorja, od katerega je odvisno, ali bo kandidat uspešen ali ne (npr. kdo sestavlja pisni izpit, kdo bo kandidata izpraševal na ustnem delu izpita ipd),

-    PDI po svoji naravi ne predstavlja takšnega postopka, ki bi kandidatu omogočala pritožbo zoper oceno (npr. pritožbo, naslovljeno na pristojnega ministra), ampak je odprta le možnost upravnega spora na Upravnem sodišču,

-     pristop k opravljanju PDI je po uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) za kandidate predstavlja tudi strošek (je plačljiv),

-    uspešno opravljen PDI za univerzitetne diplomirane pravnike praktično predstavlja nepogrešljiv element pri iskanju zaposlitve oziroma predstavlja veliko prednost pri iskanju zaposlitve tistega kandidata, ki ima opravljen PDI v primerjavi s tistim kandidatom, ki omenjenega izpita nima,

-     tudi v primeru uveljavitve možnosti oziroma pravice več kot trikratnega pristopa k opravljanju PDI ne bo nobenemu kandidatu ničesar podarjeno, saj bo le z ustreznim znanjem lahko uspešno opravil PDI.

V primeru, da bi bila ta pobuda za vlado nesprejemljiva, pa omenjena državljanka (podrejeno) predlaga, da se tistim kandidatom, ki so že kdajkoli opravili pisni del PDI (kazenski in civilni) in so bili v tretjem pristopu na pisnem delu neuspešni, omogoči zagovor pred komisijo na ustnem izpitu, ki bo ocenila, ali njegovo znanje zadostuje za uspešno opravljen PDI.

V decembru 2012 je tedanji minister za pravosodje, dr. Senko Pličanič, že obširno odgovarjal o ureditvi PDI in (tudi s statističnimi podatki) na pisno poslansko vprašanje poslanskega kolege, Matjaž Hana. Dejstvo je, da so statistični podatki v omenjenem odgovoru vendarle nakazovali določene trende, iz katerih je mogoče sprejeti nekatere ugotovitve. Ugotoviti je namreč potrebno, da se je na eni strani število pristopov k opravljanju PDI v obdobju 2008 -  2012 bistveno povečalo, da pa se je po drugi strani kar občutno zmanjšal odstotek uspešnosti kandidatov na pisnem delu ter tudi uspešnost kandidatov na ustnem delu PDI. Na ta način se je tudi realno pomembno povečalo skupno število tistih, ki v trikratnih poskusih niso uspešno opravili PDI. V omenjenem odgovoru ministra na poslansko vprašanje je bilo poudarjeno, da nekih nepravilnosti v sistemu ureditve PDI ni, da zato sistema tudi ni potrebno spreminjati. Da je izvajanje PDI javno in transparentno, čeprav je dejstvo, da je v veliki večini primerov kandidat navzoč sam pred komisijo izpraševalcev in strokovnim osebjem Centra za izobraževanje v pravosodju na ustnem delu PDI in je javnost izvajanja PDI res formalno uvedena, dejansko pa se tako ne izvaja. Ne glede na to, pa je potrebno povedati, da so bili pred časom vendarle znotraj izvajalcev PDI storjeni nekateri koraki oziroma aktivnosti, ki so v večji meri »standardizirali« izvajanje PDI, na podlagi katerih se skuša zmanjšati vlogo t.i. subjektivnega faktorja, od katerega je odvisno, ali bo kandidat uspešen ali ne (npr. višja raven primerljivosti pisnih testov  po obsegu primerov in načinu reševanja primera, kjer naj bi se dejavnik, kdo pisni test sestavlja omilil). Takšne ukrepe je potrebno pozdraviti, povedo pa, da je možno sistem izvajanja PDI izboljševati tudi v prihodnje in da odgovor ministra, dr. Pličaniča, iz decembra 2012, ni bil povsem iskren in resničen, ko je na koncu navedel: »Menim, da je sedanji sistem dovolj transparenten, tako za kandidata kot za člane komisije, in da ni potrebno na silo spreminjati nečesa, kar že leta dobro teče.«.

Dejstvo je torej, da je PDI zelo pomemben preizkus znanja in mejnik, ki marsikateremu posamezniku lahko pomembno kroji usodo njegove nadaljnje poslovne poti. Zavedati se je potrebno, da PDI terja od kandidata veliko vložka in odrekanja, zato je po moji oceni zelo legitimno razmisliti tudi o tem vprašanju, ali je sedanja ureditev glede omejitev števila pristopov k opravljanju PDI optimalna. Pa še nekaj drugih, vsebinsko pomembnih vprašanj glede PDI, ki jih sama zaznavam, bi morali v bodoče ponovno odpreti v strokovnih in drugih diskusijah, in sicer:

-       vprašanje, kako je mogoče posodobiti izobraževalni sistem na področju pravne in drugih sorodnih družboslovnih ved, ki bodo bistveno okrepili vključenost šolajočih (zlasti dodiplomskih in podiplomskih študentov) v praktično delo na sodiščih, v notariatu, na tožilstvu, na pravobranilstvu in v odvetništvu. To bi najbrž sistemsko pomembno olajšalo prehod kandidatov na poti, ki ji pravimo »od teorije k praksi«, kar v svojem širšem smislu predstavlja tudi sistem PDI;

-    vprašanje, ali bi vendarle kazalo razmišljati tudi o »specializaciji« PDI glede na to, na katerem področju bi kandidat želel v bodoče delovati;

-    vprašanje, kako, zaradi velike pomembnosti PDI, zaradi zahtevane visoke usposobljenosti kandidatov in ne nazadnje zaradi različnih očitkov, zagotoviti dejansko (ne le pravno) transparentnost izvajanja PDI. To bi moralo biti tudi v interesu izvajalcev PDI.

Na podlagi navedenega vas, spoštovani gospod minister, mag. Goran Klemenčič sprašujem:

-       Ali ste naklonjeni opisani pobudi državljanke, da se spremeni veljavna ureditev zadnjega odstavka 20. člena Zakona o pravniškem državnem izpitu, ki določa, da kandidatu, ki po tretjem dovoljenem pristopu ne opravi uspešno izpita, ni dovoljen ponovni pristop k opravljanju izpita?

-       Ali menite, da je potrebno, tudi za uspešnejše opravljanje PDI kandidatov, okrepiti vključenost šolajočih (zlasti dodiplomskih in podiplomskih študentov) v praktično delo na sodiščih, v notariatu, na tožilstvu, na pravobranilstvu in v odvetništvu? Ali s tem v zvezi v sodelovanju z drugimi deležniki (pravnimi in drugimi fakultetami, sodišči, odvetniki, notarji, tožilci, pravobranilci ter drugimi resornimi ministrstvi) pripravljate kakšne rešitve oziroma ukrepe?

-       Kakšno je Vaše stališče do morebitne »specializacije« PDI po posameznih pravnih področjih?

-       Ali ocenjujete, da je mogoče nivo javnosti oziroma transparentnosti pri izvajanju PDI dvigniti (izboljšati) in kakšne ukrepe v zvezi s tem bi kot resorni minister predlagali?

Odgovor ministra za pravosodje, mag. Gorana Klemenčiča na pisno poslansko vprašanje Andreje Katič v zvezi z ureditvijo pravniškega državnega izpita, najdete spodaj v priponki.
0.0
Zadnja posodobitev: 21. april, 2015
Sorodne Novice: Andreja Katič: Čestitke ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra Andreja Katič: Dan zmage, ko je okupatorska vojska kapitulirala pred slovenskimi partizani Čestitke ob državnem prazniku - dnevu upora proti okupatorju! Najpogostejša vprašanja državljanov in odgovori ministrstva glede odloka o prepovedi gibanja Zaradi padca vlade nevarnost upočasnitve sprejema pomembnih zakonov in reform za našo dolino? Vlada potrdila poroštveni zakon za tretjo razvojno os, protest zamrznjen Vprašanja in pobude svetniške skupine SD Velenje na 3. seji Sveta Mestne občine Velenje Ministrica Katič: "Novela zakona o kazenskem postopku uveljavlja pravno in pravično državo za vse." Kongres SD izvolil novo vodstvo stranke, podpredsednica postala Andreja Katič Predstavitev Andreje Katič - Cankarjeva ulica, ob 18. uri
Andreja Katič Goran Klemenčič poslansko vprašanje SD Zakon o pravniškem državnem izpitu

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

19-06-2020
Pozdravljeni! Potrebujete kredit? Na voljo smo vam,…
2-04-2020
Tukaj je analiza cen za razkuževanje večstanovanjskih…
8-03-2018
Zanima me če še je kakšna možnost da vam je ostalo…
5-09-2017
12-01-2017