NOVICE ObO SD Velenje

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije

0 Komentarji
1395
27-01-2015

Andreja Katič o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (ZGZH-A),EPA 269-VII, redni postopek, Predlagatelj: SDS

Socialni demokrati Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, ki so ga ponovno v zakonodajni postopek vložili poslanci in poslanke Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, ne bomo podprli.

Glede na večkratne poizkuse Slovenske demokratske stranke, da se spremeni ta zakon predvsem takrat, ko so v opoziciji, ocenjujemo, da gre le za provokacije in odpiranje tem, ki delijo. Pravzaprav gre le za ideološko diskusijo, ki ne bo rešila nobenega problema. Slovenska demokratska stranka si je, ko je nazadnje vodila vlado, brez zakonske podlage in brez kakršnega koli širšega konsenza dovolila preganjati praporje s proslav. Prav tako so si privoščili zlorabo in na državni proslavi zaigrali, zapeli - kot himno - štiri kitice Prešernove Zdravljice. Pa še kaj bi se našlo…

Naj pojasnimo in še enkrat več ponovimo, zakaj tega predloga zakona Socialni demokrati tudi v tretje ne bomo podprli…

Ko govorimo o himni, se ta predlog dotika treh ravni: prvič, himne na ravni simbola; drugič, himne na pravni ravni; in tretjič, razmerja med himno in Prešernovo Zdravljico.

1.

V Ustavi Republike Slovenije je himna omenjena v uvodnem poglavju Splošne določbe in skupaj z zastavo in grbom predstavlja simbol Slovenske države.

Osnovna značilnost vsakega simbola je njegova trajnost. Kajti ravno s svojo nespremenljivostjo se lahko zakorenini kot simbol skupnosti, ki je splošno sprejemljiv in zato njegovo pojavnost sprejemamo kot samoumevno. Himna sproža posameznikovo poistovetenje z državo. Utrjuje posameznikovo državljansko zavest. Spodbuja čustveno razmerje posameznika do skupnosti, ki ji pripada. Prav zato mora biti sleherni poseg v spreminjanje himne kot simbola temeljito premišljen in splošno sprejemljiv, ne pa vsakokrat ideološko motiviran in enostransko vsiljen.

Prvič se je naša himna tukaj v Državnem zboru spontano zapela 27. septembra 1989. Dvakrat je bila zapisana v ustavo; v ustavo prejšnjega sistema in kasneje v našo novo Ustavo, dvakrat pa je bila tudi uzakonjena v zakonu. Ob preteklih mnenjskih vprašanjih, ali naj se himna, zastava ali grb zamenjajo, je večina vprašanih temu nasprotovala. Prepričani smo, da je temu tako tudi danes. Vendar vprašanje ostaja - zakaj danes spreminjati himno, na katero smo pravzaprav ponosni? Je nekorektno in nedostojno, da jo predlagatelji želite postaviti pod vprašaj verodostojnosti. Z njo smo se poistovetili, je naša himna, Himna z veliko začetnico. Večina državljank in državljanov jo pozna, jo zna zapeti, deklamirati. To je pomembno za zavest o pripadnosti državi. Ni utemeljenih razlogov, da bi jo menjali ali spreminjali.

2.

Predlagatelj sprememb in dopolnitev zakona trdi, da je veljavni zakon v neskladju z Ustavo Republike Slovenije in svojo trditev opira na četrti odstavek 6. člena Ustave Republike Slovenije - navajam: »Himna Slovenije je Zdravljica.« In to je konec navedka.

Socialni demokrati smo prepričani, da veljavni zakon ni v nasprotju z Ustavo. Trditev predlagatelja je oprta samo na citirani odstavek. Ne upošteva pa petega odstavka tega istega člena Ustave, ki se glasi – navajam: »Uporabo grba, zastave in himne ureja zakon.«. In zakon jasno določa – navajam: »Himna je sedma kitica pesmi Franceta Prešerna »Zdravljica«, na melodijo iz zborovske istoimenske skladbe skladatelja Stanka Premrla.« Himna in njena izvedba imata torej ustrezno veljavno zakonsko podlago, trditev o neustavnosti pa izključno le sprenevedanje in zavajanje predlagatelja zakona

3.

S predlaganimi spremembami zakona se želi razširiti himno na celotno besedilo Prešernove Zdravljice.

Pa je pri tem potrebno opozoriti tudi na obseg. Upoštevati moramo posebne zahteve, ki so povezane s samim izvajanjem himne. Kako bodo ljudje spremljali izvajanje osem-kitične himne, če bo ta trajala šest ali več minut. S tem himna zagotovo izgublja svoj pomen. Predlog se tudi ne dotika razmerja med instrumentalno in vokalno izvedbo himne. Kar pa zadeva instrumentalno izvedbo himne, kdo pa ve, kateri tekst, katera kitica je mišljena, če je himna samo v instrumentalni izvedbi.  8x.

V instrumentalno-vokalni izvedbi pa bi bilo potrebno dopolniti tudi 4. člen veljavnega zakona, ker sta besedilo in notni zapis melodije himne sestavni del zakona. Ne verjamemo, da je predlagatelj to spregledal, še posebej zato, ker smo prav na to v preteklosti že opozorili v stališču Poslanske skupine Socialnih demokratov. Ponovno pa naj navedemo strokovno mnenje Akademije za glasbo; navajam: »Glasbeni tekst Premrlove Zdravljice kot himne v instrumentalni priredbi se izvaja samo enkrat«. Prekinjam navedek in nadaljujem navedek: »Himno namreč v največji meri okarakterizira glasba in je po njej tudi najbolj razpoznavna, poleg tega pa se instrumentalno največ izvaja.«

Socialni demokrati se strinjamo s tistimi, ki pravijo naj bo himna čim krajša, da 7. kitica zgoščeno zajema vse bistvene elemente in vsebuje v prisotnosti svojega širokega svetovljanstva tudi intimno človeško ter skupnostno narodnostno komponento. Menimo tudi, da se veličina himne ne izraža z dolžino oziroma z obsegom pesmi ali skladbe, ampak z vsebino in glasbo.

Sprašujem se tudi, kakšno sporočilo dajejo predlagatelji, ki želijo problematizirati njeno sedanjo vsebino – torej vsebino 7. kitice kot nezadostno in pomanjkljivo, čeprav je bila pred 25 leti ob splošni podpori slovenskega naroda z velikim političnim in tudi siceršnjim konsenzom v tej obliki uzakonjena.

 Naj iz 9. knjige Enciklopedije Slovenije iz leta 1995 ponovno navedemo nekaj misli avtorja gesla »France Prešeren«, akademika, profesorja dr. Borisa Paternuja. To so samo odlomki: »Vrh Prešernove politične poezije je Zdravljica. Njena vodilna misel, radikalna zahteva po svobodi slovenskega naroda izhaja iz humanistične vizije enakopravnosti in prijateljskega sožitja vseh narodov ter pravice vsakega do samostojnosti. V ozadju so ideje francoske revolucije o enakosti, svobodi in bratstvu, prilagojene temeljnim političnim potrebam Slovencev ob Pomladi narodov in v zvezi z njihovo osamosvojitvijo.«

Že ob sprejemu Zakona o himni je bilo poudarjeno, da zakonodajalec z izbiro besedila himne iz Prešernove Zdravljice ni hotel okrniti drugih rab te celotne pesmi. Zato ponavljam navedek iz obrazložitve zakona: »Če bi se s prvo kitico začenjali tako slovenska napitnica kot slovenska himna, bi to povzročalo težave organom kazenskega pregona, ko bi se v primerih žaljivega načina petja te pesmi ne moglo zanesljivo ugotoviti, ali je nekdo prepeval slovensko himno ali slovensko napitnico. Po drugi strani pa bi ljudje na prireditvah prihajali v zadrego, ko bi se slovenska zborovska in koncertna pesem z osmimi kiticami začenjala tako kot slovenska himna in se ne bi dalo takoj ugotoviti, v kakšen namen se igra.«

In ne nazadnje, če bi podprli takšen predlog, bi na drugi strani posegli tudi v Prešernovo Zdravljico kot umetnino in njeno samostojno življenje, kar je za nas nesprejemljivo.

Če strnem vse tri ravni in iz njih izpeljem mnenje poslanske skupine Socialnih demokratov. Predloga Slovenske demokratske stranke, ki posega v obseg in način izvedbe himne Republike Slovenije, poslanska skupina Socialnih demokratov, ne bo podprla.Toliko o himni.

Vsebina predlaganega 24. a člena se nanaša na prepoved uporabe simbolov in javnem poveličevanju njihovih predstavnikov. Gre za enako besedilo, z enim malim popravkom, kot je bilo že predlagano v preteklosti.V stališču poslanske skupine Socialnih demokratov se ponovno sprašujemo, kaj še posebej pomeni drugi odstavek te  določbe v povezavi z drugimi? Mar to pomeni, da na partizanskih proslavah ne bo več dovoljeno zaigrati himne? Da na počastitvi spomina padlim borcem za našo svobodo ne bo več dovoljeno uporabiti slovenske zastave? Da ob zahvali borcem, da lahko danes uporabljamo slovenski jezik, recitiramo in pojemo slovenske pesmi…, ne bo dovoljeno uporabiti grba, zaradi tega, ker bo na partizanskih praporih zvezda, rdeča zvezda? Partizansko gibanje je bilo patriotsko gibanje, je bilo enkraten dogodek v zgodovini in v zgodovini evropskih narodov! Obstoj slovenskega partizanskega gibanja je nekaj, kar bi nas moralo navdajati s ponosom in spoštovanjem. In na teh proslavah, ker bo uporabljena zvezda, državnih simbolov naj ne bi bilo dovoljeno uporabljati?! Na nekih drugih proslavah neke druge vojaške formacije, ki ni uporabljala zvezde, ker ni bila partizanska, bo pa dovoljeno uporabljati državne simbole? Ali so morda predlagatelj zakona tisti in edini v tej državi, ki lahko povedo, kaj je totalitarno, kaj so zgodovinska dejstva, kateri simboli so dovoljeni in kateri niso oziroma komu so dovoljeni in komu ne, kdo lahko spreminja zgodovinska dejstva z retuširanjem slik in brisanjem zvezd na kapah vojakov in kdo tega ne sme početi… Bo kdo od resnicoljubnih predlagateljev danes obsodil potvarjanje zgodovinskih dejstev, ki so  zgodila prejšnji mesec v Kočevski Reki, ko se je na kapah vojakov teritorialne obrambe izbrisalo rdeče zvezde, ki so jih nosili leta 1990 ? Mislim, da ne bo junaka med predlagatelji, ki bi si to upal storiti, verjamem pa, da bomo pa drugi strani v njihovih razpravah poslušali o domoljubju, o totalitarizmih, o vseh oblikah zlorab v bivši skupni državi in bivšega političnega sistema nasploh…

Povem še enkrat, Socialni demokrati ne pristajamo na potvarjanje zgodovinskih dejstev. Nam je žal, da se moramo vedno znova v Državnem zboru prerekati o temah, ki nas delijo, o katerih imamo različne poglede. Pa vendar, ve se, kdo znova in znova to prinaša na dnevne rede sej Državnega zbora, ve pa se tudi, da bomo Socialni demokrati vsakokrat znova jasno povedali svoje stališče tudi o teh temah.

 V poslanski skupini Socialnih demokratov bomo nasprotovali predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi.

 

Andrejin govor si lahko ogledate na spodnji povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=RfMTsUdugHY

 

Foto: Martina Čuk/Državni zbor

0.0
Zadnja posodobitev: 28. januar, 2015
Sorodne Novice: Ministrica Katič: "Novela zakona o kazenskem postopku uveljavlja pravno in pravično državo za vse." Večer s kandidatko za volitve v Državni zbor Republike Slovenije Aleksandro Vasiljević Županu Kontiču posebna zahvala za uspešno vodenje Skupnosti občin Slovenije Imate ideje, predloge in željo po sodelovanju? Kontaktirajte nas! Prisluhnili predlogom in željam v Krajevni skupnosti Paka pri Velenju Obrambna ministrica Katič s pojasnili glede obravnave predloga zakona o obrambi v DZ Zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo Borutu Pahorju, kandidatu za predsednika Republike Sl Svetniška skupina SD Velenje podala predlog za sklic izredne seje Sveta MOV Ministrica Andreja Katič predstavila predlog zakona o kritični infrastrukturi Predstavitev knjige o prvem predsedniku Republike Slovenije, Milanu Kučanu v Velenju
Andreja Katič DZ predlog SDS SD spremembe zakona o grbu zastavi in himni RS ter o slovenski narodni zastavi

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

19-06-2020
Pozdravljeni! Potrebujete kredit? Na voljo smo vam,…
2-04-2020
Tukaj je analiza cen za razkuževanje večstanovanjskih…
8-03-2018
Zanima me če še je kakšna možnost da vam je ostalo…
5-09-2017
12-01-2017