[PRESTRUKTURIRANJE]

17-11-2022

☑️V sklopu prestrukturiranja bomo sledili in branili načela pravičnega prehoda, na način, da je potrebno zagotavljati delovno in socialno varnost posredno ali neposredno povezanih zaposlenih z izkopavanjem premoga;

☑️do leta 2027 bomo zagotovili potrebno količino toplotne energije iz obnovljivih virov energije za letni režim obratovanja. Zato bo potrebno obnoviti približno 250 toplotnih postaj, da bodo primerne za obratovanje na nizkotemperaturnem režimu ter obnavljali toplovodni sistem z namenom, da se znižajo izgube;

☑️energetsko bomo sanirali energetsko neučinkovite javne stavbe;

☑️v okviru nove energetske pisarne bomo sprejeli ukrepe in obenem občanom svetovali, na kakšen način je mogoče znižati porabo toplotne energije in stroškov ogrevanja;

☑️borili se bomo za varnost zaposlenih v Premogovniku Velenje;

☑️podpirali bomo dvig cene premoga za proizvodnjo električne energije, s čimer bo Premogovnik imel dovolj finančnih sredstev za učinkovit in varen izkop premoga;

☑️zavzemali se bomo za sprejem Zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje in Zakona o prestrukturiranju SAŠA regije,…

Kandidati za Svet MOV: Dražan Mrkonjič, Matjaž Cesar in Ranko Rudonic

S srcem in energijo. Za Velenje.

#3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje

[PRESTRUKTURIRANJE]
Trenutno ni komentarjev...
Komentirajte
64287

Omejitev znakov 400