[PRILOŽNOSTI ZA MLADE]

12-11-2022
  • Mladim bomo ustvarjali priložnosti v obliki novo ustvarjenih delovnih mest na področjih, ki ustvarjajo višji dodano vrednost na zaposlenega;
  • izmed novih 400 stanovanj bo del stanovanj namenjen izključno mladim posameznikom in družinam;
  • mladim bomo zagotovili dodatna stanovanja za neprofitni najem in zagotovili potrebne ukrepe za reševanje stanovanjskih izzivov (objava novega razpisa za mlade, subvencioniranje kreditov, nižji komunalni prispevki,...)
  • z različnimi ukrepi bomo spodbujali mlade k ustvarjanju družine v našem okolju, pri čemer bodo otroci imeli kvalitetno predšolsko vzgojo in kvalitetne izobraževalne procese;
  • z bogatimi družbenimi dogodki bomo zagotavljali kvalitetno izvajanje prostočasnih aktivnosti (festivalskih dogodkov, športnih in kulturno/umetniških aktivnosti);
  • v okviru razvoja podjetništva pod okriljem SAŠA inkubatorja in drugih institucij bomo podpirali mlade inovativne ideje, s ciljem, da prerastejo v dobre poslovne priložnosti;
  • vzpostavili bomo enotno digitalno platformo za pametno mesto Velenje;
  • v roku dveh let bomo zagotovili pokritost z optičnim omrežjem na celotnem območju Velenja.

Kandidati za Svet MOV: Tjaša Oderlap, Nik Lemež in Teja Blažič

S srcem in energijo. Za Velenje.

#3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje

[PRILOŽNOSTI ZA MLADE]
Trenutno ni komentarjev...
Komentirajte
38279

Omejitev znakov 400