NOVICE ObO SD Velenje

Razprava poslanke SD Andreje Katič ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah

0 Komentarji
969
18-10-2014

Razprava poslanke SD Andreje Katič ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vladi

Menim, da je pravica predsednika vlade, da si organizira delovanje Vlade in ministrstev po svoji lastni presoji. Važna je vsebina, učinkovitost. Mislim, da vsi skupaj, ne glede na različna politična prepričanja v tej dvorani, stremimo k cilju, da je potrebno Slovenijo popeljati po poti razvoja - naprej. Eden izmed predpogojev za to pa je oblikovanje stabilne Vlade. Vlade, ki ima podporo pri državljankah in državljanih in ki bo odgovorno opravljala svoje delo. 

 Tudi sama bi želela izpostaviti eno področje. Lokalno samoupravo. Občine so tiste, ki najbolj neposredno prebivalkam in prebivalcem zagotavljajo vse osnovne pogoje za njihovo bivanje in razvoj. In občina je nivo –kjer prebivalke in prebivalci najbolj neposredno sodelujejo v procesih odločanja. Vsako posamezno ministrstvo, ne glede na njegovo področje - s svojim delovanjem vpliva na delovanje občin. Za kaj vse so odgovorne občine ?

Občine omogočajo pogoje za gospodarski razvoj svojega območja, pogoje za gradnjo, tudi stanovanj, skrbijo za lokalne javne službe, da na primer stopimo do pipe, jo odpremo in priteče pitna voda, občine skrbijo za odvajanje in čiščenje odpadne vode, odvoz odpadkov in druge gospodarske javne službe, skrbijo za lokalne ceste in javne poti, za mirujoči promet, javni prevoz, skrbijo za predšolsko in šolsko vzgojo, zdravstveno in lekarniško dejavnost, skrbijo za socialno stanje svojih občank in občanov –četudi sedaj samo kot plačnice nekaterih storitev, pospešujejo kulturno in društveno dejavnost, tudi s področja športa, skrbijo za varstvo okolja, za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, upravljajo s prostorom ( tu je še posebej »zahtevna«zakonodaja), gradijo, investirajo …

Mogoče katerega izmed področij nisem posebej omenila. Pa vendar sem se dotaknila področja vsakega izmed naštetih ministrstev v predlogu sprememb zakona o Vladi. Skoraj nepregledna vrsta zakonov, še večpodzakonskih aktov določa okvir delovanja lokalne samouprave. Po predlagani spremembi zakona o vladi bo naloge s področja lokalne samouprave opravljalo ministrstvo za javno upravo.

Želela bi si, da se občinam – lokalni samoupravi prizna pomen glede na težo nalog, ki jih občine izvajajo. In da se področje lokalne samouprave ne bo izgubilo znotraj drugih nalog ministrstva za javno upravo. Področje lokalne samouprave je bilo v preteklosti zanemarjeno.

Občine bi potrebovale močno ministrstvo, ki ne bo samo seznanjeno ali zgolj stalo ob strani ob pripravi zakonodaje in podzakonskih aktov z različnih področij različnih ministrstev, - temvečbi se aktivno kot nadzorni oz. usklajevalni organ vključevalo v njihovo pripravo in tudi zagotavljalo, da bodo lahko občine primerno vključene v zakonodajni proces in proces sprejemanja podzakonskih in drugih aktov.

V pripravi so številni strateški dokumenti. Tudi na področju reorganizacije javne uprave. Tudi glede nadaljnjega razvoja lokalne samouprave. Verjamem, da bo predsednik vlade s svojo ekipo ob tem vedno imel pred sabo tudi odločitve, ki jih je v preteklosti že sprejelo ustavno sodišče.

Naj omenim samo dvoje –financiranje občin in naloge občin.

  1. V ustavi je opredeljeno, da naj bo občina sposobna samostojno opravljati lokalne zadeve oziroma zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev. To pomeni, da sta za opravljanje lokalnih zadev nujno potrebni tudi finančna sposobnost in avtonomnost občin.
  2. Ustavno sodišče je že ob uvedbi v posameznih odločbah večkrat obrazložilo, da ustavna določba zavezuje zakonodajalca k določanju posebne pristojnosti mestnih občin. Govorim tudi o nalogah, ki so pomembne za razvoj mest, kot pravi Ustava.

Ob organizaciji dela vlade in ministrstev in njihovih prvostopenjskih organov– npr. upravnih enot, davčnih uradov, centrov za socialno delo in drugih … ne pozabiti, da - vsaka racionalizacija ni nujno dobra, da ne pomeni tudi dejansko zmanjšanje stroškov - če lahko izpostavim konkretni primer – ukinjanje davčnega urada ali upravne enote v Velenju, ki je 5. največje mesto v Sloveniji, ali selitev dela njihovih služb v drug center – mogoče na kratek rok pomeni nekaj prihrankov za državni organ –čeprav nisem prepričana, z analizo pa nismo bili seznanjeni – zagotovo pa pomeni dražjo in bolj odtujeno storitev za državljanke in državljane.

Ne pozabimo na to, da smo v službi ljudi, ko organiziramo delovanje države in njenih služb, ki so namenjene - ljudem.

0.0
Zadnja posodobitev: 08. januar, 2015
Sorodne Novice: Andreja Katič: Čestitke ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra Andreja Katič: Dan zmage, ko je okupatorska vojska kapitulirala pred slovenskimi partizani Ministrica Katič: "Novela zakona o kazenskem postopku uveljavlja pravno in pravično državo za vse." Kongres SD izvolil novo vodstvo stranke, podpredsednica postala Andreja Katič Predstavitev Andreje Katič - Cankarjeva ulica, ob 18. uri [NAPOVED] Predstavitev Andreje Katič, Jana Škoberneta in Aleksandre Vasiljević na VTV televiziji Predstavitev Andreje Katič - Kardeljev trg, ob 17. uri Predstavitev Andreje Katič in Jana Škoberneta - ploščad ob Kidričevi cesti (nasproti Tržnice) Predstavitev Andreje Katič - Šalek, ob 18. uri Andreja Katič slavnostna govornica na slovesnosti ob odkritju spominskega obeležja v Šoštanju
Andreja Katič
19-06-2020
Pozdravljeni! Potrebujete kredit? Na voljo smo vam,…
2-04-2020
Tukaj je analiza cen za razkuževanje večstanovanjskih…
8-03-2018
Zanima me če še je kakšna možnost da vam je ostalo…
5-09-2017
12-01-2017