NOVICE ObO SD Velenje

Slavnostno zaprisegli župan Bojan Kontič in svetnice ter svetniki v Svetu Mestne občine Velenje

0 Komentarji
2244
20-10-2014

Danes, 20. 10. 2014, je bila prva konstitutivna seja Sveta Mestne občine Velenje.

Svetniška skupina Socialnih demokratov Velenje, ki jo vodi Andreja Katič, bo v tem mandatu zastopana s 16 predstavnicami in predstavniki stranke.

IMG_2243

Župan Bojan Kontič, ki bo tudi v tem mandatu funkcijo županovanja opravljal poklicno, je v pozdravnem nagovoru najprej čestital novoizvoljenim svetnicam in svetnikom. Poudaril je, da si želi predvsem tako dobrega sodelovanja, kot je bilo v preteklih štirih letih: »Upam, da bomo uspeli v ospredje postaviti interes občank in občanov mestne občine Velenje; interese strank in lastne interese pa postaviti v drugi plan.

konticIMG_2255

Župan je poudaril, da bo v tem mandatu okrepil mednarodno sodelovanje, saj je bilo to področje v minulem obdobju manj pomembno. V Velenje si namreč želimo privabiti tuje investitorje. Prav tako si bo župan tudi v prihodnje prizadeval za čimprejšnjo umestitev trase 3. razvojne osi v prostor in za čimprejšnji začetek gradnje. Na področju razvoja podjetništva in pogojev za podjetništvo, ki bo odslej prioritetno področje, bo kot svetovalec oz. sodelavec deloval dosedanji podžupan dr. Franc Žerdin.

Omenil je tudi zaskrbljujoče razmere v Premogovniku Velenje in Termoelektrarni Šoštanj ter mačehovski odnos lastnika HSE do omenjenih energetskih družb v Šaleški dolini. Župan mestne občine Velenje bo kot dober gospodar tudi v prihodnje, skupaj z županoma preostalih občin v Šaleški dolini, od lastnika zahteval odnos, primerljiv z drugimi lokalnimi skupnostmi z energetskimi objekti, npr. NEK.

Župan Bojan Kontič je še povedal, da bo v tem mandatu imenoval podžupanjo in dva podžupana, ki bodo to funkcijo opravljali za znesek nagrade, kot je ta do sedaj znašala za dva podžupana, s čimer omenjeni tudi soglašajo. Strinjajo se, da je namen podžupanov, da tvorno sodelujejo pri ustvarjanju podobe naše lokalne skupnosti in v zameno ne pričakujejo nagrade. 

Po nastopnem govoru župana Bojana Kontiča so svetnice in svetniki Mestne občine Velenje soglasno sprejeli Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predsednik komisije je Bojan Škarja, njeni člani pa Anton De Costa, Vid Glinšek, Matej Jenko, Marjana Marija Koren, Srečko Korošec in Milena Mraz. (Vir: Mestna občina Velenje)

0.0
Zadnja posodobitev: sreda, 21. januar 2015, 16:45
Sorodne Novice: Pogledi svetniške skupine SD Velenje na dogajanje v Mestni občini Velenje, september 2019 Srečno, Velenje! Socialni demokrati Velenje se bomo pridružili čistilni akciji Mestne občine Velenje Odgovor na pisni pobudi svetnika dr. Adnana Glotića na 5. seji Sveta Mestne občine Velenje Odgovor na pisno pobudo svetnice Anite Lemež Kljajič na 4. seji Sveta Mestne občine Velenje Vprašanja in pobude svetniške skupine SD Velenje na 3. seji Sveta Mestne občine Velenje Velenje obiskal dr. Aleksander Jevšek, kandidat SD na EU volitvah Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič odsoten zaradi zdravstvenih razlogov Novo vodstvo Občinske organizacije SD Velenje in Območne organizacije SD SAŠA SD Velenje se bomo tudi letos udeležili spomladanske čistilne akcije Mestne občine Velenje
župan Bojan Kontič svetnice in svetniki

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

8-03-2018
Zanima me če še je kakšna možnost da vam je ostalo…
5-09-2017
12-01-2017
18-01-2016
Pozdrav, mene bi pa zanimalo kje je mogoče videti…