NOVICE ObO SD Velenje

Sprejeta stališča 1. seje Konference Socialnih demokratov

0 Komentarji
1093
15-03-2015

V soboto, 28. februarja 2015, je  v Portorožu potekala 1. seja konference Socialnih demokratov. Na konfernci sprejeta stališča smo zapisali v Informator, ki je pripet spodaj v priponki.

Dolgotrajna kriza je utrudila slovensko družbo in znižala standard velike večine prebivalstva. Mnogim celo tako, da je ogroženo zadovoljevanje njihovih osnovnih potreb za življenje. Kljub temu in predvsem zato pa imamo prav sedaj priložnost, da skupaj – kot skupnost – spremenimo sedanji družbeni okvir v boljši model trajnostnega bivanja, konkurenčnega in inovativnega gospodarstva, ki bo temeljil na družbenem konsenzu.

Prihodnost socialne demokracije vidimo v tem, da bo znala uravnoteževati in povezovati družbeno
raznolikost s ciljem uravnoteženega razvoja, pravičnega za vse, dobrega za razvoj in sonaravnega za
zdravo okolje. Odločeni smo, da uresničujemo svoj program in zaveze koalicijskega sporazuma, kar pa nas ne sme odvrniti od iskanja odgovorov na vprašanja, katere družbene in razvojne potrebe zahtevajo modifikacije, ki bodo plod sporazuma vseh koalicijskih partnerjev in upajmo tudi širšega soglasja. Dosegamo gospodarsko rast. Potenciali naše družbe pa so mnogo večji.
Socialni demokrati zato po kongresu vstopamo v obdobje rasti in krepitve. SD je pomembna za Slovenijo, ker je garant za ljudi. Prav v ljudeh, njihovi ustvarjalnosti in znanju, vidimo največje potenciale za napredek celotne skupnosti.


PREDNOSTNI PROJEKTI


Socialni demokrati smo si zato zastavili načrt dela s konkretnimi projekti, ki bodo v ospredju naše
pozornosti v naslednjih mesecih.


1. Nov začetek za socialno najbolj ranljive ljudi.


Poleg obstoječih mehanizmov zagotavljanja socialne vključenosti bomo oblikovali model za pomoč
socialno najbolj ranljivim ljudem. Z družbenim dogovorom želimo spodbuditi podjetja (dobavitelje
električne energije, plina, komunalna podjetja, banke in druge), občine in državo, da sklenejo dogovor o odpisu vsaj dela dolga ljudi v najtežjih socialnih okoliščinah. Želimo dogovoriti odlog deložacij, da družinam v stiski pomagamo ohraniti dom, in sistem pomoči narediti učinkovitejši. S prenovo sistema izvršb preko bank bomo preprečili naraščanje dolgov zaradi bančnih stroškov. Krepili bomo informiranost ljudi, da bodo v večji meri lahko izkoristili vse možnosti, ki so že danes na voljo.


2. Olajšajmo položaj srednjega razreda.


Menimo, da je potrebno olajšati tudi življenje za srednji razred, zaposlene ljudi in družine. Storili bomo vse potrebno, da se umetno povzročeno krčenje kreditov v Sloveniji konča in da bo javni sektor zopet zaposloval mlade in s tem omogočil postopno menjavo generacij kot v obdobju pred krizo. To bo srednjemu razredu omogočilo povečano zaposlitev in rast dohodkov. S koalicijskimi partnerji bomo poskrbeli za odpravo strukturnega javnofinančnega primanjkljaja tako, da ne bo dodatno ogrožen položaj srednjega razreda. S celovitim prestrukturiranjem javnofinančnih bremen po načelu pravične in enakomerne porazdelitve želimo doseči davčno razbremenitev plač, minimalno obdavčitev trinajste plače in regresa, s tem pa povečati neto prihodke prebivalstva ter izboljšati konkurenčnost in produktivnost gospodarstva. Preučili bomo možnosti za razbremenitev prebivalstva z upoštevanjem odplačevanja stanovanjskih posojil v dohodkovni in premoženjski položaj. Krepili bomo ekonomsko demokracijo s ciljem večje vloge zaposlenih pri oblikovanju in delitvi ustvarjenega v podjetjih in javnih zavodih. Javne storitve(šolstvo, zdravstvo, sociala, kultura, itd), ki morajo biti dostopne, kakovostne in učinkovite, predstavljajo temelj države blaginje in za zaupanje ljudi potrebujemo njihove prenovo.


3. Dobro poslovno okolje za nova delovna mesta.


Slovenija mora ustvariti konkurenčnejše pogoje za poslovanje, za izboljšanje položaja domačih podjetij in privabljanje novih strateških vlagateljev. Izhajamo iz predpostavke, da konkurenčnosti ne moremo graditi na zniževanju varnosti zaposlenih, temveč je potrebno bistvene premike narediti pri odpravljanju administrativnih ovir in poenostavljanju pravnega sistema. Identificirali bomo prednostne, nacionalno pomembne gospodarske panoge in ukrepe za izboljšanje poslovnega in investicijskega okolja ter
poenostavitev administrativnega okolja za podjetja, skrajšanje časa za pridobivanje upravnih dovoljenj in soglasij. Okrepili bomo institucionalni okvir v pomoč razvoju podjetjem in pridobivanju strateških partnerjev iz tujine ter zagotovili boljšo koordinacijo in sodelovanje med pristojnimi organi in inštitucijami v prid gospodarstvu. Preoblikovali in izboljšali bomo vzpodbude za prioritetne gospodarske panoge oziroma projekte. Posebno pozornost bomo posvetili izboljšanju finančnih mehanizmov za zagon novih malih in srednjih podjetij ter financiranje inovativnih podjemov.


4. Napreden, odprt in svobodomiselni značaj družbe.


Socialni demokrati želimo na vključujoč način in z okrepljeno družbeno komunikacijo razvijati napreden, odprt in svobodomiselni značaj družbe, strpnost do drugače mislečih in sprejemanje različnosti, tako da poskrbimo za enake pravice in možnosti vseh odtenkov v mavrici. "Človekove pravice so temelj družbe, ki ji
je mar za vse svoje članice in člane. So temelj skupnosti, ki ve, da bo najbolj uspešna takrat, ko bodo vsi njeni člani in članice aktivni in bodo lahko uresničevali svoje potenciale. Različnost mora postati naša prednost.


5. Mir ne sme imeti alternative.


Nujno je, da Socialni demokrati v času sprememb civilizacijskih razsežnosti, ki generirajo nove varnostne grožnje in izzive nepredstavljivih dimenzij, bistveno okrepimo svojo mednarodno dejavnost s ključnim namenom: zagotoviti mir v regiji, Evropi in svetu. Zavzeli se bomo za nov globalni okvir, ki bo odziven na globalne izzive in uveljavljal mirno razreševanje političnih in varnostnih situacij. Pri tem je potrebno najprej definirati nove svetovne izzive: velik tehnološki napredek in z njim povezan, prenos moči iz tradicionalnih na nove politične in gospodarske centre, podnebne spremembe, neenakomerna porazdelitev bogastva, nadzor nad naravnimi bogastvi, množične migracije, arabska pomlad in z njo povezan razpon mednarodnega terorizma, številni regionalni konflikti, skupaj vplivajo na našo družbo in jo delajo za posameznika manj varno. Zato Slovenija potrebuje aktivnejšo držo znotraj EU in drugih mednarodnih organizacij, ki skrbijo za mir in varnost. Kot predstavniki politične družine Evropskih
socialistov in demokratov zato nosimo posebno odgovornost, da zagovarjamo evropsko idejo in jo
razvijamo v smeri večje integracije, kar je zagotovilo za varnosti in blaginjo slovenskih državljanov.

Delo stranke zastavljamo tako, da bo vsak od teh projektov imel svoje projektno vodstvo in ljudi, ki se bodo lahko vanje vključevali. Temeljilo bo na projektnem pristopu aktivističnega dela, dejavnega pisanja predlogov zakonov in priprave politik. Na podlagi pogovorov z ljudmi, obiskov na terenu, okrepljeni komunikaciji z mrežo in članstvom, da lahko vsak s svojimi idejami sooblikuje končne predloge ukrepov.

Uvajamo nov projektni pristop k uresničevanju ključnih ciljev stranke. Ne z navodili mreži, ampak iz
osebnega prepričanja in verovanja v te cilje.
Stranka si postavlja nove visoke cilje. Da jih dosežemo, se moremo bistveno bolje povezati in poiskati
načine za učinkovitejše sodelovanje. Ambicija je jasna: Močna in moderna socialna demokracija, ki bo
vredna trajnega zaupanja ljudi v središču političnega prostora. Socialni demokrati – nosilci pametnih
sprememb, dobro organizirani in povezani povsod po Sloveniji. Stranka, ki bo ponovno postala sinonim za napredno politično akcijo v zavezništvu z ljudmi.

 

0.0
Zadnja posodobitev: 16. marec, 2015
Sorodne Novice: Evropska poslanka in voditeljica Socialnih demokratov Tanja Fajon na obisku v Velenju Kongres, kot ga še ni bilo oz. 12. Kongres Socialnih demokratov v Velenju 12. Kongres Socialnih demokratov v Velenju Tradicionalna predstava Socialnih demokratov Velenje ob dnevu žena Prednovoletno srečanje Socialnih demokratov Velenje V Mozirju in Šoštanju že znana kandidata Socialnih demokratov za župana oz. županjo Najava kandidature Socialnih demokratov Šoštanj Članstvo Socialnih demokratov podprlo vstop stranke v levosredinsko koaliciJo Dan stranke in zaključni shod Socialnih demokratov v Ljubljani Tradicionalni pohod Socialnih demokratov na Goro Oljko
1. seja Konference Socialnih demokratov SD

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

19-06-2020
Pozdravljeni! Potrebujete kredit? Na voljo smo vam,…
2-04-2020
Tukaj je analiza cen za razkuževanje večstanovanjskih…
8-03-2018
Zanima me če še je kakšna možnost da vam je ostalo…
5-09-2017
12-01-2017