NOVICE ObO SD Velenje

Stališče PS SD k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov

0 Komentarji
1325
6-03-2015

V poslanski skupini Socialnih demokratov bomo podprli predlagano novelo Zakona o graditvi objektov, s katero se podaljšuje rok odloga izvršbe inšpekcijskih ukrepov pri nelegalnih gradnjah, neskladnih gradnjah in objektih, ki se uporabljajo brez predpisanega uporabnega dovoljenja.

Po sprejeti noveli zakona konec leta 2013 je bil uzakonjen:

  • enoletni odlog inšpekcijskih odločb, če gre za stanovanje inšpekcijskega zavezanca ali drugih oseb, ki nimajo drugega primernega stanovanja po določbah Stanovanjskega zakona, ali če gre za objekt, v katerem se izvaja gospodarska dejavnost in bi z izvršitvijo odločbe lahko nastala hujša gospodarska škoda in
  • največ triletni odlog, če je za legalizacijo nedovoljene gradnje zavezanec pri občini vložil pobudo za spremembo prostorskega akta in jo je občina sprejela, kar bi omogočilo pridobitev gradbenega dovoljenja.

Odlog pa je bil uzakonjen tudi za primere, ko je inšpekcijski zavezanec vložil popolno zahtevo za izdajo gradbenega ali uporabnega dovoljenja.V nobenem primeru pa odlog ni bil možen pri nevarnih gradnjah, ki neposredno ogrožajo življenje in zdravje ljudi, okolico in premoženje. Prav tako pa odlog ne zajema in ne bo zajemal nedovoljenih gradenj, ki so se pričela po uveljavitvi prejšnje novele, pomeni po 28. 12. 2013. Oba omenjena roka odlogov izvršb inšpekcijskih ukrepov z danes obravnavano novelo zakona podaljšujemo na pet let. Ključni razlog za podaljšanje rokov pa je v tem, da se na pristojnem ministrstvu pripravlja poseben Zakon o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami, ki bo uredil pogoje za legalizacijo objektov, ki so bili zgrajeni v nasprotju z veljavnimi predpisi. Zaradi navedenega ne bi ravnali prav, če bi ne sprejeli tega zakona in posledično dovolili izvršitev inšpekcijskih ukrepov rušenja objektov, po uveljavitvi omenjenega zakona pa bi se ugotovilo, da bi lastniki lahko porušene objekte legalizirali. Na ta način bi lahko nastali visoki odškodninski zahtevki zoper državo, zato je prav, da se uzakoni odlog izvršbe inšpekcijskih ukrepov. Morda se komu zdi, da je petletni rok odloga predolg, vendar pa v poslanski skupini Socialnih demokratov ne delimo tega mnenja. Treba je namreč vedeti, da je pot do sprejema in uveljavitve Zakona o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami še relativno dolga, saj gre za pravno zelo zapleteno tematiko, kjer bo še kako potrebno paziti, da ne bomo prišli navzkriž z ustavnimi določili in da ne bomo pri odločanju, kaj je prav legalizirati in česa ne, ustvarili novih krivic. Po drugi strani pa se je potrebno zavedati, da tudi sami postopki legalizacije ne bodo izvedeni čez noč in da si bodo morali nekateri lastniki objektov, ki v postopku legalizacije ne bodo uspešni, pravočasno zagotoviti nadomestni objekt, kamor se bodo lahko preselili.

V poslanski skupini Socialnih demokratov zato pričakujemo, da bo ministrstvo za okolje in prostor v doglednem času pripravilo predlog zakona o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami, ki bo užival čim širšo podporo pravne, okoljske, gradbene in druge stroke ter bo predstavljal dober temelj za obravnavo in odločanje v Državnem zboru.

0.0
Zadnja posodobitev: 07. marec, 2015
Sorodne Novice: Ministrica Katič: "Novela zakona o kazenskem postopku uveljavlja pravno in pravično državo za vse." Obrambna ministrica Katič s pojasnili glede obravnave predloga zakona o obrambi v DZ Ministrica Andreja Katič predstavila predlog zakona o kritični infrastrukturi Socialni dmeokrati smo ZA novelo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerji Socialni demokrati predstavili osnutek Zakona o regulaciji konoplje Socialni demokrati predstavili stališče do reševanja begunske krize Stališče PS SD o Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Andreja Katič o Predlogu sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma ... Stališče PS SD k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih ... Stališče PS SD k predlogu Zakona o cestninjenju
Andreja Katič Poslanska skupina SD Zakon o graditvi objektov

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

19-06-2020
Pozdravljeni! Potrebujete kredit? Na voljo smo vam,…
2-04-2020
Tukaj je analiza cen za razkuževanje večstanovanjskih…
8-03-2018
Zanima me če še je kakšna možnost da vam je ostalo…
5-09-2017
12-01-2017