SVETNIŠKO VPRAŠANJE DR. ŽERDINA GLEDE NAMERE IZLOČITVE PV IN TEŠ IZ HSE

30-01-2024

Svetnik SD Velenje dr. Franc Žerdin je na današnji 10. seji Sveta Mestne občine Velenje podal svetniško vprašanje:  Izločitev Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj iz Holdinga slovenske elektrarne?

"V medijih lahko v zadnjih dneh spremljamo novice, povezane z namero, da se izvede izločitev Premogovnika Velenje in TEŠ iz Holdinga slovenske elektrarne ter prenos obeh na Slabo banko. V HSE naj bi dokumente v zvezi z izločitvijo pripravili najkasneje v maju 2024, k sodelovanju pri njihovem nastajanju pa energetski družbi iz Šaleške doline iz razlogov, ki niso znani, nista bili povabljeni.

Kot član skupine za izdelavo Zakona o zapiranju Premogovnika Velenje nisem seznanjen, da bi se karkoli dogajalo na izdelavi omenjenega zakona, čeprav je vodja delovne skupine dr. Maver na konferenci v Velenju pred dobrim mesecem odločno napovedal intenziviranje dela na izdelavi zakona o zapiranju ter zakona o prestrukturiranju regije. Če se na tem področju karkoli dogaja, se dogaja brez sodelovanja ali vednosti predstavnikov iz Šaleške doline in le sklepam lahko, da je tudi ta zastoj povezan z izločitvijo Premogovnika in TEŠ.

Slovenija še vedno nima izdelanega Energetskega koncepta, ki bi opredeljeval energetsko politiko države v naslednjih 20. letih. NEPN, ki je v javni razpravi ni, skladno z Energetskim zakonom dolgoročni strateški dokument, v njem je tudi tokrat preveč posplošenih predvidevanj ter neizvedljivih rešitev, predvsem z zvezi z vključevanjem obnovljivih virov energije ter izgradnje novega jedrskega objekta v Krškem. Ker v Državnem zboru potrjene dolgoročne energetske politike država nima, je odprt prostor za manipulacije ter zakulisne igre, predvsem s strani trgovcev z električno energijo, ki v Sloveniji danes vodijo energetiko ter tudi izvršno vejo oblasti. Naj jih navedem samo nekaj:

  • S pretvezo, da v premogovniku ni zadostnih zalog, je bilo uvoženih 230.000 t indonezijskega premoga, ki nedotaknjen še vedno leži na deponiji v Šoštanju. Seveda je z uvozom nekdo dobro zaslužil. Ob tem deponija domačega lignita že nekaj časa presega 700.000 t. Še vedno se špekulira o uvozu dodatnih količin premoga iz Indonezije ter predvsem iz Ugljevika.
  • ELES je v javnost lansiral novico o domnevnem katastrofalnem poslovanju TEŠ in Premogovnika, ki naj bi v naslednjih 10 letih skupaj pridelala izgubo, večjo od 10. milijard euro. Glavni razlog za izgubo naj bi bila prenizka izkoriščenost bloka 6, posledično zopet zaradi pomanjkanja premoga.
  • HSE je daleč največji preprodajalec električne energije v Sloveniji. V letu 2022 je prodal 28.935 000 GWh električne energije (doma proizvedenih je bilo le 5.079 000 GWh, od tega več kot 50% v TEŠ), ustvaril je 5 milijard 330 milijonov EURO prihodkov. Dosežena prodajna cena, izračunana iz prihodkov od prodaje celotne količine električne energije je znašala 186 Euro/MWh. Pri vključenem letnem strošku emisijskih kuponov v višini 112,1 milijonov EURO, bi TEŠ in PV v letu 2022 poslovala brez izgube pri prodajni ceni 115 EURO/MWh. Žal je navedena cena za HSE in ELES previsoka, saj znižuje jim dobiček.
  • Če bi HSE opravljal funkcijo optimiziranja proizvodnje in prodaje električne energije za vse svoje članice, zaradi česar je bil prvenstveno ustanovljen, potem poslovni rezultat premogovnika in TEŠ ne bi bil problem, četudi je TEŠ pri ceni 115 euro/GWH prisiljen polniti slovenski podnebni sklad, doslej v višini že preko 1,2 milijard EURO.
  • Drugače bo, če se za opisanim skrivnostnim dogajanjem načrtuje združevanje HSE in GEN I, brez premogovnika in TEŠ. Dobiček združenega podjetja bo enormno velik, slovenski porabniki električne energije pa bomo zaradi velike odvisnosti od uvoza, za porabljeno električno energijo plačali veliko več, kot doslej. Ker velja pravilo, da je najdražja tista energija, ki je nimamo zagotovljene iz domačih virov, bo močno povečan in dražji uvoz nujen.
  • Državni slabi banki ne bo preostalo drugega, kot forsiranje predčasnega prenehanja pridobivanja premoga v premogovniku, po vsej verjetnosti že pred letom 2033, (uveljavljala bo klavzulo o prepovedi državnih pomoči energetskemu viru, ki povzroča toplogredne pline), kar bo Šaleško dolino v prizadevanju za pravičen prehod močno zadelo, oziroma bo pravičen prehod onemogočen.

Spoštovani župan, 

predvidevam, da z navedenimi podatki razpolagate tudi vi. Sprašujem vas, ali lokalna skupnost (vključno z Občino Šoštanj) sploh ima možnost preprečiti napovedano izločitev Premogovnika Velenje in TEŠ iz HSE, kot tudi, kako nameravamo preventivno delovati na tem zahtevnem področju. Sprašujem vas tudi, če poznate stališče resornega ministra, ki je navsezadnje tudi prebivalec Šaleške doline in je na letošnjem svečanem skoku čez kožo veliki množici rudarjev ter drugih obiskovalcev prireditve ob jezeru, obljubljal svoje veliko prizadevanje za kar najbolj uspešen in pravičen prehod iz premoga?"

Na vprašanje je odgovoril župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

SVETNIŠKO VPRAŠANJE DR. ŽERDINA GLEDE NAMERE IZLOČITVE PV IN TEŠ IZ HSE
Trenutno ni komentarjev...
Komentirajte
12591

Omejitev znakov 400