SVETNIŠKO VPRAŠANJE VEZANO NA ODZIV ŽUPANA PETRA DERMOLA NA IZJAVE MINISTRA BOJANA KUMRA

12-03-2024

Svetnik SD Velenje Matjaž Cesar je na današnji 11. seji Sveta Mestne občine Velenje podal svetniško vprašanje: 

"V medijih smo lahko zasledili dopisovanje med ministrom za okolje, podnebje in energijo ter županom MO Velenje. Ker se kot občan in svetnik v Svetu Mestne občine Velenje in ne nazadnje kot koristnik sistema daljinskega ogrevanja Velenja zavedam, da je tematika daljinske oskrbe s toplotno energijo izjemno kompleksna in je ni mogoče enoznačno reševati preko medijskih zapisov menim, da so potrebna dodatna pojasnila, vezana na odprto diskusijo med obema akterjema.

Spoštovani župan, zanima me, ali v zadnjem obdobju obstaja med vama z ministrom tudi interna komunikacija in ali sta uspela javno odprte tematike ustrezno nasloviti in se do njih opredeliti?

Tukaj mislim predvsem na polemike vezane na pristojnosti, ki jih ima občinska uprava Mestne občine Velenje pri določanju cene toplotne energije, izgubah v omrežju, razlikah med nabavno in prodajno ceno toplotne energije ter možnostih pridobivanja sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost."

Na vprašanje je odgovoril župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

SVETNIŠKO VPRAŠANJE VEZANO NA ODZIV ŽUPANA PETRA DERMOLA NA IZJAVE MINISTRA BOJANA KUMRA
Trenutno ni komentarjev...
Komentirajte
35311

Omejitev znakov 400