NOVICE ObO SD Velenje

Uvodna predstavitev Andreje Katič na konferenci Socialnih demokratov o lokalni samoupravi

0 Komentarji
1076
10-10-2014

Spoštovane tovarišice in tovariši!

Občine so tiste, ki prebivalkam in prebivalcem najbolj neposredno zagotavljajo vse osnovne pogoje za njihovo bivanje in razvoj in mogoče tudi mi tukaj pozabljamo, kako pomembne so občine. Skrbijo za občanke in občane, tako zaposleni oz. bivši zaposleni v občinah radi rečemo, od rojstva do smrti. Začne se z denarno nagrado za novorojenca, pa vrtec, osnovna šola, društvena dejavnost na področju kulture in športa, kje lahko gradimo, občina skrbi, da stopimo do pipe, jo odpremo in priteče pitna voda, skrbijo za to, da nekdo odpelje smeti, za pokopališko dejavnost  in še bi lahko naštevala. Občina je nivo, kjer prebivalke in prebivalci najbolj neposredno sodelujejo v procesih odločanja.
Vsako posamezno ministrstvo, ne glede na njegovo področje -  s svojim delovanjem vpliva na delovanje občin.

Slovenske občine so zelo razdrobljene, po velikosti in številu prebivalcev zelo različne, skoraj neprimerljive. Kljub majhnosti pa je, po mojem mnenju, večina občin upravičila svoj obstanek: izboljšala je pogoje za življenje svojih občank in občanov ter v pretežni meri zadovoljila njihove potrebe, ki prej v večji občini niso bile ustrezno obravnavane. Če bi bile, verjetno potreb po novi občini ne bi bilo. 

Že nekaj časa pa se občine srečujejo z večjimi projekti – kjer pa marsikatera ne finančno ne kadrovsko projektov ne more voditi. Zaradi razdrobljenosti občin se v neuspešnem vodenju večjih projektov (kohezija …), ki presegajo meje posamezne občine in nujno terjajo povezovanje, pokaže slabost, da ni vmesne ravni med državo in občinami. Razvojne regije in regionalne razvojne agencije prav tako na vseh območjih ne uresničujejo zastavljenih ciljev ali niti nimajo ambicioznejših projektov. Dosedanji modeli in institucije niso prinesli želenih rezultatov. Pravega povezovanja občin v posamezni regiji ni, niti ni skupnih projektov, razen na področju komunalne infrastrukture. Prav tako ni jasnih usmeritev glede vsebin regijskih razvojnih načrtov.  

Za nadaljnji razvoj je nujno povezovanje občin, vendar na podlagi strategije in jasno začrtanih ciljev, ki se ne bodo nenehno spreminjali. Vendar tako kot je bilo drobljenje proces, je tudi povezovanje proces. Izpeljati bi ga morali ob jasno začrtani strategiji razvoja lokalne samouprave skupaj z reformo javne uprave skozi daljše obdobje. Najboljše je povezovanje občin, ki ima podlago v financiranju občin in izvedbi skupnih projektov ob upoštevanju volje prebivalcev. Sedanji sistem financiranja občin ni primeren. Vodil je do vse večje razdrobljenosti občin. Pri urejanju financiranja občin je potrebno upoštevati Evropsko listino o lokalni samoupravi. Povezovanje občin lahko spodbudi ustrezen način njihovega financiranja.

Občine potrebujejo močno ministrstvo, ki ne bo samo seznanjeno ali zgolj stalo ob strani – ob pripravi zakonodaje in podzakonskih aktov z različnih področij različnih ministrstev,  temveč bi se aktivno, kot nadzorni oz. usklajevalni organ, vključevalo v njihovo pripravo. In tudi zagotavljalo, da bodo lahko občine primerno vključene v zakonodajni proces in proces sprejemanja podzakonskih in drugih aktov. Tudi zato, mora reforma lokalne samouprave in državne uprave potekati sočasno! Ob tem pa ne smemo pozabiti, da so bili pripravljeni in so v pripravi tudi številni strateški dokumenti. Ki prav tako že oblikujejo podobo Slovenije. Tudi na to moramo biti pozorni, do sedaj nismo bili dovolj.

Verjamem, da bo predsednik vlade s svojo ekipo ob tem vedno imel pred sabo odločitve, ki jih je v preteklosti že sprejelo ustavno sodišče. In da bodo naši ministri, sekretarji in mi v poslanski skupini tisti, ki bomo še posebej opozarjali na to.

Prvič, v ustavi je opredeljeno, da naj bo občina sposobna samostojno opravljati lokalne zadeve oziroma zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev. To pomeni, da sta za opravljanje lokalnih zadev nujno potrebni tudi finančna sposobnost in avtonomnost občin.  

In drugič, ustavno sodišče je že ob uvedbi v posameznih odločbah večkrat obrazložilo, da ustavna določba zavezuje zakonodajalca k določanju posebne pristojnosti mestnih občin, tudi o nalogah, ki so pomembne za razvoj mest.

Ter tretjič, verjamemo, da bo Slovenija gospodarsko okrevala – in takrat bo potrebno lokalni samoupravi nameniti več sredstev  - primerljivo drugim evropskim državam.

Vsem skupaj tudi pozdrav iz Mestne občine Velenje, župana in našega podpredsednika Bojana Kontiča, ki se žal, zaradi osebnih razlogov konference ni mogel udeležiti.

Dokument, ki ga imate pred sabo, je bil usklajen na Županskem forumu in potrjen na predsedstvu.

V Velenju smo z uspešnim črpanjem EU sredstev povišali proračun iz povprečnih 34 mio evrov na 59 mio evrov in od tega 60 % sredstev namenjamo investicijam,  - ob tem pa nismo zmanjšali sredstev namenjenih izobraževanju, sociali, športu, kulturi… Zaradi umika podpore gospodarstva  - delovanju društev smo še povečali sredstva v ta namen. Še vedno, kljub krizi ali pa še bolj zaradi nje – še bolj skrbno pripravljamo in vodimo socialne projekte – brezplačno pravno svetovanje, brezplačen mestni prevoz, brezplačna izposoja koles, mestna blagajna, kjer lahko plačujejo ljudje položnice brez provizije, odbor za pomoč občankam in občanom, kjer sodelujejo tudi vse humanitarne organizacije skupaj z občinskimi, nevladnimi in državnimi institucijami, pa še bi lahko naštevala. Sredstva so namenjena v proračunu občine, ki ga je občinski svet sprejel soglasno.

Najpomembnejša so vlaganja v ljudi, pravi naš župan Bojan Kontič in Socialni demokrati bi želeli to dobro prakso prenesti tudi v druge občine z našimi župani in našimi svetnicami ter svetniki.

Srečno, Andreja Katič
0.0
Zadnja posodobitev: 08. januar, 2015
Sorodne Novice: Mnenje Andreje Katič o prestrukturiranju regije in politiki pravičnega prehoda iz premogovništva Andreja Katič: "Zakaj sem se odločila, da ponovno kandidiram?" Novinarska konferenca - PREDSTAVITEV KANDIDATOV SD SAŠA ZA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR 2022 Kandidati SD SAŠA na državnozborskih volitvah bodo Andreja Katič, Janja Rednjak in Mark Molnar Andreja Katič: Čestitke ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra Novinarska konferenca - predstavitev kandidata SD Velenje za nadomestne volitve župana MO Velenje Evropska poslanka in voditeljica Socialnih demokratov Tanja Fajon na obisku v Velenju Andreja Katič: Dan zmage, ko je okupatorska vojska kapitulirala pred slovenskimi partizani Kongres, kot ga še ni bilo oz. 12. Kongres Socialnih demokratov v Velenju 12. Kongres Socialnih demokratov v Velenju
Andreja Katič
19-06-2020
Pozdravljeni! Potrebujete kredit? Na voljo smo vam,…
2-04-2020
Tukaj je analiza cen za razkuževanje večstanovanjskih…
8-03-2018
Zanima me če še je kakšna možnost da vam je ostalo…
5-09-2017
12-01-2017