Več kot 250 odgovorov na pobude in vprašanja občanov

8-05-2018
Člani svetniške skupine Socialnih demokratov Velenje smo, tako kot že nekaj mandatov doslej, v začetku letošnjega leta organizirali tako imenovano Koalicijo z občani, v okviru katere smo obiskali velenjske mestne četrti in krajevne skupnosti ter se tako ponovno »iz prve roke« seznanili z aktualnimi razmerami, vzdušjem in življenjem v posameznih ožjih delih Velenja.

Občanke in občane smo prosili, da nam predstavijo svoje poglede na dogajanje v lokalni skupnosti, svoje želje po spremembah in izboljšavah v našem okolju, pomanjkljivosti, ki jih morda opažajo ter morebitne težave, s katerimi se srečujejo. Našo občino sicer zelo dobro poznamo, saj stalno pozorno spremljamo dogajanje v vseh njenih delih in na vseh področjih, a Koalicija z občani vedno znova potrjuje, kako dragocen in pomemben je neposreden stik z občani. Koliko laže je po pogovoru z njimi opredeliti prednostne naloge!

Včasih se pokaže, da je lahko kakšna na prvi pogled majhna stvar za kakšno okolje, družino, človeka zelo pomembna; da bistveno spremeni življenje na bolje, ko jo uredimo. Morda sploh ne terja veliko denarja in truda, a jo zaradi obilice drugih, večjih, »pomembnejših« nalog lahko spregledamo. Skratka, naša koalicija, Koalicija z občani, je najboljša koalicija! Vsekakor izjemno učinkovit in dober način dela!

Srečanj, ki smo jih pripravili v okviru letošnje Koalicije z občani, se je udeležilo približno 1000 občank in občanov, s katerimi smo se pogovarjali o 270 vprašanjih. Vse izpostavljene teme smo Socialni demokrati proučili ter na podlagi ugotovitev oblikovali okvirno časovnico, na podlagi katere bomo izvedli ukrepe, opredeljene na podlagi pobud občank in občanov. Vse informacije, po katerih smo s pomočjo Koalicije z občani zaznali interes, podajajmo v 15. številki Infoobčana. Ker je kar nekaj vprašanj, ki zanimajo občane v vseh ožjih delih naše lokalne skupnosti oziroma se dotikajo življenja vseh, odgovore nanje podajamo z uvodnimi prispevki. Na kratko tako predstavljamo tudi področja, ki sicer niso v pristojnosti občinske uprave.

V Infoobčanu poiščite tudi preglednico obravnavanih tem za vsako od mestnih četrti in krajevnih skupnosti. S konkretnimi pojasnili oziroma odgovori. In kar je najpomembnejše: Koalicija z občani in ugotovitve, do katerih smo z njeno pomočjo prišli, je temelj programa Socialnih demokratov za naslednje obdobje.

Preslišali nismo nobene pobude, prav vse so zajete v naš program!

ODGOVORE POIŠČITE V SPLETNI OBLIKI INFORMATORJA INFOOBČAN:
http://www.virtualni-katalog.si/SDVelenje/infoObca...
Več kot 250 odgovorov na pobude in vprašanja občanov