Vlada sprejela Odlok o začasni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah

30-03-2020

Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 30. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica.

Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 do nadaljnjega prepoveduje: gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, dostop na javna mesta in površine in gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne določa drugače.

"Ker ne želimo, da bi se koronavirus širil, vse občanke in občane prosimo, da se držijo preventivnih ukrepov in se tudi sicer nikjer ne družijo. Vsako druženje (razen z najožjimi družinskimi člani, ki živijo skupaj) poveča možnost širjenja okužbe s koronavirusom in pomeni nevarnost za vse nas. Zato bodimo odgovorni in upoštevajmo preventivne ukrepe, h katerim pozivata vlada in nacionalni inštitut za javno zdravje," sporočajo iz MOV.

V primeru neupoštevanja pravil se bodo zaprle tudi pešpoti okoli jezera

Mestna občina Velenje sporoča, da bodo v primeru nespoštovanja v Velenju primorani sprejeti dodatne ukrepe omejitve – npr. zaprtje pešpoti okoli jezera in ostalih rekreacijskih točk v mestu.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je dovoljeno za:

 • prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 • opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
 • dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,
 • dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 • dostop do storitev za nujne primere,
 • dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,
 • dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.
 • dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
 • dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
 • dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
 • dostop do mest za prodajo hrane za živali,
 • dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,
 • dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,
 • dostop do bencinskih črpalk,
 • dostop do bank in pošt,
 • dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
 • dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,
 • dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme.

Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini stalnega ali začasnega prebivališča.

Obvezna uporaba zaščitne maske in rokavic

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo zgoraj naštete storitve, je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic.

Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po Zakonu o nalezljivih boleznih. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

Le ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov bomo omejili širjenje okužb s koronavirusom. Zato pozivamo, da se jih držimo vsi!

Vlada sprejela Odlok o začasni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah