Z rebalansom proračuna še več odličnih projektov in programov

8-05-2018
Svetniška skupina SD Velenje je danes, 8. maja 2018, na 28. seji Sveta Mestne občine Velenje potrdila predlog rebalansa proračuna, s katerim bo mogoče še v letu 2018 izvesti mnoge odlične projekte in programe:
 • nakup zemljišč za širjenje Poslovne cone v Stari vasi
 • nakup prostorov v objektu Standard (za namene društvenih dejavnosti)
 • sanacija ceste na Gorico
 • nadaljevanje izgradnje kanalizacije v Vinski Gori
 • izvedba javne razsvetljave na Pokopališki cesti, v križišču proti Bevčami, Paki pri Velenju, ter zamenjava razsvetljave na Šaleškem in Velenjskem gradu
 • rekonstrukcija lokalne ceste, pločnikov, javne razsvetljave in meteorne kanalizacije v KS Šmartno
 • obnova ploščadi v Sončnem parku
 • obnova Jurčičeve in Zidanškove ceste
 • obnova otroških igrišč
 • projektiranje večnamenskega doma v Šentilju
 • dodatna sredstva za gasilce ...
Z rebalansom proračuna še več odličnih projektov in programov