Kandidatka za volitve v DZ RS Aleksandra Vasiljević VO 6 - Mozirje

vasiljevic2

Jan Škoberne

Aleksandra Vasiljević, 

diplomirana medicinska sestra, zaposlena v Zdravstvenem domu Velenje

Kandidiram, ker verjamem v pravno, socialno in varno državo. Prepričana sem, da so vrednote socialne demokracije tiste, ki so temeljne za človekovo integriteto in zato verjamem, da bo socialna demokracija v prihodnjih letih esencialna za družbo, tako v Sloveniji kot po svetu. Sočutje, empatija, solidarnost, enakost, pravičnost, kot temeljne vrednote socialne demokracije so vrednote, s katerimi sem rasla in so del mene. S pozitivnim zgledom in delovanjem v Državnem zboru bi sooblikovala Slovenijo, kjer ne bi bilo razlik in razslojevanja, kjer bi bila kakovost življenja na višji, boljši ravni in kjer bi bili enaki vsi. 

1. ZDRAVSTVO / SOCIALA - Zdravje za vse (enakovredna in kakovostna obravnava in dostopnost do zdravstvenih storitev), dolgotrajna oskrba, varovana stanovanja, zmanjševanje neenakosti v družbi, dvig kakovosti življenja. 

2. PROMETNA INFRASTRUKTURA - Aktivnosti za igradnjo 3 razvojne osi 

3. TURIZEM - Izkoristek turističnega potenciala, privabljanje tujih investitorjev z namenom izgradnje gostinskih in hotelskih kapacitet, ki bi privabljali še več turistov v različne regije Slovenije. 

4. DEBIROKRATIZACIJA - Poenostavljeno poslovanje podjetnikov z državo, poenostavljeno delo v zdravstvu,.. 5. BOLJŠI POLOŽAJ MLADIH - Dostopnost javnega šolstva za vse, stanovanjska politika, ugodni krediti, lažja zaposlitev, …

Jan Škoberne

Aleksandra Vasiljević, 

diplomirana medicinska sestra, zaposlena v Zdravstvenem domu Velenje

Rojena sem v Celju. Od svojega rojstva živim v Velenju. Uspešno sem zaključila četrti razred glasbene šole (Fran Korun Koželjski, Velenje), kjer sem igrala kontrabas, a me je ljubezen do rokometa, kjer sem igrala pivota, odvlekla od instrumenta. Študij zdravstvene nege sem z odliko končala na Fakulteti za zdravstvene vede, v Ljubljani. Svoje znanje nadgrajujem na podiplomskem študiju na Zdravstveni fakulteti v Mariboru, smer management v zdravstvenem in socialnem varstvu. Kot zdravstvena delavka imam močno izražen čut za ljudi in sposobnost empatije. Kot mestna svetnica (prvi mandat) vplivam na dogajanje v Mestni občini Velenje. Z javnim nastopanjem (zdravstveno-vzgojna predavanja za različne starostne skupine) nadgrajujem svoje retorične sposobnosti. 

Trenutno sem zaposlena v Zdravstvenem domu Velenje, kot diplomirana medicinska sestra v referenčni ambulanti in sem vodja medicinskih sester v splošnih ambulantah. Delovne izkušnje sem si nabirala tekom študija v UKC Ljubljana, Splošni bolnišnici Celje, Pshiatrični kliniki Ljubljana. Kot študentka sem opravljala različna dela (natakarica, telefonistka, promotorka izdelkov). V poletnih mesecih pa sem si dodatni vir zaslužka zagotovila v Ankaranu, kjer sem delala z obolelimi za multiplo sklerozo. Sem tudi samostojna podjetnica (normirani s. p.), saj opravljam hišniška dela in vodim oddajo “Skrbimo za zdravje” na lokalni televiziji (Velenjska: VTV). 

Sem članica izvršnega odbora in strokovnega odbora pri Društvu bolnikov z osteoporozo Šaleške doline, podpredsednica Strokovnega sveta za socialna in zdravstvena vprašanja OO SD Velenje, članica Ženskega foruma SAŠA regije. Sodelujem pri humanitarnih akcijah za zbiranje potrebščin za Materinski dom v Mozirju, za brezdomne v Velenju. Aktivna sem tudi v Koronarnem klubu SAŠA. Moja velika ljubezen je fitnes in crossfit ter tek. Obožujem filozofijo in psihoanalizo, zato tudi prebiram takšno literaturo. Rada sem v družbi in prijatelji uživajo v moji družbi.

Jan Škoberne

Aleksandra Vasiljević, 

diplomirana medicinska sestra, zaposlena v Zdravstvenem domu Velenje

1/11/2011–v teku Diplomirana medicinska sestra v referenčni ambulanti - Zdravstveni dom Velenje, Velenje (Slovenija)
1/3/2006–1/9/2006 Tehnik zdravstvene nege - Univerzitetni Klinični center, Ljubljana (Slovenija)
1/7/2008–1/12/2009 Tehnik zdravstvene nege - Splošna Bolnišnica Celje, Celje (Slovenija)
1/6/2016–v teku Voditeljica informativno izobraževalne oddaje - VTV studio d.o.o., Velenje (Slovenija) 

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
1/9/1992–15/6/2000 Osnovna šola Šalek, Velenje (Slovenija)
1/9/2001–5/7/2004 Tehnik zdravstvene nege - Srednja zdravstvena šola, Celje (Slovenija)
1/10/2004–28/5/2015 Diplomirana medicinska sestra - Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Ljubljana (Slovenija)
1/10/2017–v teku Magister zdravstveno-socialnega managementa - Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Maribor (Slovenija) 

KOMPETENCE
Materni jezik slovenščina
Tuji jeziki angleščina C2, srbščina C2 

Komunikacijske kompetence
Komunikacijskih veščin se vsakodnevno znova in znova pridobivam pri delu s pacienti. Diplomsko delo z naslovom "Komunikacijski modeli v referenčni ambulanti" je pričujoče delo o mojem velik zanimanju za komunikacijo in poudarjanju pomena komunikacijskih veščin v vsakodnevnem življenju. 

Organizacijske/vodstvene kompetence
Trenutno vodim 40 zaposlenih v naši delovni enoti, kjer razvijam vodstvene kompetence. Skozi nove načine vodenja želim v sodelavkah spodbuditi zavest o participaciji in pomembni vlogi posameznika v skupini. 

Strokovne kompetence
Kot odgovorna medicinska sestra v delovni enoti spremljam kakovost izvajanja delovnega procesa, skrbim za razvoj in strokovni napredek, komuniciram z mediji, usklajujem različne dogodke, ki so v povezavi z promocijo zdravja v lokalni skupnosti, sodelujem z različnimi organizacijami, društvi in zvezami. Kot mentor vodim in usposabljam bodoče upe slovenskega zdravstva. Digitalne kompetence Samostojni uporabnik 

Vozniško dovoljenje B


Novice

Aleksandra Vasiljević

Preberi novice

Fotogalerija

Aleksandra Vasiljević

Vstopi v fotogalerijo