Kandidatka za volitve v DZ RS Andreja Katič VO 7 - Velenje I

Andreja-Katic

 

Andreja_Katic


Andreja Katič

univerzitetna diplomirana pravnica, ministrica za obrambo Republike Slovenije, kandidatka Socialnih demokratov

Andreja Katič se je rodila 22. decembra 1969 v Slovenj Gradcu. Otroštvo je preživljala v Šoštanju, srednjo šolo obiskovala v Velenju. 

Leta 1996 je z diplomskim delom z naslovom Imisije – razmerje med stvarnopravnim in obligacijskopravnim varstvom končala študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in pridobila naziv univerzitetna diplomirana pravnica. 

Po študiju se je zaposlila v Mestni občini Velenje, v kateri je od leta 1998 do 1. avgusta 2014 opravljala delo direktorice občinske uprave Mestne občine Velenje. Ves čas je sodelovala pri delu Združenja mestnih občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije, v katerih je več let vodila Komisijo za pravna in zakonodajna vprašanja. V letu 2006 je prejela Bronasti znak Skupnosti občin Slovenije za dosežke, ki so izjemnega pomena za razvoj lokalne samouprave ter širitev vloge Skupnosti občin Slovenije. 

Štiri leta je bila članica Upravnega odbora Univerze v Mariboru in Sveta Zdravstvenega doma Velenje ter predsednica združenja direktorjev občinskih uprav slovenskih občin. Kot predstavnica občin je sodelovala v Nadzornem svetu za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov ter Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Delovala je tudi kot predsednica skupščine Komunalnega podjetja Velenje in Nadzornega sveta Elektro Maribor. 

Vseskozi je aktivna v družbenem življenju lokalne skupnosti, saj med drugim opravlja delo komisarke projekta Velenje – Unicefovo otrokom prijazno mesto ter sodelovala v Sosvetu za izboljšanje varnosti občank in občanov, katerega prizadevanja so bila nagrajena z razglasitvijo Velenja za najvarnejše slovensko mesto za leto 2013. 

Na parlamentarnih volitvah leta 2014 je bila izvoljena za poslanko Državnega zbora RS in bila do imenovanja na ministrski položaj tudi njegova podpredsednica. Funkcije in dela, ki so bili nezdružljivi z opravljanjem poslanske funkcije, je v predpisanem roku opustila. 13. maja 2015 jo je Državni zbor RS imenoval za ministrico za obrambo RS. V prostem času je najraje doma v Velenju z družino, katere del je tudi škotska mejna ovčarka.


Novice

Andreja Katič

Preberi novice

Fotogalerija

Andreja Katič

Vstopi v fotogalerijo