Nadomestne volitve za župana MO Velenje

Peter DERMOL

kandidat Socialnih demokratov Velenje za nadomestne volitve za župana Mestne občine Velenje

PETER DERMOL, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike

peter_dermol3

zavelenjež

Peter Dermol

26. 1. 1978
Delovno mesto: podžupan Mestne občine Velenje

ŽIVLJENJEPIS
Peter Dermol vse od rojstva živi v Velenju. Šolal se je na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, kjer je zaključil univerzitetni študijski program Elektrotehnika, smer Avtomatika.
Svoje delovne izkušnje je nabiral v Termoelektrarni Šoštanj, d. o. o., kjer je bil zaposlen od leta 2006 do leta 2014. Med letoma 2013 in 2014 je bil direktor omenjene družbe.
Od leta 2014 do 2015 je bil pomočnik direktorja v podjetju Plineks, d. o. o. Leta 2015 je nastopil funkcijo podžupana Mestne občine Velenje, ki jo opravlja poklicno. V delovanje lokalne skupnosti je vpet že mnogo let.
Od leta 2008 do 2013 je bil član Komisije za izvedbo postopkov javnih razpisov za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti v Mestni občini Velenje in član Sveta Zavoda Mladinskega centra Velenje.
Leta 2011 je nastopil funkcijo člana Sveta Zavoda Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Zavod KSSENA), leta 2012 je bil tudi predsednik omenjenega sveta.
Od leta 2010 do leta 2014 je bil član Odbora za okolje in prostor Mestne občine Velenje, od leta 2014 je član Sveta Mestne občine Velenje in član Odbora za gospodarstvo.
V Svetu Mestne občine Velenje je od leta 2015 vodja svetniške skupine Socialnih demokratov.
Je član Upravnega odbora Kluba podjetnikov SAŠA regije, Upravnega odbora Nogometnega kluba Rudar Velenje in član Upravnega odbora Konjeniške zveze Slovenije.
Podžupan Peter Dermol aktivno govori in piše v angleškem, hrvaškem in srbskem jeziku.
Je poročen in oče deklice. Je odgovoren, odločen, vztrajen, družaben in športno aktiven.

Za zdravje

ZA
ZDRAVJE

Stalna vlaganja v varstvo narave in okolja, v zdravstveno oskrbo in v vse organizacije, ki skrbijo za našo varnost!
 • omogočanje dostopa do osebnega zdravnika tudi v času pandemije in morebitnih drugih posebnih ali izrednih razmer
 • vlaganje v opremo, ki bo zagotavljala kvalitetno zdravstveno oskrbo
 • izgradnja pristajališča za helikopterje ob nujnih intervencijah
 • nakup novih gasilskih vozil
 • kadrovska okrepitev poklicnega gasilskega jedra
 • ureditev športnega parka med Centrom za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje ter Osnovno šolo Mihe Pintarja Toleda
 • zagotovitev ustreznih strokovnih podlag o vplivu morebitnega sosežiga v Termoelektrarni Šoštanj na zdravje ljudi
 • pridobivanje sredstev za vodikovo polnilnico in okolju prijazen mestni potniški promet na vodik
 • postavitev novih avtobusnih postajališč
 • širjenje mreže električnih polnilnic na javnih površinah
 • podpora začetku gradnje kolesarske povezave Velenje–Dolič v letih 2021/2022

ZA USPEŠNO IN NAPREDNO SKUPNOST.

ZA
USPEŠNO IN NAPREDNO SKUPNOST

Zagotavljanje podpornega okolja za investitorje, samostojne podjetnike in gospodarske družbe ter vlaganje v razvojne projekte in programe za nove priložnosti!
 • uspešen zaključek vseh večjih investicij v teku (prenova in oživitev Starega trga, prireditveni oder in prostor, mestne kolesarske povezave)
 • projekti za naslednjo finančno perspektivo in prestrukturiranje SAŠA regije
 • imenovanje projektne skupine SAŠA regija 5.0 za podporo gospodarstvu in privabljanje investitorjev
 • sistemska ureditev razvoja podjetij pod okriljem SAŠA inkubatorja
 • priprava podlag za izgradnjo poslovne cone Pesje
 • skrb za naravno in kulturno dediščino ter spomenike
 • projekt za sanacijo ploščadi pri Domu kulture Velenje
 • priprava podlag za obnovo stare elektrarne
 • projekt za novi večnamenski dom v Šentilju
 • sofinanciranje obnove državne prometne infrastrukture (Šaleška cesta, Kidričeva cesta, cesta Velenje–Škale)
 • pridobivanje sredstev za ureditev parkirišč za avtobuse, avtomobile, motorje in kolesa ter postajališč za avtodome ob Velenjskem jezeru
 • podpora aktivnostim za izgradnjo 3. razvojne osi

ZA DOBRO ŽIVLJENJE.

ZA
DOBRO ŽIVLJENJE

Visoka kakovost bivanja in življenja, skladna z željami občank in občanov!
 • priprava podlag za gradnjo novih stanovanj za mlade
 • nadomestni prostori za brezdomne
 • projekt za stanovanja za starejše
 • javni natečaj za urbanistično-arhitekturno zasnovo območij »Zlati grič« in »za pošto«
 • avtomatizacija Knjižnice Velenje
 • nadaljnje urejanje mirujočega prometa
 • obnova ceste v Tajni ter Partizanske ceste skozi Pesje
 • nadaljnje urejanje prometne ureditve v krajevni skupnosti Šmartno
 • priprava projektov za sanacijo Stantetove ulice in Kardeljevega trga
 • vrtec, dostopen vsem otrokom
 • rešitev prostorske stiske Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje
 • omogočanje projekta »Projektno učenje mladih«
 • socialna košarica v vrednosti 1 milijona evrov
 • zagotavljanje storitve »Pomoč na domu«, kljub temu da je center za socialno delo ne bo več izvajal
 • večgeneracijski center
 • sistemska ureditev financiranja društev upokojencev
 • ustrezni prostori za društva upokojencev

Napovednik dogodkov


Živim v Velenju, ker skrbi zame

Živim v Velenju,
ker skrbi zame

Brezplačno pravno, energetsko in podjetniško svetovanje

letno okoli 1000 pravnih svetovanj, 20 energetskih svetovanj, 480 podjetniških svetovanj

Brezplačen mestni avtobusni prevoz – LOKALC

3.583.923 uporabnikov in 2.707.511 kilometrov v desetih letih

Brezplačen avtomatiziran sistem za izposojo mestnih koles – BICY

3000 registriranih uporabnikov, 66 koles

Brezplačno brezžično omrežje Wi-Fi Velenje

brezplačen dostop do interneta na prostem od leta 2008; nadgradnja omrežja z novimi dostopnimi točkami, večjo hitrostjo, varnostjo in zanesljivostjo v 2018

Plačevanje položnic brez provizije

vsako leto večji obisk Mestne blagajne

Štipendiranje dijakov in študentov

62.800 evrov za štipendiranje več kot 40 dijakov in študentov v letu 2019

Pomoč občankam in občanom

skoraj 100 finančnih pomoči preko Odbora za pomoč občankam in občanom v času 2015– 2020

Prostor v vrtcu za vse otroke

več kot 1430 vpisanih otrok; stalno zagotavljanje dodatnih kapacitet in novih oddelkov

Pestra ponudba kulturnih in drugih prireditev

več kot 3000 dogodkov letno

Počitniško delo za dijake

vsako leto delo za več kot 160 dijakov v okviru projekta Čisto moje Velenje

Kvalitetno in varno življenjsko okolje

Občina po meri invalidov, Otrokom prijazno Unicefovo mesto, Q občina, Starosti prijazno mesto, Srcu prijazna občina - iHELP, Planetu Zemlja prijazna občina …

Neprofitna stanovanja

več kot 500 rešenih stanovanjskih težav ter več kot 2,2 milijona evrov subvencij najemnin od leta 2015

Enkratna denarna pomoč

90 tisoč evrov letno za enkratne denarne pomoči ljudem v stiski

Javna kuhinja

31.150 toplih obrokov za občane pod pragom revščine v letu 2019

Prostor za brezdomne osebe

okoli 64 tisoč evrov za namestitev, prehrano in osebno pomoč brezdomnim osebam letno

Varna hiša

26 žensk in otrok v velenjski varni hiši v letu 2019

Subvencije komunalnih storitev

več kot 1,3 mio evrov letno za subvencije omrežnine pitne vode, daljinskega ogrevanja, najemnine grobnih mest, omrežnine plina ...

Koledar dogodkov

Nadomestne volitve za župana MO Velenje, 2020

Vstopi v koledar dogodkov

Novice in objave

Nadomestne volitve za župana MO Velenje, 2020

Preberi novice

Fotogalerija

Nadomestne volitve za župana MO Velenje, 2020

Vstopi v fotogalerijo