Razpisi Strokovnega sveta za gospodarski razvoj

Za vas redno spremljamo in posodabljamo seznam aktualnih slovenskih, evropskih razpisov in razpisov lokalne skupnosti, hkrati pa vas zalagamo tudi z nasveti za boljšo uspešnost pri črpanju sredstev.


Javni razpis »Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije«:
https://www.podjetniski-portal.si/e-publikacije/74641-Javni-razpis-Dostop-do-zaposlitev-preko-socialne-ekonomije/

Finančne spodbude Eko sklada pravnim osebam:
https://www.ekosklad.si/pravne-osebe

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«:
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-10-27-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letu-2017---2018-Procesne-izboljsave-2017-2018-PRIZ-17-18

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«:
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-09-01-Javni-razpis-za-vzpostavitev-ali-nadgradnjo-elektronskega-poslovanja-v-MSP-v-obdobju-2017-2018-E-POSLOVANJE-2017-2018

Zaposli.me 2017/2019
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2017-2019