Zavzemali se bomo ZA

Zavzemali se bomo ZA

prireditveni prostor in oder ob Velenjskem jezeru

Zavzemali se bomo ZA

revitalizacijo Starega Velenja in nov objekt na naslovu Stari trg 11

Zavzemali se bomo ZA

razvoj turizma ob jezerih

Zavzemali se bomo ZA

rekonstrukcijo in nadzidavo Doma za varstvo odraslih Velenje

Zavzemali se bomo ZA

kolesarsko povezavo Velenje–Dolič ter gradnjo drugih mestnih in regionalnih kolesarskih poti

Zavzemali se bomo ZA

širitev poslovne cone Stara vas

Zavzemali se bomo ZA

ureditev Urbanega parka z BMX progo in skate parkom

Zavzemali se bomo ZA

energetsko sanacijo Bazena Velenje in Podružnične osnovne šole Plešivec

Zavzemali se bomo ZA

ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na celotnem območju občine

Zavzemali se bomo ZA

javni vodovod na celotnem območju občine

Zavzemali se bomo ZA

komunalno ureditev zazidalnih površin v občini

Zavzemali se bomo ZA

redno obnovo občinskih cest ter obnovo in gradnjo pločnikov

Zavzemali se bomo ZA

3. razvojno os – hitro cesto ter posodobitev obstoječih prometnih povezav

Zavzemali se bomo ZA

izgradnjo vrtca v Vinski Gori

Zavzemali se bomo ZA

izgradnjo Doma krajanov v Podkraju

Zavzemali se bomo ZA

nadaljevanje postopkov izgradnje večnamenskega doma v Šentilju

Zavzemali se bomo ZA

nadaljevanje ureditve Športnega centra Kavče

Zavzemali se bomo ZA

prenovo državnih cest (Šaleška in Kidričeva cesta)

Zavzemali se bomo DA

Premogovnik Velenje in država zagotovita protihrupno ograjo v Pesju

Zavzemali se bomo ZA

obnovo Goriške ceste