Živim v Velenju, ker skrbi zame

Brezplačno pravno, energetsko in podjetniško svetovanje

letno okoli 1000 pravnih svetovanj, 20 energetskih svetovanj, 480 podjetniških svetovanj

Brezplačen mestni avtobusni prevoz – LOKALC

3.583.923 uporabnikov in 2.707.511 kilometrov v desetih letih

Brezplačen avtomatiziran sistem za izposojo mestnih koles – BICY

3000 registriranih uporabnikov, 60 koles

Brezplačno brezžično omrežje Wi-Fi Velenje

brezplačen dostop do interneta na prostem od leta 2008; nadgradnja omrežja z novimi dostopnimi točkami, večjo hitrostjo, varnostjo in zanesljivostjo v 2018

Plačevanje položnic brez provizije

vsako leto večji obisk Mestne blagajne; leta 2017 5,44 % več vplačil kot leta 2016

Štipendiranje dijakov in študentov

100 tisoč evrov za štipendiranje več kot 80 dijakov in študentov v letu 2018

Pomoč občankam in občanom

73 finančnih pomoči preko Odbora za pomoč občankam in občanom v času 2015– 2017

Prostor v vrtcu za vse otroke

več kot 1430 vpisanih otrok; stalno zagotavljanje dodatnih kapacitet in novih oddelkov

Pestra ponudba kulturnih in drugih prireditev

več kot 3000 dogodkov letno

Počitniško delo za dijake in študente

vsako leto delo za več kot 160 dijakov in študentov v okviru projekta Čisto moje Velenje

Kvalitetno in varno življenjsko okolje

Občina po meri invalidov, Otrokom prijazno Unicefovo mesto, Q občina, Starosti prijazno mesto, Srcu prijazna občina - iHELP, Planetu Zemlja prijazna občina …

Neprofitna stanovanja

več kot 350 rešenih stanovanjskih težav ter več kot 1,4 milijona evrov subvencij najemnin od leta 2015

Enkratna denarna pomoč

85 tisoč evrov letno za enkratne denarne pomoči ljudem v stiski

Javna kuhinja

29.300 toplih obrokov za občane pod pragom revščine v letu 2017

Prostor za brezdomne osebe

okoli 60 tisoč evrov za namestitev, prehrano in osebno pomoč brezdomnim osebam letno

Varna hiša

30 žensk in otrok v velenjski varni hiši v letu 2017

Subvencije komunalnih storitev

več kot 700 tisoč evrov letno za subvencije omrežnine pitne vode, daljinskega ogrevanja, najemnine grobnih mest, omrežnine plina ...