Andreja Katič

Podpredsednica Socialnih demokratov, predsednica Občinske organizacije Socialni demokrati Velenje,
predsednica Ženskega foruma SD, podpredsednica Sveta predsedstva ZB za vrednote NOB Slovenije ter
predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Velenje

Andreka Katič

Andreja Katič je bila na zadnjem kongresu Socialnih demokratov izvoljena za podpredsednico. Glede na porazdelitev dela pokriva sektor države, kamor spadajo obramba in zaščita, notranje zadeve, javna uprava, lokalna samouprava in regionalizem ter pravosodje. Je predsednica Ženskega foruma SD ter članica Zelenega foruma SD. Je tudi predsednica Občinske organizacije Socialni demokrati Velenje.

image Description
image Description
image Description
image Description
image Description
image Description
ŽIVLJENJEPIS

Andreja Katič se je rodila 22. decembra 1969 v Slovenj Gradcu. Otroštvo je preživljala v Šoštanju, srednjo šolo obiskovala v Velenju. Leta 1996 je z diplomskim delom z naslovom Imisije – razmerje med stvarnopravnim in obligacijskopravnim varstvom končala študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in pridobila naziv univerzitetna diplomirana pravnica.

Po študiju se je zaposlila v Mestni občini Velenje, v kateri je od leta 1998 do 1. avgusta 2014 opravljala delo direktorice občinske uprave Mestne občine Velenje. Ves čas je sodelovala pri delu Združenja mestnih občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije, v katerih je več let vodila Komisijo za pravna in zakonodajna vprašanja ter Komisijo za regionalizacijo. V letu 2006 je prejela Bronasti znak Skupnosti občin Slovenije za dosežke, ki so izjemnega pomena za razvoj lokalne samouprave ter širitev vloge Skupnosti občin Slovenije. Štiri leta je bila članica Upravnega odbora Univerze v Mariboru in Sveta Zdravstvenega doma Velenje. Več let je bila tudi članica Sveta Knjižnice Velenje. Dolga leta je bila predsednica združenja direktorjev občinskih uprav slovenskih občin. Kot predstavnica občin je sodelovala v Nadzornem svetu za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov ter za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Kot predsednica skupščine Komunalnega podjetja Velenje in Nadzornega sveta Elektro Maribor si je pridobila izkušnje v gospodarstvu. Vseskozi je aktivna v družbenem življenju lokalne skupnosti, saj je med drugim opravljala delo komisarke projekta Velenje – Unicefovo otrokom prijazno mesto ter sodelovala v Sosvetu za izboljšanje varnosti občank in občanov, katerega prizadevanja so bila nagrajena z razglasitvijo Velenja za najvarnejše slovensko mesto za leto 2013. Na parlamentarnih volitvah leta 2014 je bila izvoljena za poslanko Državnega zbora RS in bila do imenovanja na ministrski položaj tudi njegova podpredsednica. 13. maja 2015 jo je Državni zbor RS imenoval za ministrico za obrambo RS. 13. septembra 2018 je prisegla v Državnem zboru kot ministrica za pravosodje RS, funkcijo je opravljala do primopredaje ob oblikovanju nove vlade zaradi odstopa premierja. Po prenehanju razlogov za mirovanje delovnega razmerja se je vrnila nazaj v upravo Mestne občine Velenje kot svetovalka županu. V 2020 je bila imenovana za predsednico Območnega razvojnega sveta SAŠA regije.

Prioriteto svojega dela namenja varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zlasti na področju enakosti spolov, pod njenim vodstvom se je pričela spreminjati kazenska zakonodaja (npr. prenos direktive o žrtvah, uvedba modela soglasja - samo ja pomeni ja - pri kaznivem dejanju posilstva). Je velika zagovornica zdravega življenjskega okolja in živali, ki je s spremembo stvarnopravne zakonodaje (živali so čuteča živa bitja) sprožila posodobljenje področja zakonske zaščite živali.

Kot predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Velenje ter podpredsednica Sveta predsedstva Zveze borcev za vrednote NOB Slovenije velik del svoje dejavnosti namenja tudi ohranjanju spomina na dogodke med 2. svetovno vojno in negovanju vrednot, na katerih je po vojnih grozotah nastala nova združena Evropa, varovanje človekovega dostojanstva, miru in svobode, enakosti, demokracije, pravne države, svobode medijev...

V prostem času je najraje doma z družino, katere del sta seveda tudi pes in mačka. Njeni hobiji so sprehodi v naravi, branje knjig, igranje namiznega tenisa, veslanje, vrtnarjenje. Deluje tudi kot prostovoljka.

Andreja Katič
Image Description
image Description
image Description
image Description
image Description
image Description
image Description