Lokalne volitve 2022

Peter Dermol, kandidat za župana Mestne občine Velenje
Lista kandidatk in kandidatov za občinski svet Mestne občine Velenje

image

Kandidatna lista Socialnih demokratov Velenje za volitve v Svet Mestne občine Velenje

Peter DERMOL
1. Peter DERMOL

Peter DERMOL

26. 1. 1978
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO Univerzitetni diplomiran inženir elektrotehnike / župan

O MENI 
Rojen sem 26. 1. 1978 in od rojstva živim v Velenju. Šolal sem se na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, kjer sem zaključil univerzitetni študijski program Elektrotehnika, smer Avtomatika. Svoje prve delovne izkušnje sem nabiral v Termoelektrarni Šoštanj, d. o. o., kjer sem bil zaposlen od leta 2006 do leta 2014. Med letoma 2013 in 2014 sem bil direktor omenjene družbe. Leta 2015 sem nastopil funkcijo podžupana Mestne občine Velenje, katero sem opravljal do izvolitve za župana na nadomestnih volitvah 11. oktobra 2020. Sem podpredsednik Združenja mestnih občin Slovenije, član Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija in član Upravnega odbora Kluba podjetnikov SAŠA regije.

»S srcem in energijo. Za Velenje.«

Andreja KATIČ
2. Andreja KATIČ

Andreja KATIČ

22. 12. 1969
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO Univerzitetna diplomirana pravnica / svetovalka

O MENI
Kot dolgoletna direktorica občinske uprave naše občine odlično poznam delovanje lokalne samouprave. Svoje znanje sem nadgradila z izkušnjami, ki sem jih pridobila kot poslanka, podpredsednica državnega zbora in ministrica. Nikoli mi ne bo vseeno v kakšnem kraju živim, kako se skupnost razvija, kakšni so naši medsebojni odnosi. Spoštujem različna mnenja, znam sodelovati ter se ne bojim iskreno povedati svojega mnenja. Četudi je drugačno. Vedno bom zagovarjala spoštovanje človekovih pravic, solidarno družbo, enakost. Izzivi, ki so pred nami - terjajo povezovanje, če želimo modro zastaviti nadaljni razvoj Velenja. Tako na gospodarskem področju kot zagotavljanju kakovostnega bivalnega okolja za vse nas. Poleg zagotovitve potrebne infrastrukture ne smemo pozabiti na druge vsebine, ki bogatijo naša življenja - kultura, šport, rekreacija, zdravo in čisto življensko okolje, kvalitetno javno šolstvo, dostopno zdravstvo, zagotovljeno oskrbo starejših. Razvoj je pogumno zastavljen, ideje lahko še nadgrajujemo. In skupaj jih lahko uresničimo.

“Skupaj - za Velenje!”

dr. Franc ŽERDIN
3. dr. Franc ŽERDIN
 dr. Franc ŽERDIN

dr. Franc ŽERDIN

29. 5. 1949
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO Doktor rudarskih znanosti / upokojenec

Doktor rudarskih znanosti / upokojenec
Sem upokojenec, še vedno predavam kot docent študentom Fakultete za varstvo okolja Velenje in sem strokovni sodelavec javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA. V Velenje sem prišel leta 1966, najprej v Rudarsko tehnično šolo. Leta 1969 sem opravil izpit za rudarja kopača, kar mi je omogočilo samostojno delo na jamskih deloviščih v premogovniku. Po končanem študiju na Fakulteti za montanistiko v Ljubljani sem se leta 1976 kot pripravnik zaposlil na takratnem Rudniku lignita Velenje. V času pripravništva sem opravljal nadzorniška dela v jami, postal sem tudi rudarski reševalec. Leta 1980 sem postal vodja TOZD-a in tehnični vodja Jame Pesje, zatem pa sem bil še vodja študijskega oddelka, vodja razvoja, tehnični direktor in od leta 2001 predsednik uprave Rudnika lignita Velenje, kasneje Premogovnika Velenje. To je bilo obdobje, ko smo temeljito sanirali okolje v Šaleški dolini, in ponosen sem, da nam je s skupnimi močmi uspelo. Upokojil sem se leta 2003. Ob delu sem opravil magisterij in doktorat znanosti na Univerzi v Ljubljani. Od leta 1984 sem ob delu predaval in vodil vaje na Fakulteti za montanistiko, na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ter na Visoki šoli za tehnično varnost Univerze v Ljubljani, bil sem med ustanovitelji Fakultete za energetiko in Visoke šole za varstvo okolja Velenje. Opravljal sem številne naloge v strokovnih organih in združenjih na področju rudarstva in energetike, ves čas sem aktivno sodeloval v organih lokalne skupnosti ter v številnih društvih. Od leta 2006 neprekinjeno delujem kot svetnik v Svetu Mestne občine Velenje. Sem ponosen oče sina in hčerke ter dedek petim vnukom, ki me vedno znova naučijo česa novega. Z ženo, ki je tudi upokojena, živiva v Velenju, kjer se oba zelo dobro počutiva. Rada imava naše mesto ter čudovito naravo, ki je v Velenju in okolici ne manjka.

“Povezani v delovanju bomo cilje lažje dosegali!”

Aleksandra VASILJEVIĆ
4. Aleksandra VASILJEVIĆ

Aleksandra VASILJEVIĆ

16. 9. 1985
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji / diplomirana medicinska sestra v ambulanti družinske medicine

O MENI
Rojena sem v Celju, vendar vse od svojega rojstva živim v Velenju. Študij zdravstvene nege sem z odliko končala na Fakulteti za zdravstvene vede v Ljubljani. Svoje znanje nadgrajujem na podiplomskem študiju (smer management v zdravstvenem in socialnem varstvu) na Zdravstveni fakulteti v Mariboru. Skrb za sočloveka, empatija in močna zavzetost za iskanje pravice ter nudenje pomoči tistim, ki so je potrebni, se odražajo tudi skozi moje delo, delo medicinske sestre, ki ga opravljam z vso predanostjo in srčnostjo. V iztekajočem se mandatu Sveta Mestne občine Velenje sem se kot članica sveta zavzemala za ohranjanje in nadgradnjo programov tako imenovane socialne košarice, ki vsakemu človeku zagotavljajo dostojno in kakovostno življenje, ter za nadgradnjo in večjo dostopnost do zdravstvenih storitev na primarnem nivoju. V zadnjih dveh letih tega mandata sem opravljala funkcijo nepoklicne podžupanje, s čimer sem pridobila večji vpogled v delovanje občinske uprave in pri delu spoznala čudovite ljudi, ki živijo in delujejo v Velenju. Odločnosti, poguma in inovativnosti mi ne manjka. To se odraža tudi v številnih aktivnostih Območne organizacije SD Velenje, v okviru katere delujem predvsem v Strokovnem svetu za zdravstvena in socialna vprašanja ter v Ženskem forumu. Sem članica predsedstva Socialnih demokratov Slovenije, kar mi nalaga še več odgovornosti in dolžnosti za opravljanje mojega političnega dela tudi v lokalnem okolju. Skozi življenje me vodi prepričanje, da je mogoče doseči prav vse. S trdim delom in sodelovanjem, s skupino ljudi, ki s tabo gledajo v prihodnost!

»Skupaj! Naprej!«

Mersad DERVIŠEVIĆ
5. Mersad DERVIŠEVIĆ

Mersad DERVIŠEVIĆ

18. 9. 1978
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO Inženir strojništva / direktor

O MENI
Po poklicu sem inženir strojništva. V prostem času in kot član Sveta Mestne občine Velenje sem aktiven na športnem in socialnem področju. Predvsem na slednjem bi rad po svojih najboljših močeh prispeval tudi v prihodnje. Volitve so priložnost, da soodločamo o prihodnosti in nadaljnjem razvoju našega mesta. Menim, da lahko s svojim pozitivnim pristopom in dobrim delom pripomorem k še boljšim pogojem za ljubiteljske in profesionalne športne aktivnosti, k skrbi za socialno varnost vseh občank in občanov ter k ustvarjanju pogojev za razvoj gospodarstva. Vabim vas, da me podprete in da skupaj poskrbimo za lepo prihodnost našega mesta!

»Skupaj ustvarjamo prihodnost!«

Irena POLJANŠEK SIVKA
6. Irena POLJANŠEK SIVKA

Irena POLJANŠEK SIVKA

7. 4. 1961
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO profesorica razrednega pouka in specialna pedagoginja za otroke z motnjami vedenja in osebnosti / ravnateljica osnovne šole

O MENI
Po poklicu sem specialna pedagoginja za otroke z motnjami vedenja in osebnosti ter profesorica razrednega pouka, zaposlena na Osnovni šoli Šalek kot ravnateljica. Sem glasna zagovornica javnega šolstva, dostopnega vsem, ne glede na to, iz kakšnega socialnega in lokalnega okolja šolajoči prihajajo. Podpirala bom vse aktivnosti, s katerimi bomo tudi v prihodnje zagotavljali izobraževalnim ustanovam odlične pogoje za delo, mladim kvalitetno izobraževanje, podprto s sodobno informacijsko tehnologijo, bogatim nadstandardnim programom in sodobnimi pedagoškimi pristopi. Zavzemala se bom za vse projekte, s katerimi bomo zagotavljali dostojno življenje tudi na vseh ostalih pomembnih področjih (kultura, šport, socialna varnost, zdravstvo idr.) vsem prebivalcem skupnosti, v kateri živimo in sobivamo.

»V MOJEM MESTU JE PRILOŽNOST TUDI ZAME.«

Bojan VOH
7. Bojan VOH

Bojan VOH

7. 9. 1961
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO Strojni tehnik / upokojenec

O MENI
Po poklicu sem strojni tehnik in od leta 2020 upokojenec. Kot aktivni delavec sem opravljal več odgovornih nalog na PV in kasneje v njegovem hčerinskem podjetju (od delavca do vodje strojnega remonta, vodje službe kontrole materialnega poslovanja, pred upokojitvijo vodja logistike). Tako sem imel neposreden stik z veliko zaposlenimi, ki so bili najrazličnejših profilov izobrazbe, starosti in narodnosti. Lahko se pohvalim, da smo vedno imeli odlične odnose na podlagi spoštovanja, poslušanja in učenja drug od drugega. Znali smo se pošaliti, poveseliti, seveda pa tudi zavzeto in pridno delati. Zato tudi sedaj zagovarjam vrednote, kot so: dostojno življenje vseh, socialna varnost zaposlenih in starejših, dostopnost mladih do stanovanj, zaposlitve, izobraževanja, kulture in športa. Vse to lahko dosežemo s strpnostjo, sprejemanjem in poslušanjem drug drugega, s spoštovanjem in pripravljenostjo pomagati soobčanom v življenjskih in socialnih stiskah.

»Nadaljujmo skupaj – ZA VELENJE – S SRCEM.«

Janja REDNJAK
8. Janja REDNJAK

Janja REDNJAK

21. 5. 1966
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO Organizatorka socialne mreže / vodenje podpornih skupin za pomoč in krepitev duševnega zdravja ranljivih skupin

O MENI
Po izobrazbi sem organizatorka socialne mreže in sodelujem v programih ter aktivnostih socialne preventive za zagotavljanje aktivnejšega in kakovostnejšega življenja ljudi. Delam z ustanovami, ki delujejo na področju socialnega varstva na lokalni in regionalni ravni. V svojem lokalnem okolju prepoznavam potrebe uporabnikov, jih motiviram in animiram za socialno vključevanje in sodelovanje v socialnih dejavnostih in društvih. Strpnost, solidarnost, pravičnost, medsebojno spoštovanje in prostovoljstvo so zame vrednote, ki so pomembne za sobivanje na primerni kulturni in socialni ravni.

»Za Velenje. Od ljudi za ljudi, samo dobro.«

Nik LEMEŽ
9. Nik LEMEŽ

Nik LEMEŽ

31. 7. 1998
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO Elektrotehnik/Strokovni sodelavec v športu

O MENI
Že od malega je šport tisti, ki me je oblikoval v človeka, kot sem danes. V najstniških letih kot tekmovalec in član slovenske judo reprezentance, kasneje trener v velenjskem klubu, danes pa svojo pot nadaljujem kot športni strokovni sodelavec na Športni zvezi Velenje. Svoje sposobnosti na področju organizacije športnih dogodkov uresničujem preko podjetja ŠportNIK, s. p., katerega ustanovitelj sem. Energijo za delo v športu mi dajejo otroci, s katerimi najraje delam, saj se zavedam pomena pozitivnih učinkov športno gibalnih aktivnosti na razvoj otrok. Šport in narava me izpopolnjujeta, zato se po delovniku najraje vrnem v domači kraj, Vinsko Goro. Za učinkovit razvoj mesta je kjučnega pomena tudi podeželje, zato se bom zavzemal za krepitev primestnih in podeželskih krajevnih skupnosti znotraj Mestne občine Velenje.

»V športnem duhu premagujmo izzive prihodnosti!«

Tjaša ODERLAP
10. Tjaša ODERLAP

Tjaša ODERLAP

14. 11. 1991
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO diplomirana gospodarska inženirka (UN), smer gradbeništvo / inženirka gradbenega vzdrževanja

O MENI
Po izobrazbi sem diplomirana gospodarska inženirka (UN), smer gradbeništvo. Opravljam delo inženirke gradbenega vzdrževanja. Še posebej se zavzemam za aktivnosti, ki pomembno vplivajo na boljšo kakovost mladih – vse od izobraževanja, zaposlovanja, informiranja, predvsem pa stanovanjske politike mladih. V prihodnje si želim uspešne integracije vedno novih generacij mladih. Sama živim na podeželju, zato poseben poudarek dajem življenju mladih izven mestnega središča. Želim si, da bi mladi v naši lokalni skupnosti živeli kakovostno in polno življenje tako v mestu kot tudi na vasi.

»Ne gre za en velikanski korak. Gre za veliko drobnih korakov. (P. A. Coben)«

Dražan MRKONJIĆ
11. Dražan MRKONJIĆ

Dražan MRKONJIĆ

13. 6. 1981
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO Inženir elektronike / dežurni elektrikar

O MENI
Rojen sem 13. 6. 1981 v Slovenj Gradcu. Že vse življenje živim v Velenju. Zaposlen sem na Premogovniku Velenje, kjer opravljam delo dežurnega elektrikarja. Na Fakulteti za energetiko sem pridobil znanje in naziv Inženir elektronike. V mladosti sem se aktivno ukvarjal z rokometom in treniral v Rokometnem klubu Gorenje Velenje. Sem poročen in oče dveh otrok, ki jima posvetim veliko časa. Aktivno sodelujem v Krajevni skupnosti Gorica, kjer opravljam funkcijo predsednika Sveta KS Gorica. Ponosen sem na krajevno skupnost, v kateri živim in bom tudi v prihodnje skrbel za čim boljše medsebojno sodelovanje med sokrajani. V prihodnje si želim čim več vključevanja mladih v lokalno skupnost in medgeneracijskega sodelovanja.

»Vključevanje mladih v lokalno skupnost in medgeneracijsko sodelovanje.«

Anita LEMEŽ KLJAJIČ
12. Anita LEMEŽ KLJAJIČ

Anita LEMEŽ KLJAJIČ

15. 7. 1980
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO magistrica inženirka tehniške varnosti / vodja službe varnosti in zdravja pri delu

O MENI
Prihajam iz Cirkovc. Življenje na podeželju, v objemu narave, me spremlja iz otroštva. Po končanem študiju na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo na Univerzi v Ljubljani sem se leta 2007 kot pripravnica zaposlila na Komunalnem podjetju Velenje. V podjetju danes vodim Službo varnosti in zdravja pri delu ter skrbim za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja. S svojim delovanjem se bom trudila posvečati pozornost razvoju podeželja in kmetijstva. Moje delovanje bo tudi v prihodnje sledilo zavzemanju za otroke, varnost, socialno stabilnost in kvaliteto bivanja.

»Objem zelene narave za mesto s srcem!«

Duško SUPIĆ
13. Duško SUPIĆ

Duško SUPIĆ

24. 3. 1978
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO Univerzitetni diplomirani ekonomist / strokovni sodelavec na področju športnih programov in dogodkov

O MENI
Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani ekonomist. Imam 15 let delovnih izkušenj v svetu financ in bančništva, pa tudi z delom v športnem kolektivu in njegovih organih, kjer sem več let opravljal različna dela (sekretar, član UO, član NO, direktor). Sem velik ljubitelj narave in športa.

Andreja KREJAN
14. Andreja KREJAN

Andreja KREJAN

21. 6. 1964
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO Komercialist / priprava vzdrževanja

O MENI
Za sebe lahko trdim, da sem rojena Velenjčanka. Odraščala sem v delavski družini očeta, ki je bil vse do upokojitve zaposlen v rudniku, in matere, ki je opravljala delo v Gorenju. Tako sem bila že kot otrok deležna pripadnosti obeh firm, ki jo čutim še danes. Sama sem sedaj zaposlena v Gorenju že 38 let. In z leti je pripadnost in spoštovanje še samo raslo. Ponosna sem na moje mesto in na ljudi, ki tukaj živimo. Vedno bom pomagala vzdrževati to, kar so nam naši predniki ustvarili v zame najlepšem mestu – v Velenju.

»Velenje – varno mesto in mesto prihodnosti!«

Jožef OGRAJENŠEK
15. Jožef OGRAJENŠEK

Jožef OGRAJENŠEK

27. 3. 1955
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO Policist / upokojenec

O MENI
V Velenje sem prišel po zaključku srednje policijske šole leta 1973 in na Policijski postaji Velenje deloval vse do upokojitve leta 2003. Ob delu sem od leta 1980 deloval v Smučarskoskakalnem klubu Velenje ter na Smučarski zvezi Slovenije, kjer sem pridobil izobrazbo mednarodnega sodnika za smučarske skoke in teke. Od leta 2010 pa sem aktiven tudi v Svetu Krajevne skupnosti Vinska Gora in v različnih odborih. Vseskozi sem v stiku s krajani in ljudmi, ki me potrebujejo tako na športnem, družbeno-političnem in volonterskem področju.

»VEDNO Z DEJANJI ZA DOBRO LJUDI!«

Amadeja MARTINŠEK
16. Amadeja MARTINŠEK

Amadeja MARTINŠEK

9. 9. 1976
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO diplomirana ekonomistka / komercialistka

O MENI
Rodila sem se 9. 9. 1976 v Slovenj Gradcu. Po gimnaziji sem šolanje nadaljevala na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Ko sem študij zaključila, sem se vrnila v Velenje in se zaposlila v podjetju, ki me je leta 2007 poslalo na Kitajsko. Tam sem bila del ekipe, ki je uspešno vodila projekt ustanovitve in zagona hčerinskega podjetja v tujini. Danes opravljam delo komercialistke v podjetju ETRA, d. o. o. Kot članica Strokovnega sveta za socialna in zdravstvena vprašanja ter Ženskega foruma SD SAŠA aktivno sodelujem pri soustvarjanju kakovostnejšega življenja v lokalni skupnosti. S svojim znanjem in izkušnjami želim tudi v prihodnje sooblikovati solidarno in povezano skupnost.

»Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu! (UKREPAJ. SODELUJ. VPLIVAJ).«

Matjaž CESAR
17. Matjaž CESAR

Matjaž CESAR

11. 7. 1961
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO inženir strojništva / tehnik strojnega vzdrževanja

O MENI
Po poklicu sem Inženir strojništva. Na področju energetike sem zaposlen že 36 let. Kot vodja vzdrževanja na področju kurilnih sistemov (mletje premoga) sem delal 33 let. Sedaj delam na področju optimizacije skladiščenja. V prostem času sem se ukvarjal z gasilstvom, športom, 40 let sem bil aktiven tabornik. Sedaj sem prostovoljec na področju humanitarnih dejavnosti in še vedno športnik. Vodim najstarejši vseskozi delujoči karate klub v Sloveniji. To je Karate klub Velenje, v katerem je aktivnih 11 licenciranih trenerjev in 150 članov. Podpiram dolgoletne smernice kluba, ki so garancija za sedanjost in prihodnost: avtoriteta starša, učitelja in trenerja je vodilo pri vzgoji mladega športnika. Vzgojen mlad človek prenaša disciplino in strpnost na svoje vrstnike, je spoštljiv do starejših in pomaga pomoči potrebnim v svojem okolju.

»Uspeh je rezultat odločitve, discipline, osredotočenosti, predanosti in dejanj – skupaj vedno uspemo!«

Saša NEŽMAH
18. Saša NEŽMAH

Saša NEŽMAH

8 . 9. 1983
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO Komercialistka / poslovna sekretarka

O MENI
Rodila sem se 8. 9. 1983 v Slovenj Gradcu. Že od rojstva živim v Velenju. V mladosti sem se ukvarjala s plesom, ki sem ga intenzivno trenirala 12 let. Obiskovala sem Gimnazijo Velenje. Kot komercialistka sem bila zaposlena štiri leta. Med delom sem z odliko diplomirala na Višji strokovni šoli v Mariboru. Svoje poslanstvo pa sem našla v sedanji službi. Zaposlena sem kot poslovna sekretarka/komercialistka v podjetju Esotech, d. d. Z veseljem in vnemo opravljam ta poklic, saj mi je delo pisano na kožo. Sem komunikativna in predana delu, ki ga opravljam. Že deset let sem aktivna članica Ženskega foruma Socialnih demokratov regije SAŠA, kjer sem v pomoč pri organizaciji dogodkov in koordiniranju delovnih procesov. Štiri leta sem tudi predstavnica razreda v Svetu staršev, kjer je bila problematika, ki jo bom poskušala odpraviti, večkrat omenjena. Zavzemam se za varnost občanov, ki je zaradi električnih skirojev in skuterjev, ki se nenehno vozijo po peš poteh manjša, ter za večjo varnost okoli velenjskih šol.

»ZA varnost občanov!«

Ranko RUDONIĆ
19. Ranko RUDONIĆ

Ranko RUDONIĆ

9. 3. 1983
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO Strojni tehnik / strojevodja

O MENI
Po poklicu sem strojni tehnik. Od leta 2008 sem zaposlen na Premogovniku Velenje v službi Transport in logistika. Moja primarna službena zadolžitev za nemoten proces delovanja in pridobivanja premoga je izvajanje transporta ljudi, opreme in materiala v jami. Opravil sem strokovni izpit za nadzornika strojnih del v metanski jami. Premogovnik Velenje bo kljub velikim izzivom in mnogim neznankam v slovenski energetiki še v prihodnosti temeljni faktor pri oskrbi z električno energijo. Moj doprinos posameznika bo v luči marljivega dela usmerjen k cilju večje blaginje za celotno skupnost Šaleške doline.

»Uspeh je posledica, naj nikoli ne bo cilj!«

Alojzija RIHTARŠIČ
20. Alojzija RIHTARŠIČ

Alojzija RIHTARŠIČ

19. 6. 1951
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO Administratorka /upokojenka

O MENI
Za kandidaturo sem se odločila, ker verjamem v napredek socialnodemokratske usmeritve. Socialnim demokratom naše doline je cilj gospodarski razvoj in socialna povezanost. Prizadevala si bom za spodbujanje prostovoljnega dela, da bo naše Velenje eno najlepših mest v Sloveniji, da bomo negovali medgeneracijsko sožitje in da bomo ponosni na energetsko središče TEŠ in Premogovnik Velenje.

»MESTO, V KATEREM SO NAJPOMEMBNEJŠI ODNOSI MED LJUDMI, POVEZOVANJE, ZAVEDANJE KORENIN IN SPOŠTOVANJE PRETEKLOSTI.«

Matija BLAGUS
21. Matija BLAGUS
Matija BLAGUS

Matija BLAGUS

25. 2. 1950
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO Gradbeni inženir / aktiven upokojenec

O MENI
40 let dela v gradbeništvu, na vodilnih položajih. 25 let aktiven na kulturnem področju. Vodim delo društva Kulturnega društva Međimurje Velenje.

"Bodimo kulturni tudi v politiki. Imamo samo eno Velenje, ohranimo ga za bodoče rodove, tako kot so ga nam podarili naši starši."

Teja BLAŽIČ
22. Teja BLAŽIČ

Teja BLAŽIČ

30. 9. 1999
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO Kozmetična tehnica / študentka

O MENI
Prihajam iz vasice na obrobju Velenja. Trenutno zaključujem študij na Fakulteti za aplikativne vede v Ljubljani, smer kozmetika. Pred približno 5 leti sem se vključila v organizacijo Mladi forum SD Šaleške doline in kasneje postala tudi podpredsednica te organizacije. To mesto zasedam še danes. Proste trenutke preživljam v družbi živali in prijateljev, z veseljem se odpravim v naravo ali pa izražam svojo umetniško žilico skozi slikanje na platno. V življenju stremim k pozitivnim spremembam v družbi, ki bi med drugim še izboljšale kakovost življenja prebivalcev Velenja.

»Živi in pusti živeti.«

Dimitrij AMON
23. Dimitrij AMON

Dimitrij AMON

28. 3. 1980
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO Poslovni sekretar / direktor zavoda


Poročen in ponosen oče. Veliko časa posvečam družini in drugim. V preteklosti sem deloval v mladinskem sektorju, ki ga še vedno občudujem in podpiram. Dejaven sem na številnih področjih, tako na kulturnem kot športnem področju. V preteklosti sem deloval na področju kulture kot logistično-tehnična podpora najrazličnejših festivalov in manjših dogodkov. Sem aktiven član Kulturno-umetniškega društva Kurent 2000, ki skrbi, da tudi v Šaleški dolini zimo odganjajo kurenti. To kulturno dediščino skušamo čim bolj približati otrokom. V zimskem času sem športno aktiven, saj sem aktivni igralec curlinga, rekreativno pa plavalec, igralec badmintona in še kaj bi se našlo. Sem tudi pripadnik Civilne zaščite MO Velenje. V stranki Socialnih demokratov sem že od svojega osemnajstega leta. Veljam za človeka, ki razmišlja s svojo glavo in kar misli, tudi pove. Še vedno bom skrbel, da bo moj glas slišan.

»Rad imam to mesto.«

Breda KOLAR
24. Breda KOLAR

Breda KOLAR

26. 5. 1961
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO Diplomirana ekonomistka /upokojenka

O MENI
Sem diplomirana ekonomistka, ki sem skoraj vso delovno dobo delala na Finančni upravi v Velenju. Konec leta 2021 sem se upokojila. Sem poročena in mama sinu in hčeri ter babica štirim vnukom. Doma imam dva psa, ki mi zapolnjujeta in lepšata življenje. Sicer pa sem zagovornica zdravega načina življenja. Aktivna sem v več društvih, ki delujejo na različnih področjih. Imam spoštljiv odnos do živali in narave. Zato mi ni vseeno, kako se ravna z drevninami in grmovnicami ter ostalim zelenjem, ki krasi naše lepo mesto. Kot upokojenka se zavedam, da moramo starejši svoje potrebe jasno izraziti in povedati, kaj potrebujemo. Starostna meja se venomer viša, upokojenci pa smo še dovolj vitalni, da smo kos marsikakšnemu izzivu, ki vsem nam lahko izboljša življenje. Tudi zato sem družbeno-politično aktivna. To so tudi področja, za katera se bom zavzemala kot mestna svetnica v vrstah Socialnih demokratov.

“S SRCEM ZA LJUDI = S SRCEM ZA NARAVO!”

Remzija MUJIĆ
25. Remzija MUJIĆ

Remzija MUJIĆ

6. 5. 1964
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO rudar / upokojenec

O MENI
Rojen 6. maja 1964 v Srebrenici (Bosna in Hercegovina), kjer sem tudi končal osnovno šolo. V šolskem letu 1979/1980 sem se vpisal na Poklicno rudarsko šolo v Velenju (v sklopu Rudarskega šolskega centra), ki sem jo končal v letu 1982. Istega leta sem se zaposlil v podjetju Rudnik lignita Velenje kot kvalificirani rudar, kjer sem delal do upokojitve, ki sem jo dočakal leta 2017 kot vodja odkopa. Tekom dela sem se mnogokrat srečeval z izzivi, za reševanje katerih sem moral biti odgovoren in vesten. Mnogokrat je bila potrebna samodisciplina in samoiniciativnost. Sem član stranke Socialnih demokratov, kjer delujem kot prostovoljec in predsednik Foruma starejših SD Velenje, kjer skušamo delovati za skupnost, ki je več kot skupina. Še naprej nameravam delovati na medgeneracijskem povezovanju, utrjevanju solidarnosti in v stremljenju k napredku.

»Novim izzivom naproti!«

Ksenija MIKOR
26. Ksenija MIKOR

Ksenija MIKOR

27. 2. 1980
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO Gimnazijska maturantka / fotografinja in komercialistka

O MENI
Sem aktivna pasjeljubka, večkrat nagrajena fotografinja, ki najraje fotografira dogodke, povezane s kulturo. Zagovornica narave, z velikim moralnim in etičnim čutom za starejše, invalide in vse ostale, ki so večkrat potisnjeni na rob družbe. Kot oseba, večkrat prepoznana kot trmasta in brez dlake na jeziku, si želim biti glasen glas tistih, ki so večkrat preslišani

Blaž DUKARIĆ
27. Blaž DUKARIĆ

Blaž DUKARIĆ

17. 2. 1949
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO Strojni delovodja / upokojenec

O MENI
Zavzemal se bom za medgeneracijsko sodelovanje, za gradnjo oskrbovanih stanovanj in stanovanj za mlade družine. Za lepo urejeno bivalno okolje, prijazno za vse generacije, za tvorne, strpne in solidarne medsebojne odnose.

»Delamo za ljudi in za Velenje, mesto s srcem!«

Lidija BOŽIČ MRKONJIĆ
28. Lidija BOŽIČ MRKONJIĆ

Lidija BOŽIČ MRKONJIĆ

25. 2. 1987
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO Diplomirana inženirka kemijske tehnologije / vodilna inženirka

O MENI
V mladosti sem se aktivno ukvarjala s karatejem ter bila aktivna tekmovalka na državni, evropski, mednarodni, svetovni ravni. Trenutno sem usposobljena kot strokovni delavec za delo v športu in treniram skupino najmlajših v Karate klubu Velenje. Štiri leta sem živela v Ljubljani, kjer sem študirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo in kasneje tudi diplomirala. Z velikim veseljem in zanimanjem opravljam sedanje delo – zaposlena sem kot vodilni inženir v laboratoriju za funkcionalne meritve. Kot članica Ženskega foruma SD SAŠA aktivno delujem pri uresničevanju in oblikovanju družinske in socialne politike. Zavzemam se za strpnost pri vključevanju drugačnih in pomoč ljudem v stiski. V prihodnje se bom tudi zavzemala za razvoj športa, da bodo lahko imeli vsi mladi enake možnosti za razvoj in vključevanja v različne športne aktivnosti.

»Strpnost do drugih, sožitje različnih kultur. Enake možnosti za razvoj in vključevanje mladih v različne športne aktivnosti.«

GAŠPER KOPRIVNIKAR
29. GAŠPER KOPRIVNIKAR

GAŠPER KOPRIVNIKAR

17. 6. 1978
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO komunalni inženir / namestnik vodje Urada za komunalne dejavnosti

O MENI
Po poklicu sem komunalni inženir. Že vrsto let delam na področju cestne in komunalne infrastrukture, zadnjih 12 let tudi kot namestnik vodje Urada za komunalne dejavnosti MOV. Zelo dobro poznam potrebe in želje prebivalcev, občanov, zato jih želim kot del ekipe tudi realizirati. Pri tem pa vedno imeti posluh za najbolj ranljive in najbolj pomoči potrebne.

“Za boljši jutri se moramo potruditi vsi skupaj!”

Alenka REDNJAK
30. Alenka REDNJAK

Alenka REDNJAK

3. 5. 1969
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO diplomirana ekonomistka (UN) / vodja Urada za premoženje in investicije

O MENI
Po poklicu sem diplomirana ekonomistka. Od leta 1989 sem zaposlena v Upravi Mestne občine Velenje. Od leta 2002 sem vodja Urada za premoženje in investicije, ki pokriva upravljanje s stanovanji in poslovnimi prostori v lasti občine, gasilstvo in civilno zaščito, ožje dele občine in turizem. Največ mi pomenijo družina in prijatelji. Moja strast so hribi in gore, veliko pa tudi kolesarim.

Poštenost in iskrenost sta tisto, kar nekaj velja!

Bojan PRELOVŠEK
31. Bojan PRELOVŠEK

Bojan PRELOVŠEK

24. 6. 1966
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO komunalni inženir / vodja Službe za ožje dele občine, zaščito in reševanje

ŽIVLJENJEPIS
Rojen sem bil 24. 7. 1966 v Slovenj Gradcu. Od rojstva živim v Velenju, kjer sem se izobraževal tudi po osnovni šoli. Najprej na srednji strojni šoli Šolskega centra Velenje, kasneje pa še na Višji strokovni šoli. V Upravi Mestne občine Velenje sem zaposlen od novembra 1992. V tem času sem opravljal različne naloge, zadnjih šestnajst let predvsem na področju civilne zaščite in pomoči delovanju svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Ker rad delam z ljudmi in za ljudi, mi nobeno delo ni pretežko. Dejaven sem tudi v občinskem odboru Rdečega križa Velenje. Kljub temu da veliko časa namenim službenim in s službo povezanim obveznostim, še vedno najdem tudi čas za sprostitev. Najraje ga preživim s svojima najdražjima, s hčerko Jessico in ženo Karmen.

“Skupaj zmoremo, skupaj smo močnejši! Za pomembne stvari – za naše Velenje!”

Marjana Marija KOREN
32. Marjana Marija KOREN

Marjana Marija KOREN

9. 3. 1952
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO Upravni tehnik / upokojenka

O MENI
Leta 1971 sem se zaposlila v Gorenju v proizvodnji, po študiju ob delu pa sem bila referent splošnih poslov TOZD, nato sem bila vodja službe družbeno-političnih organizacij, delegacij in blagajne vzajemne pomoči, šest let sem bila tudi predsednica sindikata SOZD Gorenje, leta 1990 pa sem se zaposlila v stanovanjskem podjetju Linea in se nato upokojila. Z delom v Svetu MO Velenje imam že večletne izkušnje, zato se bom tudi v bodoče zavzemala za uresničevanje moralnih vrednot, kot so svoboda, enakost, solidarnost, strpnost, pravičnost in mir v okolju, v katerem živimo in to za slehernega človeka, ne glede na spol, starost ali nacionalnost. Borila se bom za javno zdravstvo, šolstvo in otroško varstvo, takšno, ki bo dostopno slehernemu prebivalcu. Posebno skrb bom tudi v bodoče namenjala ohranjanju in razvijanju raznih oblik humanitarne dejavnosti.

“Skupaj zmoremo, skupaj smo močnejši! Za pomembne stvari – za naše Velenje!”

Anton BRODNIK
33. Anton BRODNIK

Anton BRODNIK

12. 4. 1958
IZOBRAZBA/DELOVNO MESTO diplomirani inženir zaščite pri delu, magister stroke / vodja Urada za komunalne dejavnosti


Rojen sem bil 13. 4. 1958 v Celju. Po izobrazbi sem inženir zaščite pri delu. Kot vodja Urada za komunalne dejavnosti sem zaposlen na Mestni občini Velenje, kjer obenem opravljam tudi funkcijo namestnika direktorja občinske uprave. V svoji karieri sem doslej opravljal številne vodilne funkcije na področju javnih gospodarskih služb in cestne ter komunalne infrastrukture. Svojo poklicno pot sem začel kot vodja službe varstva pri delu na takratnem KOC Velenje (kasnejši VEKOS). Čez čas sem prevzel še funkcijo vodje splošno kadrovskega sektorja, nato sem opravljal delo vršilca dolžnosti direktorja in namestnika direktorja VEKOS-a. Ves čas sem se kot vodja ali kot nadzornik srečeval z večjimi projekti in investicijami na različnih infrastrukturnih področjih, z vodstvenimi funkcijami pa sem pridobil tudi znanje in izkušnje s področij vodenja, organiziranja in koordiniranja ter nadzora interdisciplinarnih delovnih skupin. Komunikacijske in pogajalske sposobnosti mi omogočajo uspešno soočanje z različnimi poslovnimi izzivi in premagovanje ovir, s katerimi se srečujem pri delu z zunanjimi izvajalci in javnostjo.

»Urejeno Velenje!«

image

Kandidat za župana Mestne občine Velenje

Peter Dermol