MLADI FORUM SD ŠALEŠKE DOLINE

image Description

Mladi forum Socialnih demokratov je sodobna socialna demokracija mladih. Verjamemo, da se z delom vse ustvarja, da iz svobode vse izhaja in da se naj s solidarnostjo v skupnosti tudi vse ureja. Naša temeljna vrednota je delo, ki pa svoje mesto v svetu najde ob vrednotah svobode sleherne posameznice in posameznika, solidarnosti kot temelja družbene integracije, enakopravnosti vseh ljudi, še posebej enakopravnosti med spoloma, strpnosti do drugačnosti, internacionalizma in pravice do varnosti v vseh njenih oblikah.

Mladi forum

je polnopravni član Mednarodne zveze socialistične mladine (IUSY) in Evropske socialistične mladine (ECOSY) , kjer spada med najaktivnejše organizacije. Je tudi ustanovni in polnopravni član Mladinskega sveta Slovenije (MSS) . Za svoje članice in člane prireja Mladi forum izobraževalne seminarje na lokalni, regijski in državni ravni, kar najširšemu krogu pa omogoča tudi udeležbo na izobraževanjih in usposabljanjih v tujini.

Mladi forum na državnem nivoju

VREDNOTE IN IDEJE

Mladi forum uresničuje z uveljavljanjem svojih politik in delovanjem na lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih ravneh. Smo slovensko socialistično gibanje mladih in uveljavljen člen v družini evropske in svetovne socialistične mladine ter ponosni ustanovni člani Mladinskega sveta Slovenije.

Naše razumevanje človeka temelji na spoznanju, da je interpret družbene realnosti. Kot tak je vedno politizirani subjekt, ker se politika izvršuje vedno v najširšem smislu besedne zveze: vse, kar se dogaja med ljudmi. Tako je Mladi forum skupnost posameznikov in posameznic, ki se zavedajo, da ne samo interpretirajo, ampak tudi kreirajo družbeno realnost. Ki v vsakem trenutku iščejo srečo in v vsakem človeku radost in veselje. Ki sprejemajo drugačnost in jih ni strah nerazumevanja in nasprotovanja. Ki ne poznajo sovražnikov in se ne delijo na rdeče in črne, leve in desne, naše in njihove, verne in neverne, ampak želijo z miroljubnim sobivanjem vseh in vsakogar vstopiti v novo tisočletje.

Mi ne pristajamo na umetne delitve in razumemo politiko kot umetnost zagotavljanja trajnostnega napredka na temelju enakosti, solidarnosti in svobode, ob brezkompromisnem zavračanju nasilja, diskriminacije, šovinizma, rasizma in vseh oblik ekonomskega izkoriščanja.

Mladi forum kot organizacija združuje mlade preko vrste aktivnosti, ki jih izvajamo in kreiramo skupaj, da bi ustvarili boljše življenje za vse ljudi v skupnosti. Sistem izobraževanja znotraj Mladega foruma daje znanje in kompetence s področja organizacije in vodenja projektov, mednarodnega sodelovanja, retorike, pridobivanja evropskih sredstev in mnoga druga neformalna znanja, ki pridejo prav vsem posameznicam in posameznikom v vseh življenjskih situacijah.

Tjaša Oderlap,
predsednica Mladega foruma SD Šaleške doline

Predvsem pa smo forumašice in forumaši mladi in bolj kot politična, je Mladi forum mladinska organizacija, katere namen je, da se v Sloveniji, Evropi in širom sveta sliši tudi naš glas.