Lokalne volitve 2022

Peter Dermol, kandidat za župana Mestne občine Velenje
Lista kandidatk in kandidatov za občinski svet Mestne občine Velenje

SVETNIŠKA SKUPINA SD VELENJE
V SVETU MESTNE OBČINE VELENJE (2018-2022)

Svetniško skupino Socialnih demokratov Velenje v Svetu Mestne občine Velenje zastopa 18 svetnic in svetnikov, ki so na lokalnih volitvah bili izvoljeni po kriteriju volilnega rezultata stranke in njim pripadajočih volilnih list.

Občanke in občani Mestne občine Velenje so na lokalnih volitvah leta 2018 Socialnim demokratom Velenje namenili 43, 15 % glasov kar znaša 17 od 33 mandatov v mestnem svetu. Leta 2020 se je Svetniški skupini SD Velenje pridružila še Breda Kolar.


Peter Dermol
Peter Dermol

Župan Mestne občine Velenje

2020-2022

Aleksandra Vasiljević
Aleksandra Vasiljević

Vodja svetniške skupine in podžupanja Mestne občine Velenje

Leta izvolitve: 2014, 2018


Član organov Sveta MOV:

Odbor za področje negospodarskih javnih služb, Komisija za priznanja


Bojan Voh
Bojan Voh
Leta izvolitve: 2002, 2006, 2010, 2014, 2018


Član organov Sveta MOV:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Komisija za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja


Bojan Škarja
Bojan Škarja
Leta izvolitve: 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018


Član organov Sveta MOV:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


Marjana Marija Koren
Marjana Marija Koren
Leta izvolitve: 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018

Članica organov Sveta MOV:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Odbor za področje gospodarskih javnih služb


mag. Dragica Povh
mag. Dragica Povh
Leta izvolitve: 2002, 2006, 2010, 2014, 2018

Članica organov Sveta MOV:
Odbor za okolje in prostor, Komisija za priznanja


Irena Poljanšek Sivka
Irena Poljanšek Sivka
Leta izvolitve: 2002, 2006, 2010, 2014, 2018

Članica organov Sveta MOV:
Odbor za področje negospodarskih javnih služb, Komisija za prošnje in pritožbe


Dimitrij Amon
Dimitrij Amon
Leta izvolitve: 2002, 2006, 2010, 2014, 2018

Član organov Sveta MOV:
Odbor za okolje in prostor


Dr. Franc Žerdin
Dr. Franc Žerdin
Leta izvolitve: 2006, 2010, 2014, 2018

Član organov Sveta MOV:
Odbor za področje gospodarskih javnih služb


Dr. Adnan Glotić
Dr. Adnan Glotić
Leta izvolitve: 2010, 2014, 2018

Član organov Sveta MOV:
Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarstvo


Breda Kolar
Breda Kolar
Leta izvolitve: 2014, 2018

Članica organov Sveta MOV:
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin


Mersad Dervišević
Mersad Dervišević
Leta izvolitve: 2014, 2018

Član organov Sveta MOV:
Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarstvo


Anita Lemež Kljajič
Anita Lemež Kljajič
Leta izvolitve: 2015, 2018

Članica organov Sveta MOV:
Komisija za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije, Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin


mag. Karmen Grabant
mag. Karmen Grabant
Leta izvolitve: 2018

Članica organov Sveta MOV:
Odbor za področje negospodarskih javnih služb, Komisija za prošnje in pritožbe


Tjaša Oderlap
Tjaša Oderlap
Leta izvolitve: 2018

Članica organov Sveta MOV:
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, Komisija za mladinska vprašanja


Janja Rednjak
Janja Rednjak
Leta izvolitve: 2018

Članica organov Sveta MOV:
Komisija za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja, Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin


Klemen Arlič
Klemen Arlič
Leta izvolitve: 2018

Član organov Sveta MOV:
Odbor za gospodarstvo, Komisija za mladinska vprašanja


Milena Mraz
Milena Mraz
Leta izvolitve: 2014, 2018

Članica organov Sveta MOV:
Komisija za prošnje in pritožbe, Komisija za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije


Jože Ograjenšek
Jože Ograjenšek
Leta izvolitve: 2020

Član organov Sveta MOV:
Odbor za področje negospodarskih javnih služb


INFORMATOR SVETNIŠKE SKUPINE SD VELENJE – INFOOBČAN

Informator o delovanju Svetniške skupine Socialni demokrati Velenje v Svetu Mestne občine Velenje izhaja predvidoma enkrat na leto v nakladi 10.000 izvodov.