POTRDILI MANDAT NOVEMU SVETNIKU MATJAŽU CESARJU
POTRDILI MANDAT NOVEMU SVETNIKU MATJAŽU CESARJU
Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje so na današnji seji potrdili mandat novemu svetniku Matjažu Cesarju. Zaradi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter prenehanju mandata članu sveta Mestne občine Velenje Petru Dermolu je Občinska volilna komisija Mestne občine...
PRIČARAJMO OTROKOM ČAROBEN DECEMBER IN NOVOLETNE PRAZNIKE
PRIČARAJMO OTROKOM ČAROBEN DECEMBER IN NOVOLETNE PRAZNIKE
Pridružite se tradicionalni dobrodelni akciji Socialnih demokratov Velenje in Mladega foruma SD Šaleške doline, v sklopu katere zbiramo darila, hrano in higienske pripomočke za otroke iz socialno ogroženih družin.Darila bomo zbirali v prostorih SD Velenje (Prešernova 1, 3320 Velenje) v torek...
Prednovoletno srečanje Območne organizacije SD SAŠA
Prednovoletno srečanje Območne organizacije SD SAŠA
Vabljeni na prednovoletno srečanje članstva Območne organizacije SD SAŠA, ki bo v petek, 9. decembra 2022, ob 18. uri v prostorih Medpodjetniškega izobraževalnega centra Velenje.
SLAVNOSTNO ZAPRISEGLI ŽUPAN PETER DERMOL TER SVETNICE IN SVETNIKI MESTNE OBČINE VELENJE
SLAVNOSTNO ZAPRISEGLI ŽUPAN PETER DERMOL TER SVETNICE IN SVETNIKI MESTNE OBČINE VELENJE
Včeraj, 5. decembra, je v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala konstitutivna seja Sveta Mestne občine Velenje. Uvodoma je predsednica Občinske volilne komisije Milena Bukvič Dežman predstavila poročilo o izidu volitev. Po seznanitvi s poročilom Občinske voliln...
[HVALA]
[HVALA]
Vsi oddani glasovi kandidatkam in kandidatom na listi Socialnih demokratov Velenje pomenijo izjemno čast hkrati pa veliko odgovornost in zavezo delati v najvišje dobro vseh Velenjčank in Velenjčanov še naprej. Hvala!
[ZAKLJUČNI DOGODEK VOLILNE KAMPANJE NA CANKARJEVI]
[ZAKLJUČNI DOGODEK VOLILNE KAMPANJE NA CANKARJEVI]
Hvala vsem za podporo skozi celotno volilno kampanjo! Včasih je bilo naporno, ampak s srčnostjo in pozitivno energijo smo prišli do cilja. #3zaPetraDermola #8zalistosdvelenje #Velenje
[KOLESARJENJE PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH]
[KOLESARJENJE PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH]
Z današnjim kolesarjenjem simbolično zaključujemo volilno kampanjo. Prekolesarili smo 60 km in obiskali vseh 19 velenjskih krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Ponosni smo na do sedaj opravljeno delo in motivirani za izzive, ki so še pred nami. S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraD...
HVALA, MESTNA ČETRT VELENJE - DESNI BREG
HVALA, MESTNA ČETRT VELENJE - DESNI BREG
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
[PRESTRUKTURIRANJE]
[PRESTRUKTURIRANJE]
☑️V sklopu prestrukturiranja bomo sledili in branili načela pravičnega prehoda, na način, da je potrebno zagotavljati delovno in socialno varnost posredno ali neposredno povezanih zaposlenih z izkopavanjem premoga; ☑️do leta 2027 bomo zagotovili potrebno količino toplotne energije iz...
HVALA, MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG VZHOD
HVALA, MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG VZHOD
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
[GOSPODARSKI RAZVOJ]
[GOSPODARSKI RAZVOJ]
☑️ Do leta 2027 bomo skupaj s poslovnimi subjekti ustvarili 1.000 novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo od slovenskega povprečja; ☑️ širili bomo PC Stara vas; ☑️ komunalno bomo uredili 1. fazo nove Poslovne cone Pesje v izmeri 2,15 ha; ☑️ nadaljevali bomo s sistemsko...
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
[ŠPORT V VELENJU]
[ŠPORT V VELENJU]
☑️ Tudi v prihodnje bomo finančno podpirali športne klube in društva; ☑️ izvajalcem letnega programa športa za treninge bomo zagotavljali brezplačno uporabo prostorov v lasti Mestne občine Velenje; ☑️ zgradili bomo Urbani park (dve ulični igrišči za košarko, skate park, balvansko dvoran...
[KULTURA V VELENJU]
[KULTURA V VELENJU]
☑️Netržne dogodke (brezplačni dogodki) javnih zavodov bomo pripravljali v mestnem središču, tržno dejavnost (plačljivi dogodki) pa bomo usmerjali na območje Viste in drugih prireditvenih prostorov; ☑️ s promocijskimi aktivnostmi bomo krepili razvoj tržnih dogodkov, tako že obstoječih dogod...
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
HVALA, KRAJEVNA SKUPINA BEVČE
HVALA, KRAJEVNA SKUPINA BEVČE
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
[STANOVANJA ZA VSE GENERACIJE]
[STANOVANJA ZA VSE GENERACIJE]
☑️ Do leta 2027 bomo skupaj z investitorji in skladi zgradili vsaj 400 novih tržnih neprofitnih stanovanj za vse generacije (zelenica za pošto, Lipa vzhod, zelenica pri nekdanji Abanki, Stara vas, zelenica pri Velenjki);☑️ posebno pozornost bomo namenili zagotovitvi stanovanj prilagojenih...
[SKRB ZA STAREJŠE]
[SKRB ZA STAREJŠE]
☑️ Spodbujali in izvajali bomo ukrepe za družbeno odgovorne aktivnosti starejših občanov; ☑️ podpirali bomo aktivnosti društev upokojencev in ostalih deležnikov oz. institucij, ki skrbijo za zdravje, izobraževanje in kvalitetno preživljanje tretjega življenjskega obdobja; ☑️ zagotovili...
Skupno: 330 / Trenutna stran: 3 od 19