[KOLESARJENJE PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH]
[KOLESARJENJE PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH]
Z današnjim kolesarjenjem simbolično zaključujemo volilno kampanjo. Prekolesarili smo 60 km in obiskali vseh 19 velenjskih krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Ponosni smo na do sedaj opravljeno delo in motivirani za izzive, ki so še pred nami. S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraD...
HVALA, MESTNA ČETRT VELENJE - DESNI BREG
HVALA, MESTNA ČETRT VELENJE - DESNI BREG
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
[PRESTRUKTURIRANJE]
[PRESTRUKTURIRANJE]
☑️V sklopu prestrukturiranja bomo sledili in branili načela pravičnega prehoda, na način, da je potrebno zagotavljati delovno in socialno varnost posredno ali neposredno povezanih zaposlenih z izkopavanjem premoga; ☑️do leta 2027 bomo zagotovili potrebno količino toplotne energije iz...
HVALA, MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG VZHOD
HVALA, MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG VZHOD
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
[GOSPODARSKI RAZVOJ]
[GOSPODARSKI RAZVOJ]
☑️ Do leta 2027 bomo skupaj s poslovnimi subjekti ustvarili 1.000 novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo od slovenskega povprečja; ☑️ širili bomo PC Stara vas; ☑️ komunalno bomo uredili 1. fazo nove Poslovne cone Pesje v izmeri 2,15 ha; ☑️ nadaljevali bomo s sistemsko...
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
[ŠPORT V VELENJU]
[ŠPORT V VELENJU]
☑️ Tudi v prihodnje bomo finančno podpirali športne klube in društva; ☑️ izvajalcem letnega programa športa za treninge bomo zagotavljali brezplačno uporabo prostorov v lasti Mestne občine Velenje; ☑️ zgradili bomo Urbani park (dve ulični igrišči za košarko, skate park, balvansko dvoran...
[KULTURA V VELENJU]
[KULTURA V VELENJU]
☑️Netržne dogodke (brezplačni dogodki) javnih zavodov bomo pripravljali v mestnem središču, tržno dejavnost (plačljivi dogodki) pa bomo usmerjali na območje Viste in drugih prireditvenih prostorov; ☑️ s promocijskimi aktivnostmi bomo krepili razvoj tržnih dogodkov, tako že obstoječih dogod...
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
HVALA, KRAJEVNA SKUPINA BEVČE
HVALA, KRAJEVNA SKUPINA BEVČE
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
[STANOVANJA ZA VSE GENERACIJE]
[STANOVANJA ZA VSE GENERACIJE]
☑️ Do leta 2027 bomo skupaj z investitorji in skladi zgradili vsaj 400 novih tržnih neprofitnih stanovanj za vse generacije (zelenica za pošto, Lipa vzhod, zelenica pri nekdanji Abanki, Stara vas, zelenica pri Velenjki);☑️ posebno pozornost bomo namenili zagotovitvi stanovanj prilagojenih...
[SKRB ZA STAREJŠE]
[SKRB ZA STAREJŠE]
☑️ Spodbujali in izvajali bomo ukrepe za družbeno odgovorne aktivnosti starejših občanov; ☑️ podpirali bomo aktivnosti društev upokojencev in ostalih deležnikov oz. institucij, ki skrbijo za zdravje, izobraževanje in kvalitetno preživljanje tretjega življenjskega obdobja; ☑️ zagotovili...
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
[PRILOŽNOSTI ZA MLADE]
[PRILOŽNOSTI ZA MLADE]
Mladim bomo ustvarjali priložnosti v obliki novo ustvarjenih delovnih mest na področjih, ki ustvarjajo višji dodano vrednost na zaposlenega; izmed novih 400 stanovanj bo del stanovanj namenjen izključno mladim posameznikom in družinam; mladim bomo zagotovili dodatna stanovanja za neprofitn...
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST GORICA
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST GORICA
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
[VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE]
[VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE]
☑️ še naprej bomo zagotavljali dostopen vrtec vsem otrokom;☑️ sanirali bomo energetsko neučinkovite šole in vrtce ter zagotovili dodatne prostorske kapacitete;☑️ pristopili bomo k izgradnji novega vrtca v Škalah;☑️ nadaljevali bomo s projektom izgradnje večnamenskega doma v Šentilju (OŠ...
Skupno: 342 / Trenutna stran: 4 od 19